ÇAPRAŞIK İŞLER: Rüyada bir takım çapraşık ve kanşık iş*lerle uğraşarak vaktinizi beyhude harcadığınızı görmek, geçirdiğiniz yorucu günlerin sıkıntısı içinde olduğunuza, bundan kurtulmak için bir müddet açık havada dinlenmeniz gerekeceğine delâlet eder.