Rüyada İstişare;
Rüyada istişare emanettir. Bazı ta-bircilere göre, bir kimse ile istişare ettiğini gören, ona bir emanet verir. Kendisiyle birinin istişare ettiğini görmek, o kimsenin kendi*sine emanet vereceğine, bir topluluk veya bir derneğin birbirleriy*le müşavere ettiklerini görmek, halkın birbirleriyle anlaştıklarına; hiç kimse ile istişare etmeyip kendi bildiği gibi hareket ettiğini gör*mek, kimseye itimat ve emniyet edememeğe ve şüpheci bir kimse olduğuna delâlet eder.