Küçük prematürelerde ölüm riski


Araştırmalar, Türkiye'de her yıl doğan 1.3 milyon bebekten üçte ikisinin prematüre olduğunu ortaya koydu.


Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Neonatoloji (Yenidoğan Bebek) Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Yurdakök, Türkiye'de ''her yıl doğan yaklaşık 1.3 milyon bebekten, en az 130 bininin düşük doğum ağırlıklı ve bu bebeklerin üçte ikisinin prematüre olduğunu'' bildirdi.

Murat Yurdakök, Neonatoloji (Yenidoğan Bebek Hastalıkları) alanında 1970'li yıllarda başlayıp 1990'lı yıllarda hızlanan bilimsel ve teknolojik gelişmelerle çok küçük prematüre bebeklerin yaşatılmasının mümkün hale geldiğini kaydetti.

ÇOĞUL GEBELİKLERDE PREMATÜRE RİSKİ

Prof. Dr. Yurdakök, son yıllarda ''tüp bebek'' gibi yardımcı üreme tekniklerinin fazla kullanılması sonucunda çoğul gebeliklerin erken doğum riskini artırdığını belirterek, ''Bu da ölme ve yaşam boyu ağır sakatlıklara sahip olacak bebeklere neden olmaktadır'' dedi.

Yurdakök, çoğul gebeliklerde ikiz bebeklerde genellikle önemli bir sorun görülmezken, üçüz bebeklerin çoğu kez gebeliğin 32. haftasında doğduğuna dikkati çekerek, rahim içindeki fetus sayısı arttıkça bu sürenin daha da kısaldığını dile getirdi.

Yurdakök, çalışmaya göre, 'gebelik yaşları 22 hafta olan bebeklerin sadece yüzde 1'i, 23 haftalıkların yüzde 11'i, 24 haftalıkların yüzde 26'sı ve 25 haftalıkların yüzde 44'nün taburcu edilebildiklerini anlatan Yurdakök, ''Yaşayan bebekler 6 yaşlarına ulaştıklarında gebelik yaşları 22 hafta olan bebeklerden hiçbirinin sağlıklı olmadıkları görülmüş; bu oran 23 haftalık doğanlarda yüzde 1, 24 haftalıklarda yüzde 3, 25 haftalıklarda yüzde 8 olarak saptanmıştır' diye konuştu.

Yurdakök, prematüre bebeklerde, akciğerlerinin gelişmemesine bağlı olarak kronik akciğer hastalığının da görülebildiğini ifade ederek, yaşamın birinci ayının sonunda doğum ağırlıkları 750 gramın altında olan bebeklerin yüzde 90-100'ünün, 750-1000 gram olanların yüzde 50-70'inin, 1000-1250 gram olanların yüzde 30-40'ının oksijene bağımlı olduklarını, bu bebeklerin eve oksijen hatta solunum cihazı desteği ile gitmeleri gerektiğini kaydetti.


AA