ÇOCUK DÜŞÜRMEK: Rüyasında bir erkek, çocuk düşürdü*ğünü görse, tahsilini tamamlamaya çalıştığına ve muradının olaca*ğına delâlettir. Bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi hayır değil*dir. Bir rivayete göre, elinden malı gider, diğer bir rivayete göre de kocası ölür. Bazıları demişlerdir ki, bir kadının çocuk düşürdüğünü görmesi, zahmet ve meşakkatten kurtulmasına delâlet eder.