ÇUKUR DOLDURMAK: Bir kanalı doldurarak orayı geçile*cek bir hale getirdiğini gören rızkını ve kuvvetini koruyarak onu uy*gun bir şekilde harcar. Bir yolu, evleri yıkarak doldurduğunu gören, zulüm eder. Bir evi yıkarak toprak yığını haline getirdiğini gören, karısını boşar. Bir yolu yıkıp doldurarak tanınmaz ve geçilmez bir hale getirmek çok günah işlediğine işarettir.