Hastalara tazminat hakkı verildi


Hastanın dosyasını kaybeden hastane yönetimi manevi tazminat ödeyecek.Danıştay, hastaya ait bilgileri gerekli şekilde muhafaza etmeyen ve hastanın dosyasını kaybeden hastanenin ağır hizmet kusuru işlediğine karar verdi. Dosyayı kaybeden hastane, hastaya manevi tazminat ödeyecek.

Danıştay 10. Dairesi, hastasının belgelerini gerekli şekilde muhafaza etmeyen ve hasta dosyasını kaybeden hastanenin ''ağır hizmet kusuru'' işlediğine hükmederek, hastanenin dosyası kaybolan hastaya manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ankara'da bir kadın, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki teşhis ve tedavisinde hatalı davranılması sonucu sol ayağının diz kapağının üzerinden kesildiğini iddia ederek, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü aleyhinde 75 bin YTL maddi, 50 bin YTL de manevi tazminat davası açtı.

Davaya bakan Ankara 1. İdare Mahkemesi, meydana gelen zarar ile kusur arasında illiyet bağı kurulamadığından idarenin hizmet kusurundan söz edilemeyeceğine karar vererek, zarardan dolayı idarenin tazmin yükümlülüğü bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Mahkeme kararının yerinde olmadığını ileri süren davacı kadın, kararı temyiz etti.

MAHKEME KARARI BOZULDU
Davanın temyiz incelemesini görüşen Danıştay 10. Dairesi de mahkeme kararının maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kararı onarken, manevi tazminat isteminin reddine yönelik kararı bozdu. Daire, manevi zararın ''kişinin fizik yapısını zedeleyen, yaşama gücünü azaltan olaylar nedeniyle acıyı, ıstırabı veya kişilik haklarının zedelenmesi nedeniyle şeref ve haysiyetin rencide edilmesini ifade ettiği gibi, günlük yaşamı zorlaştıran belli ağırlıktaki her türlü üzüntü ve sıkıntıyı da kapsamakta'' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

BİLİRKİŞİYE DOSYA VEREMEDİLER
Mahkeme aşamasında 2 kez bilirkişi incelemesi yaptırıldığını ve davalı hastanenin, hastaya ait belgeleri ''hasta dosyasının hastaya verilmiş olması nedeniyle'' bilirkişi heyetine vermediğini belirten Daire, davacıya aynı hastanede 3 kez tıbbi müdahale uygulanmasına karşın hastaya ait grafilerin gerekli şekilde muhafaza edilmemesi ve hastaya ait dosyanın kaybedilmesini, sağlık hizmetlerinin işletilmesine ilişkin ''ağır hizmet kusuru'' saydı. (Bugün)

ensonhaber