JOKEY: Rüyada cokey görmek yolculukla yorumlanır. Bir co*keyin kendisini bir ata bindirdiğini görmek, uzun bir yolculuğa çı*kacağına; bir cokeyin attan düştüğünü görmek, uzun bir yolculuk*tan bir yakınının döneceğine; kendisini cokey olarak bir atın üze*rinde yarışır görmek, eğer tüccarsa çok para kazanacağına; hasta*sı varsa iyileşeceğine, halktan birisi ise iyi bir iş yapıp bolluğa ka*vuşacağına; fakir ise hali vaktinin iyileşeceğine delâlet eder.