DNA'nın kalıtsal materyal olarak belirlenmesi 1944

-DNA'nın yapısının belirlenmesi (Watson ve Crick) 1953

-Genetik kod anlaşılması 1961 – 1967

-Restriksiyon enzimlerininbulunması 1968

-Farklı genlerin tek bir canlı hücre
içerisine sokulabilme teknikleri 1973

-Rekombinant DNA teknikleri ile bakterilerde
İnsan büyüme hormonu üretilmesi 1977

-İnsan insulin geni klonlanması 1978

Humilinin ilk kez piyasaya sürülmesi
-Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) geliştirilmesi 1983

-Kistik Fibrozis için ilk genetik marker belirlenmesi 1985

-Supressor genlerin ortaya konması 1986

-Uluslar arası insan genom projesinin başlatılması 1990

-İlk insan gen terapisi 1990alintidir