ÇUHA: Rüyada çuha görmek ağır hastalığa delâlet eder. Rü*yasında bir çuha elbise giydiğini gören ağır bir hastalığa yakalanır. Çuha bir kumaşı masa üzerine serdiğini görmek, evine komşulann-dan salgın bir hastalığın bulaşacağına, çuha bir kumaşı perde ola*rak kullandığını görmek, o yerde salgın bir hastalık çıkacağına işa*rettir.