Türkiye için çok uçta bir konu

Ötanazi... Suç mu, hak mı yoksa intihar mı?


Şöyle hayal edin… Beyin kanseri bir yakınınız var… Belki anneniz belki babanız belki de çocuğunuz… Tedavi süreci devam ediyor ama bir noktaya geldiğinde bu süreç tıkanıyor… Ne verilen ağrı kesiciler işe yarıyor ne de onun sancıları diniyor… Bilinci yerine geldiği zaman “Lütfen, artık ölmek istiyorum” diyor ağlayarak… Herkesin başına gelebilir… Ama bir yandan da onun yaşama hakkı olduğunu düşünüyor, ikilemde kalıyoruz…


Bugünkü konumuz ötanazi…

Pek çok kişiye sorduğumuz zaman “O da ne demek?” yanıtıyla karşı karşıya kaldık.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği ‘Ötanaziye Evet mi, Hayır mı?’ konulu sempozyumda, 'Ötanazi suç mudur, değil midir?’ akademisyenler ve hukukçular tarafından tartışıldı. Uzmanlara sorduk: Yaşama hakkından vazgeçmeye razı olmanın gerçekleştirilme biçimi olan ötanazi suç mu, hak mı yoksa intihar mı?

BİR YANDAN SUÇ, BİR YANDAN DA HAK
HABERTURK.COM’a konuşan Türkiye Biyoetik Derneği Üyesi Prof. Dr. Yaman Örs,
"Ötanazi bir yandan suç, bir yandan da hak olmakta. Hastaya göre bir hak, ama birisi bunu yasadışı olarak uyguladığında suç olmaktadır. Bir de “aktif ötanazi” konusu var. Bunu buradaki konumuzun dışında tutmak durumundayız, çünkü o, bir yaşamı doğrudan müdahaleyle sonlandırma eylemidir. Ancak öte yandan, çok ağrısı olan, büyük acılar çeken, soluk alıp veremeyen, sürekli hava açlığı çeken hastalar vardır. Yasal düzenlemeyle hukukun izin verdiği sınırlar içerisinde böyle bir kişiye tıbbi tedavi ve destek kesilebilir. Ama bazı hukukçular ve başkaları (ki bunların içinde hekimler, hemşireler vb. de bulunmaktadır), bunun gerçekleştirilmesini her durumda cinayet olarak kabul ediyor. Kişi açısından ise, eğer o bu kesilmeyi istiyorsa ve zihni açıksa, kendi yaşamıyla ilgili karar verme yetisi varsa, benim düşünceme göre bu durumun yasalaşması gerekiyor” diyor...

“ÖTANAZİYE GEREKSİNİM ARTACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR”
Prof. Dr. Örs konuşmasına şöyle devam ediyor: “Ötanazi kuşkusuz çok duyarlılık gerektiren bir konu. Ancak ona gereksinim gittikçe artacak görünüyor. Belki dünyanın çok geri kalmış bölgeleri dışında, ortalama yaşam süresinin uzadığı yerlerde, ki Türkiye için de bu geçerli, özellikle yaşlılıkla ilgili rahatsızlıkla, hastalıklar artıyor. Kanımca burada yasal açıdan bir düzenlemeye kesin gereklilik var; ancak kuşkusuz bilim, etik ve hukuk yönünden tüm gerekli koşullar sağlanarak. Konuyla ilgili uğraş sahiplerinin, örneğin hekimler ve hemşirelerin bu konudaki tutumları, görüşleri, beklentileri, değerleri nelerdir, bu konuda ülkemizdeki tutum araştırmaları ve benzeri çalışmaların sonuçları ne durumdadır, bunu pek bilmiyorum. Ancak bunların yapılması gerekiyor. Şu anda emekliyim ve konuyla ilgili yayınları izlemiyorum, başka alanlarda, başka konularda çalışıyorum. Tıp etiği üzerine doğrudan çalışmıyorum, bu konuda yapılmış somut bilgilere dayanan çalışmalardan haberim olduğunu söyleyemem.”

“ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR”
Ötanazi konusunda araştırmaların yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Örs, “Tıp etiğiyle doğrudan uğraşan akademisyenlerin yanında bu tür araştırmalar sosyologlar, psikologlar, hekimler, hemşireler tarafından da yapılabilir; yapılmakta da. Düşünebildiğim kadarıyla genelde tıp etiği çevrelerinin ötanazi konusunu toplum bilimleri açısından araştırmaktan çekindiğini pek sanmıyorum. Konunun değişik alanların araştırmacılarınca alanlar arası bir anlayışla incelenmesi, kuşkusuz bize onun geniş bir yaklaşım yelpazesi içindeki yönlerinde durum nedir, bunu gösterebilir” şeklinde görüşlerini açıklıyor.

“ÖLME SÜRECİNDE KARGAŞA YAŞANIYOR”
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arın Namal ise HABERTURK.COM'a verdiği görüşte, “Aktif ötanazi, hekimin tıbbi müdahalesiyle yaşamı sonlandırması eylemi ceza kanunumuza göre kasıtlı adam öldürme gibi bir karşılığı var. Hasta aydınlatılmadan, hekimin kararıyla uygulanması gerektiğini paylaşıyoruz. Ötanazi aktif veya pasif olsun insanın özgür iradesiyle uygulanması gereken bir kavram. Ama toplumumuzda insanlar ölümcül hastalık gerçeğiyle yüzleşmiyor. Hastalık hakkında konuşmak istemiyorlar. Kendilerini bekleyen tedavi süreçlerindeki kararlara katılamama durumuna oluşturuyor. Ölme sürecinde kargaşa yaşanıyor, ağır seyreden hastalıkların ölüm evresinde insanların iyi aydınlatılması gerekiyor. Kaos yaşanması çok kötü. Hastanın bilinci açıksa tedavi konusunda bilgilendirilmesi gerek. Kaçak davranışların önüne geçilmesi gerekir bunların ağır vicdani karşılıkları var. Fişi çekmek hasta yakını tarafından nasıl sindirilecek bunlara bakılmalı. Ağrılı, ızdıraplı hastalıklarda, önce insanın bedensel, ruhsal, sosyal bakımların kişiye ulaştırılması gerekir. Sonra konuşulmalı ötanazi. Ağrılarınızın giderilmesi için tıpta bakım hizmetleri ulaştırılmış mı? Ona bakmalısınız. Ağrı kesiciler son evrelerde düzenli kullanılmalı ama bizde ağrı kesiciler uygun kullanılmıyor, insanlarımız ağrılar çekiyor. Aktif ötanazinin yasallaştırılması çok erken. Önce ülkemizde insanlar sağlık hizmetlerini almakta zorlanıypr. Batı'da insanlar yoğun tıp bakımına ulaşıyor. Ölme sürecini uzatıyor yoğun bakım, bu sürece dayanamayan hastalar istiyor. Bizde insanlar için bol tıbbi imkânlar yok. Daha bunu tartışmak için çok uzun bir yolumuz var. Çünkü ötanazi daha uçta bir konu. Ötanazi hakkına sahip olması için haklarını bilmesi gerekiyor hastaların. Hep hekim karar versin ben uyayım diyen hasta profili oluşmuş” şeklinde konuşuyor.

“ANAYASA YAŞAM HAKKINI TANIYOR, ÖLME HAKKINI TANIMIYOR”
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel, acı çeken, hastalığı bir türlü iyileşmeyen insanların bu ızdıraplarına son vermek için ölümü istediklerini ifade ederken şu görüşleri veriyor: “Bizim hukukumuzda ötanazi mümkün değil. Anayasa yaşam hakkını tanımış durumda ama ölme hakkını tanımış değil. Yasa sağlık hakkını tanıyor. Devlet kişilere sağlık hakkından yararlanmasını sağlıyor. Böyle bir ortamda kişilerin kendi yaşamlarına son verebilmesi ceza tehdidi altında. Hem ona yardım etmek, araç sağlamak, fişini çekme gibi eylemler de suç fakat büyük bir ihtiyaç da var. İyileşemeyecek olanların acı çekmesine de dayanamıyoruz. İyileşemeyecekse, acı çekiyorsa, devlet de bütün sağlık hizmetlerini vermişse ama geriye dönüş mümkün değilse şartlı olarak ölme olanağını tanıyalım diyoruz.”

