Yalnızlık akıllara zarar!İsveç'te yapılan araştırmaya göre, yalnız insanlarda demans ve Alzheimer gibi hastalıklar daha sık görülüyor

İsveç'te yapılan bir araştırma yalnız yaşayan insanlarda demans ve Alzheimer gibi hastalıkların daha fazla görüldüğü şeklinde sonuçlandı. British Medical Journal dergisinde yayımlanan rapora göre yaklaşık olarak elli yıl bekâr yaşayanlarda, (yaşlılıkta) bilişsel zayıflık riski evli olanlara ya da ilişki yaşayanlara kıyasla yüzde elli daha yüksek.

BUNAMA
Orta yaşta boşanan veya dul kalıp yeni ilişki kurmayanların durumu ise daha kötü. Çünkü bu kişilerde yaşlılıkta “bunama” riski üç kat fazla. Araştırmayı gerçekleştiren Karolinska Enstitüsü bilim insanları yetmişli ve seksenli yıllarda yaş ortalaması elli olan 2000 kişiyle görüşmüşler. Bunlardan aşağı yukarı bin dört yüzüyle 1998 yılında yeniden görüşülmüş.

ERKEK VE KADIN ARASINDA FARKLILIKLAR
Araştırmanın bu şekilde sonuçlanmış olması, ilişkilerin aynı zamanda bilişsel ve sosyal teşvik anlamına gelmesiyle ilgili diyor araştırmacılar. Araştırma çerçevesinde erkek ve kadınlar arasında farklılıklar da ortaya çıkmış. Buna göre yalnız yaşayan erkekler, kadınlara göre daha büyük tehdit altında.

haberaktuel