Rüyada İplik Yapmak;

Yapağı, deve yünü, keçi kılı ve benzerlerini iplik yaptığını gören yolculuğa gider ve bu yüzden hayır görür. Ke*ten ye pamuk ve benzeri şeylerle iplik yaptığını gören, hakaret gö*rür. İplik yaptığını gören kadın ise, gurbette bulunan bir kimsesi ge*ri döner, kendisi yola gitmek niyetinde ise, gider. Yahut akrabaların*dan biri yolculuğa çıkar veya yaptığı bir işten fayda görür. İpliği sök*tüğünü gören yemininden döner. Eğer kadın ise kız doğurur, yahut beklemediği bir haber alır. iplik yaparken koptuğunu görenin gur*bette adamı varsa gelmez, kendi yola gitmek istiyorsa gidemez.