“ACİL YARDIM ÜNİTELERİNDE YETERSİZİZ”
Şu anda Hollanda ve Belçika’nın ötanaziye hak tanıdığını kaydeden Prof. Dr. Centel, “O ülkeler bu imkanı tanıyorlarsa şartlar oluştuğunda bizde de olabilir. Ama Türkiye'de bunun için erken olduğunu söylüyoruz. Devlet tüm sağlık hizmetlerini sağlamış değil. Önyargılar da var bu konuyla ilgili. Kişi gerçekten iyileşebilecek durumdaysa ötanazi olmaması gerekiyor. Doktor tıp etiğine göre "Ölmemeli" diyebilmeli. Ötanazi şu anda suç. Ama kişi ölmek istiyorsa ona o hakkı vermek lazım. Acı dindirici ilaçların en az verildiği ülke biziz. Hem acıları dindiremiyoruz hem de insanlara "Ölme bu suç" diyoruz. Devlet sağlık hizmetlerini tam verecek, eğer elden bir şey gelmiyorsa "Öl" diyebilecek. Ötanazi suç olduğu için bununla ilgili konular gizli kalıyor. Şu anda devletten gerekli sağlık hakkının yaşama geçirilmesi bekleniyor. Bu imkânlar sağlanınca ötanazi tartışmasına gidilecek. Bilincin yerleşmesi lazım. Süresi sosyal devlet olmaya bağlı. Acil yardım ünitelerinde yetersiziz. O imkânlar sağlanınca ötanazi olabilir” diyor.

DİNİ AÇIDAN GÖRÜŞ NE?
"Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok"
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, HABERTURK.COM'a verdiği demeçte, "Ötanazi olmaz. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. İslam’da ona müsaade edilemez. Kişiye kendi canını veren kendisi değil ki kendisi alsın. Bu bir intihardır" derken, "İntihar edenlere de böyle bir fırsat verilebilir. Bu zamanla kötüye kullanılabilir. Bir kişi problemler içindeyken onu o problemlerin içine bırakmak insanlık suçu" şeklinde konuşuyor.

Prof. Dr. Bayındır, Süleymaniye Vakfı'nın internet sitesinde ötanazi ile ilgili kısmı okumamızı öneriyor. Bu kısımda ötanaziyle ilgili bir soruya şu yanıt veriliyor:

"Ötanazi iki şekilde olmaktadır:

Birincisi, öldüğü halde aletlere bağlı olarak bitkisel hayatla yaşatılmaya çalışılan insandan bu aletlerin ayırt edilmesidir. Burada adam öldürmek söz konusu değildir. Bu aletleri çıkarmak, zaten ölmüş olan insanın vücudunu bu faydasız işlemden kurtarmak sayılır.

"SAĞLIKLI KİŞİYİ ÖLDÜRENLE HASTA KİŞİYİ ÖLDÜREN ARASINDA FARK YOK"
İkinci ve asıl önemli olanı, iyileşme ümidi büsbütün kaybolduğu bir doktorlar heyetinin kararı ile belirlenmiş olan hastanın daha fazla acı çekmesin diye kendi isteği ile öldürülmesidir. İşte bu tam bir cinayettir. İster yeni doğmuş bir çocuk, ister ileri yaşta, isterse ölüm döşeğinde olsun, canları çıkıncaya kadar bunların tam bir yaşama hakları vardır. Böyle bir insanı öldürenle sağlıklı bir kişiyi öldüren arasında fark yoktur.

Hayat sıkıntılarla doludur. Hayatından büsbütün ümit kesilmiş nice hastaların iyileşip aramızda yaşamaya devam ettiğini her zaman görmekteyiz. Hastalık, darlık ve acı olaylar insanlar içindir. Bunlara karşı sabretmek ve ümidi yitirmemek gerekir. Ayette şöyle buyurulmuştur:

"BU İSTEĞİ YERİNE GETİRMEK HARAMDIR"

“Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

İntihar etmek haram olduğu gibi bir başkasının kendini öldürülmesini istemek ve böyle bir isteği yerine getirmek de haramdır.

Bir kişi, hastalık, ağır yaralanma gibi bir sebepten dolayı can vermek üzereyken kendinden önce can veren kişiye mirasçı olur. Bir gayrimüslim, henüz can boğaza gelmeden Müslümanlığı kabul etse Müslüman olur. Bir günahkâr bu durumda tevbe etse tevbesi makbul olur. Bu kişinin hukuki ehliyeti bütünüyle devam eder. Dolayısıyla böyle bir kişiyi öldüren adam öldürme cezasına çarptırılır."
(habertürk)