Hekimlere Kürtçe kurs talebi

"Anadilde sağlık hizmeti talebi bir fantezi değil"


Doğu ve Güneydoğu Tabip Odaları Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, bölgede anadilde sağlık hizmeti verilebilmesi için hekimlere yönelik Kürtçe dil kurslarının başlatılması gerektiği vurgulandı.

Batman Tabip Odası Başkanlığı, 8 Ocak 2011'de gerçekleştirilen, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı, Siirt ve Batman tabip odalarının katıldığı bölge toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.

Bildirgede, anadilde sağlık hakkına sahip çıkılması gerektiği kaydedildi. Hekimlik mesleğinin, dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin sağlık hizmeti vermeyi prensip edindiği belirtilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

''Anadilde sağlık hizmeti talebi bir fantezi değil, sağlık hakkı, tedavi hakkı, hasta hakkı ve yaşam hakkı, yani sağlıkla ilgili tüm hizmetlere ulaşılması için olmazsa olmazlardandır. Anadilde sağlık hizmeti vermenin en azından sağlık hizmetinin yerine getirilmesinde bir zorunluluk olan aydınlatılmış onam ya da bilgilendirilmiş rıza gerçekten ve doğru bir şekilde yapılması bakımından önemlidir. Bölge tabip odalarında sürecin ruhuna uygun olarak başta Van, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Şırnak tabip odaları olmak üzere sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için hekimlere yönelik Kürtçe kurslar başlatılmalıdır.''


(habertürk)