Rüyada Zina Etmek

Rüyada zina ettiğini görmek, hıyanete delâlet eder. Tanımadığı bir kadının zina ettiğini görmek hayırdır. Bir rivayete göre uykusunda zina ettiğini görmek, hastalığa delâlet eder. Bazen da yorumcular bu rüyayı hırsızlıkla tabir etmektedirler. Bir kadının rüyasında kendisine yaklaşarak onunla zina etmek istediği*ni söylediğini görmek, haram mal kazanacağına işarettir. Güzel ve genç bir kadınla zina ettiğini görmek, malını saklayacak bir kimse*ye bırakır. Bir kimse arkadaşının eşiyle zina ettiğini görse, o kimse*nin malına ortak olur. Abdulgani Nablusi'ye göre, rüyada zina etti*ğini gören kimse hacca gider. Bir hayat kadını ile zina ettiğini gö*ren kimse, şerre ve fitneye uğrar. Zina edilen bir eve girdiğini ve oradan çıkamadığını gören kimse, kısa zamanda ölür. Kendi karısı da yatakta olduğu halde başka bir kadınla zina ettiğini gören o ya*bancı kadının yakınlarından birisini kendisine vekil olarak tayin eder.