ÇUKUR KAZMAK: Rüyasında birini içine atmak için bir çu*kur veya kuyu kazan, bir hile yapar ve o hilesi tekrar kendisine dö*ner. Bir su yolu kazdığını gören, geçimi için hükümete başvurur. Bir gölün suyunu oraya akıtmak için başka bir göl kazıldığını gör*mek, bir devlet büyüğünü işinden alarak yerine bir başkasını tayin etmeğe delâlet eder. Bir duvarın dibini kazdığını gören, mal kaza*nır; bir taşın altını kazdığını gören, katı kalbli bir kimseden bir iş is*ter. Bir dağı kazdığını gören, bir kötü kimse ile iş yapar, bir maden*de kazı yaptığını gören, o madenin malından elde eder.