Sağlık hizmetleri hızlanacak!

Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını amaçlayan kanun teklifinin 6 maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi


Komisyon, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber başkanlığında toplandı.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, kafeterya, büfe, otopark ve benzeri sosyal tesislerin kira gelirleri ile uzmanlık belgesi sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilecek gelirler, döner sermayeli işletme gelirleri arasına alınacak.
Dava ve icra takiplerinde bakanlık ihtiyaç duyulması halinde avukatlık hizmeti alımı yapabilecek.

Vakıf üniversiteleri hariç sağlık kurumu ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılamayanlardan, yükümlü olduğu halde ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin borçları silinecek.

KKTC'nin tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gönderdiği hastaların tedavi bedellerinin, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş olanları terkin edilecek.
Verilen bir önergenin kabul edilmesiyle; Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca hizmeti verildiği dönemde sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar tahsil edilmemiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin bir yıl içine ödenmesi halinde geri kalan kısım terkin edilecek. Tahsil edilemeyen tutar 250 liradan az ise borç doğrudan terkin edilecek.


(habertürk)