Bekarlarda bunama riski daha fazla
Bekarlarda bunama riskinin daha fazla olduğu belirlendi.
Karolinska Entstitüsü tarafından 1449 kişi arasında yapılan araştırma,
evli olmanın ya da birlikte yaşamanın bunama riskini yarı yarıya azalttığı saptandı.
Bilim adamları, araştırmaya katılan kişilerin orta yaşlarındayken bir
eşle birlikte yaşayıp yaşamadığını tespit ettikten sonra, aradan geçen zamanda bu kişilerde bunama olup olmadığına baktı. Geçen 21 yılın ardından, araştırmaya katılanların 139’unun kısmi idrak güçlükleri
çektiği, bunlardan 48’inde Alzheimer olduğu görüldü.
Araştırmacılar, geç yaşlarda boşanmış, ancak bir daha evlenmemişlerde bunama riskinin 3 kat, çok genç yaşta boşanmış ve bir daha evlenmemiş olanlarda ise 6 kat fazla olduğu belirledi.
Araştırma başkanı Dr. Krister Hakansson, araştırmanın bir eşle yaşamanın yararlarını gösterdiğini söyledi.

Milliyet alintidir