Sakın 'dişçi' demeyin!

Diş hekimlerini sevindirecek haber sonunda geldi

''Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun''un 2. faslının başlığında yer alan ve diş hekimleri için kullanılan ''ve dişçiler'' ibaresi Kanun'dan çıkarıldı.

Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aynı kanunun 29. maddesindeki ''Dişçilik sanatı; dişlerin ve diş etleri ile esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına munhasırdır'' şeklindeki hüküm de şöyle değiştirildi:

''Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.''


(habertürk)