Rüyada İnsan Eti Yemek;Rüyasında bir insanın etinden yediğini gören, onun malından yer. Rüyasında kendi etini yediğini gören büyük mala, servete kavuşur. Bir insanın etini iştahla yediğini ve kopardığı yerlerden kan aktığını gören, istemeden büyük servete sahip olur. Asılmış, kesilmiş, boğulmuş gibi azaplara uğramış biri*nin etini yediğini görmek, onun malından elde etmeye delildir. Di*ğer bir ifadeye göre de ona galebe çalar ve zafer bulur.