Rüyada İstasyon Görmek;
Rüyada istasyonda yolcu beklediğini görmek, başladığınız işte bazı aksamalar olacağına, hiçbir zaman beklenen randımanı alamayacağınıza, bu yüzden uğrayacağınız zararın da ol*dukça hatırı sayılır bir miktara ulaşacağına delâlet eder.