Şaşılık ihmale gelmez !

İki gözün birbirine paralel ve düzgün bakmamasına şaşılık denir.


Doğuştan itibaren ilk 7-8 aya kadar görülen göz kaymaları beyinde gözlerin birbirine paralel durmasını sağlayan merkezlerin tam gelişmemesi nedeniyle normal kabul edilebilir. Ancak bundan sonra devam eden göz kaymalarını mutlaka ciddiye almak ve bebeği doktora göstermek gereklidir. Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. M. Uğur Koca, şaşılık konusunu şöyle ifade ediyor:

'ŞAŞILIKLAR, gözün kaydığı yöne doğru dikey (vertikal) veya yatay (horizontal) olarak sınıflandırılabilir. Yatay şaşılıklar içe kayma (ezotropya) veya dışa kayma (ekzotropya) olarak ikiye ayrılırlar. Toplumda görülen şaşılıkların yüzde 70'ini içe kayma, yüzde 15'ini dışa kaymalar, kalan kısmını da diğer tür kaymalar oluşturur. İçe kaymaların yüksek hipermetropi ile birlikte görülenlerin çoğu gözlük tedavisine iyi cevap verirler.

GENELLİKLE hipermetropisi olmayan iç şaşılıklara ise cerrahi tedavi uygulanır. Dışa kaymaların bir bölümü gözlük ve egzersiz tedavisi ile takip edilir, büyük çoğunluğu ise cerrahi tedavi gerektirir. Şaşılık cerrahisi göz adeleleri üzerine uygulanır...'

haber3