Motor tik adı verilen göz kırpma, omuz silkme baş sallama gibi tiklerle öksürme, aksırma boğaz temizleme gibi vokal tiklerin bir arada görüldüğü bir hastalık çeşitidir. Bu hastalıkta tikler bir yıldan daha fazla süre devam etmektedir ve hemen her gün bir çok kez ortaya çıkar. Tikler zaman zaman yer değiştirebilir, şiddeti azalabilir veya artabilir: Vokal tik olarak açık saçık konuşma ve küfretmelere rastlanabilir. Bu yüzden ailesinden azar işiten hatta cezalandırılan çocuklar vardır. Hastalık genellikle göz kırpma, omuz silkme gibi basit bir tikle başlayabilir. Ancak tiklerin şiddeti ve çeşidi giderek artar.
Tourette hastalığı olan çocuklar toplum içine girmekten ve sosyal ortamlarda bulunmaktan genellikle kaçınırlar. Tikleri nedeniyle alay edileceklerini düşünürler. Sıkıntılı durumlarda tiklerinin aratacağı korkusu ile gerginlik doğuran faaliyetlerden kaçarlar. Utanma duygusu bazen o kadar yoğun olur ki evden dışarı çıkmak istemezler. Yaşadığı zorluklar nedeniyle çocukta çökkünlük belirtileri görülebilir. Böyle bir çocuğa yardım ve sıkıntısını anlama yerine eleştirel yaklaşımlar ve suçlayıcı davranışlar suçluluk ve utanç duygusunu artırmaktan başka işe yaramaz. Tikler bazı durumlarda (baş döndürme, kafa atma, çimdikleme gibi) yaralanmalara ve deri sorunlarına neden olabilir. Tikler nedeniyle çocuğun okul hayatında sorunlar yaşanabilir. Bazen tikler okuma ve yazmayı engelleyecek derecede yoğun olabilir.
Hastalığın görülme sıklığı yaklaşık 10.000’de 5’dir. Erkek çocuklarda kızlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Başlangıç yaşı genellikle 5-7 arasıdır. Yapılan araştırmalar hastalığın genetik (kalıtsal) ve yapısal bir yönü olduğunu göstermektedir. Ailesinde tik bozukluğu olan kişiler Tourette hastalığı için risk taşırlar.

- Tourette hastalığının bazı hastalıklarla birlikte görülme ihtimali yüksektir. Bunlar;
- Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
- Saplantı-zorlantı bozukluğu
- Öğrenme bozuklukları
- Çökkünlük

Tourette hastalığı olan çocukların yaklaşık %50-60’ında saplantı sorununa da rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalarda iki hastalığın beyindeki benzer biyolojik mekanizmalardaki bozukluk ile oluştuğu fikri doğmuştur. Tiklerin yanı sıra saplantı ve bunu düşünceden atmak için oluşturulan zorlantılar (saplantı halindeki bir düşünceyi uzaklaştırabilmek için ortaya çıkan tekrarlar) çocuğun ve gencin hayatını oldukça zorlaştırır. Artık tiklerle birlikte saplantı ve zorlantılarla uğraşmak gerekmektedir. Zaman zaman tiklerle zorlantılar birbirlerine karışabilir ve neyin tik neyin zorlantı olduğunu ayırt etmek güç olabilir.
Tourette hastalığının tedavisinde ilk seçenek ilaçtır. Hastalığın seyri esnasında tedaviden alınan sonuçlar değişken olabilir. Çocuklar sıklıkla ilaç tedavisinden yarar görürler. Ancak bu yararın oranı hastadan hastaya değişebilir. İlaçlara düşük dozlarda başlanır ve yarar sağlanmadığı durumlarda doz artırılır. Hastalık tedavi altında iken dahi alevlenme dönemlerinde rastlanabilir. Ergenlik döneminde hastalığın şiddetinde azalma gözlenebilir. Erişkin dönemde tiklerin tamamen ortadan kaybolduğu hastalar da vardır. İlaç tedavisi yanında hasta ve ailesinin Tourette hastalığı hakkında bilgilendirilmeleri de gerektir. Hastalığın oluş nedenini ve seyrini bilen çocuk ve ailesi tedaviye daha iyi uyum sağlayacaktır.Tik ve Tourette bozukluğu olan çocukların ailelerinin dikkat etmesi gerekli konular

- Çocuğunuzu tikleri nedeniyle eleştirmeyiniz, suçlayıcı olmayınız.
- Tikleri ceza ve eleştiri ile ortadan kaldıramazsınız. Bu nedenle tikleri olan çocuğunuza ancak onu anlayarak yardımcı olabilirsiniz.
- Hastalık hakkında bilgi edinmeye çalışınız.
- Çocuğunuz tikleri istemli bir çaba ile kısa bir süre durdurabilir. Bu sizi aldatmasın. Bir süre sonra tikler yeniden başlar. Çocuğun isteyerek tikleri kısa süre engelleyebilmesi onun tikleri isteyerek oluşturduğu ve isterse tiklerin olmayacağı anlamına gelmez. Bu nedenle tikleri yapmaması için çocuğunuzu zorlamayınız ve istersen tiklerini engelleyebilirsin sözünden kaçınınız.
- Özellikle kronik tiklerde ve Tourette hastalığında tedavide ilaç kullanımı gerekmektedir. İlaçların düzenli olarak kullanılması alınacak sonucu etkilemesi açısından önemlidir.
- Tikleri olan bir çocuk sizden öncelikle yaşadığı sıkıntılı durumu anlamanızı bekler. Onun durumunu anladığınızı açıkça ifade ediniz ve desteğinizi hissetmesini sağlayınız.

ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK ÇEŞİTLİ HAREKET VE SES TİKLERİ..


göz kırpma zıplama öksürme
yüz ekşitme dokunma aksırma
burun karıştırma atlama boğaz temizleme
şaşı bakma elini koklama değişik sesler çıkarma
omuz silkme nesneleri koklama vızıldama
baş çevirme kendine vurma ıslık çalma
burun kıvırma cinsel organıyla oynama burun çekme
dudak yalama bir nesneye vurma havlama sesi çıkarma
dudak oynatma deri yolma sövgülü konuşma
dudak ısırma başı vurma beddua etme
kaş kaldırma tüm gövdeyi döndürme müstehcen konuşma
parmak oynatma dil çevirme hırıltılı ses çıkarma
baş sallama sırıtma çiğneme sesi çıkarma
diş gıcırdatma öpme horlama sesi çıkarma
çömelme yalanma mırıldanma