SGK’lının Ana/Babasının Sağlık Yardımına Büyük Kolaylık Geldi


5510 sayılı kanunun 3 üncü maddesine göre, geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve baba sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almaktadır.

28.08.2008 tarihli Genel Sağlık Sigortası Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde ise, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği geliri asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve baba sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tanımlanmış olup, bu durumda olan ana ve babalar sigortalı (Bağ-Kur’lu, SSK’lı, T.C. Emekli Sandığı mensubu kişiler) çocukları üzerinden genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanabilmektedirler.

Kanun ve yönetmelikteki bu hükümlere göre, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu ana ve babası yani aylık geliri net asgari ücretten daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalı olan çocukları üzerinden sağlık yardımı alabilirler.

Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Ancak, ana ve babaya sağlık yardımı alırken gelen asıl kolaylık ve imkân, ana ve babanın aylık gelirinin net asgari ücretin altında olup olmadığı sağlık yardımı verilmezden önce değil, ancak sağlık yardımı verildikten sonra herhangi bir ihbar ve şikayet olduğunda SGK tarafından araştırılmaktadır. Bu uygulamanın dayanağı ise, SGK’nın 2008/108 sayılı genelgesidir.

Yani, günümüz itibariyle bir esnaf ana ve babasının kendi üzerinden sağlık yardımı alması için SGK’ya başvurduğunda bu kişiye sağlık yardımı talep ve taahhüt formu imzalatılmakta ve bunun üzerine ana ve babasına sağlık yardımı verilmeye başlanmaktadır. Ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde ettiği geliri, asgari ücretin net tutarından daha az olup olmadığı ise, ancak bu konuda gelen bir ihbar ve şikayet üzerine araştırılmakta, ana ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde ettiği geliri asgari ücretin net tutarından daha az olmadığı SGK tarafından tespit edilirse, yapılan sağlık harcamaları sigortalıdan veya ana ve babasından yasal faiziyle tahsil edilmektedir.

Aslına bakılırsa, devlet bu uygulamada vatandaşına güvenmekte ve yanlış beyanda bulunmayacağını kabul etmektedir. SGK’daki iş ve işlemlerin kolay yürütülmesi ve vatandaş açısından bu uygulama son derece yararlı olmuştur. Yeşil kart alırken vatandaşlarımızın önce gelir testine tabi tutulup daha sonra sağlık yardımı alma durumlarını aklımıza getirecek olduğumuzda, SGK’nın bu uygulaması vatandaş odaklı yönetim anlayışının bir sonucu olarak kabul etmek gerekir.Fatih Aksu


NOT: İş dünyası, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve çalışma hayatıyla ilgili sorularınızı ve merak ettiklerinizi; fatihaksu11@gmail.com e-mail adresine yazın, sizin için cevaplayalım.


habervaktim