CIZBIZ YEMEK: Rüyada cızbız yemek, cızbız yapmak, iş du*rumunuzun çok gevşek, hatta tembellik derecesinde gittiğine, ha*reketlerinizde ağırlık başladığına, bezgin ve usanmış bir haliniz ol*duğu için sermayenizin yavaş yavaş azalmakta olduğuna delâlet eder.