Rüyada İşportacı Görmek;

Rüyada bir işportacıdan bazı şeyler aldığınızı görmek, bulunduğunuz işten ayrılıp başka bir işe gireceğinize veya memur iseniz başka bir yere tayininizin çıkacağına; eğer siz işpor*tacılık yapıyorsanız, bulunduğunuz işte daha fazla ücretli bir yere atanacağınıza; esnaf veya tüccar iseniz kazancınızın artacağına de*lâlet eder.