Diş hekimi Nedir, Diş hekimi Kimdir, Diş hekimi Hakkında

Diş hekimi, ağız, diş ve dudaklardan oluşan ağız boşluğu ve çevre dokularının hekimidir. Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler de 5 yıllık bir süreçten oluşan diş hekimliği eğitimi alarak “Diş Hekimi Diploması” adı verilen yüksek lisans diplomasına sahip olan Diş hekimleridir. Bu diploma olmaksızın diş hekimliği yapmak son çıkan "tebabetin icrası" kanunlarıyla hapis cezası gerektiren bir şarlatanlık suçudur.

Diş hekimliği fakültesini bitirerek diş hekimliği yapmaya hak kazanan kişi ağız, diş ve çevre dokulara her türlü müdahaleyi yapmaya yetkin kişidir. Bunun yanı sıra 27 alt branşı olan diş hekimliğinin her hangi bir dalını seçerek bu dalda 4 senelik bir eğitim daha alıp sadece o dal üzerine hekimlik yapabilir.

Branşları

Diş hekimliği branşları klinik ve preklinik olan temel branşlar olarak 2 ye ayrılmaktadır.

Klinik olmayan branşlar

Bu branşlardaki çalışmalar klinik değil laboratuar çalışmalarıdır.

1. Anatomi Anabilim Dalı: Baş boyun anatomisi başta olmak üzere tüm vücudun organ ve yapılarını inceleyen bilim dalı.

2. Fizyoloji Anabilim Dalı: Organ ve dokuların işleyişini inceler. Oral fizyoloji ise ağız,diş ve çevre dokuların işleyişini inceler.

3. Histoloji- Embriyoloji Anabilim Dalı: Organ ve dokuları mikroskopik düzeyde ve anne karnından itibaren gelişimlerini inceler. Oral histoloji ve embriyoloji ise bunu ağız,diş ve çevre dokuları açısından inceler.

4. Patoloji Anabilim Dalı: Hastalıklı doku ve organları mikroskopik düzeyde inceler. Oral patoloji ise bunu ağız, diş ve çevre dokular açısından irdeler.

5. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı: Vücudumuzun doğal ve hastalık yapan florasını inceler. Oral mikrobiyoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların doğal ve hastalık yapan florasını inceler.

6. Biyokimya Anabilim Dalı : Vücudumuzdaki sistemlerin hangi biyokimyasal olaylarla ve nasıl işlediğini inceler. Oral biyokimya ise ağız, diş ve çevre dokuların biyokimyasını inceler.

7. Farmakoloji Anabilim Dalı: Hastalıkların tedavisi sırasında kullanılan ilaçları inceler. Oral farmakoloji ise ağız, diş ve çevre dokuların hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçları inceler.

8. Tıbbi biyoloji ve genetik Anabilim Dalı: İnsan biyolojisini ve genetiğini inceler.

9. Biyofizik Anabilim Dalı: İnsan biyolojisindeki ilkelerin fiziksel temellerini anlatır.

10. Biyoistatistik Anabilim Dalı: Sağlık bilimlerinin istatistiğidir.

11. Epidemiyoloji Anabilim Dalı: Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışma alanıdır.

12. Halk Sağlığı Anabilim Dalı : İnsanların sağlıklı olabileceği koşulların sağlanmasında toplum ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edinen bilim dalıdır.

13. Tıbbi Deontoloji ve Etik Anabilim Dalı: Tıp mesleğinin icrasında uyulması gereken ahlaki kuralları irdeler.

Klinik branşlar

Bu branşların hekimleri hastalıkların tanısı,tedavisi,tedavide kullanılan yöntemler ve materyalleri araştırırlar.

1. Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı: Ağız, diş ve çevre dokularının hastalıklarının belirtilerini, tanı koyma metotlarını, metotların güvenirliliğini inceleyen bilim dalıdır.

2. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı : Ağız, diş ve çevre dokularda görülen hastalıkları(kist,tümör v.b), oluşumlarını, çene eklemi problemlerini, ve ağız içerisinde cerrahi müdahale gerektiren tüm işlemleri, kullanılan yöntemleri ve materyalleri inceleyen bilim dalıdır.Çene Cerrahı

3. Ortodonti Anabilim Dalı: Dişlerin ve çenelerin birbirleriyle ilişkilerini, kapanışlarını, dişlerin ve çenelerin gelişimini hareketlerini inceler, dişsel ve iskeletsel bozuklukların tedavisini, kullanılan yöntemleri ve materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

4. Periodontoloji Anabilim Dalı: Dişetlerinde oluşan problemleri, tedavilerini, bunların tedavisinde kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

5. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı: Diş dizisindeki ya da ağız içindeki yumuşak dokularda oluşan kayıpların oluşturduğu konuşma, fonksiyon ve estetiğin yarattığı problemleri, bunların protez lerle tedavi yöntemlerini, tedavide kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda eklem ve çenenin kapanış hareketlerini (oklüzyon) incelemektedir.

6. Konservatif Diş Tedavisi Anabilim Dalı: Dişlerde çürük, kırık v.b nedenler oluşan madde kaybının tedavi yöntemlerini ve dişleri çürükten korumak için kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

7. Pedodonti Anabilim Dalı: Çocukların ağız, diş ve çevre dokularında ortayaçıkan sorunları, çürük önleyici yöntemler i, diş tedavilerini ve bu tedavilerde kullanılan materyalleri inceleyen bilim dalıdır.

8. Endodonti Anabilim Dalı: Diş pulpasını ilgilendiren enfeksiyonlar ve bunların tedavilerini inceleyen bilim dalı.