CİLACI: Rüyada cilacı yani gerek maden ve gerek başka şey*leri cilalayan ve parlatan bir kimseyi görmek, mülk veya bir devlet adamı olmakla tabir olunur. Bir şeyi cilaladığını gören, eğer bir işe layık ise, büyük bir rütbe kazanır, değil ise, büyüğün yanında bir işe girer. Kirmanı demiştir ki: Cilalamak, devlet hizmetine girip bun*dan hayır ve menfaat görmektir.