Uzman Olmayanların Görüşünden Sakının


TV'lerde gençlerin ruh sağlığı konusunda uzmanlık alanı dışında görüş bildiren kişilerden sakınınÇocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, aileleri, özellikle televizyonlarda çocuk ve gençlerin ruh sağlığı konusunda uzmanlık alanı dışında görüş bildiren kişilere karşı uyardı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çuhadaroğlu, davranış bozuklukları başta olmak üzere çocuk ve gençlerde görülen ruhsal sorunların tedavisinin psikiyatri uzmanlarının ilgi alınına girdiğine dikkati çekti. Çuhadaroğlu, bazı televizyon programlarında, diğer branşlardan hekimlerin bu konuda görüş ve öneriler dile getirmesini eleştirdi.
Dernek olarak bu konuda RTÜK'e başvuruda bulunduklarını bildiren Çuhadaroğlu, bu kişilerin bilimsel olarak yanlış bilgiler aktardıklarını, ruh sağlığı açısından zararlı önerilerde bulunduklarını söyledi.
Hekimlerin kendi uzmanlık alanı dışındaki bir konuda yorum ya da klinik uygulama yapması, bu uygulamalara ilişkin kendisine başvurulmasını özendiren başarılardan söz etmesi, sağlıklı bir çok çocukta görülebilecek davranışları "uyum sorunu" olarak nitelemesinin etik açıdan doğru olmadığını vurgulayan Çuhadaroğlu, şöyle konuştu:
"Yaptığımız incelelerde, bu programlardan birinde psikiyatri uzmanı olmayan bir hekimin, uzmanlık alanı olmamasına rağmen, ekrandan kendisine iletilen konularla ilgili yanlış teşhisler koyup önerilerde bulunduğunu gördük. Hatta bu hekimin kendi alanı ile ilgili de kabul edilemeyecek ifadeler kullandığını, dile getirilenlerin koruyucu ruh sağlığı açısından oldukça zararlı öneriler içerdiğini belirledik."
Bu tür programlarla ailelere yanlış mesajlar verildiğini, yararsız, hatta olumsuz önerilerde bulunularak çocukların sorun olan davranışlarını pekiştirici, bakım verenleri de suçlayıcı yaklaşımlarda bulunulduğunu anlatan Çuhadaroğlu, " Bu kişiler aileleri yanlış tedavi yöntemlerine yönelttiği için çocuklarda olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir" dedi.
Aynı uzmanın, tedavide belli bir yaş grubunun altındaki çocuklar için ilaç önerilmemesine rağmen, kendisine başvuran küçük yaştaki bir çocukta yüksek dozda ilaç kullandığını, bunun son derece tehlikeli olduğunu bildiren Çuhadaroğlu, "Aileler çocuklarının ruh sağlığını mutlaka psikiyatri uzmanlarına danışmalı" uyarısını dile getirdi.AA