ÇIKRIK: Rüyada çıkrık görmek kız ile yorumlanır. Bir kadın çık*rık ile iplik yaptığını görse, hamile ise kız doğurur veya yakın akraba*sından biri kız doğurur. Bir kadın iki masuralı bir çıknk ile iş işlediği*ni görse, kız kardeşi ile birlikte evlenir. Çıknğının kırıldığını gören ka*dının kızı veya kız kardeşi ölür. Erkeğin çıknk kullanması kedere de*lâlet eder.