Doktara gidecekler dikkatİki tam gün boyunca hastanelerde, acil durumlar dışında hasta bakılmayacak.Kötüleşen çalışma koşulları, yasa ve yönetmelik gibi düzenlemelerle yaratılan belirsizlik gibi nedenlerle Türk Tabibler Birliği 2 gün çalışmama kararı aldı..

İki tam gün boyunca hastanelerde, acil durumlar dışında hasta bakılmayacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Eriş Bilaloğlu, söz konusu eylemin gerekçesini şöyle açıklamıştı: 'Giderek kötüleşen çalışma koşulları, yasa ve yönetmelik gibi düzenlemelerle yaratılan belirsizlik ortamı, yöneticilerin çalışanlara yönelik hürmetsiz ve halka hedef gösteren söylemi, hayata geçirilmesi planlanan yasa tasarıları,sağlıkortamının ticarileştirilmesi ve piyasalaştırılması.'

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise "TTB'nin 19-20 Nisan'da yaptığı çağrı üzerine hekimler ve sağlık çalışanlarınınTürkiyegenelinde gideceği iş bırakma eyleminde, bir tek vatandaş bile mağdur olursa, TTB'yi savcılığa şikayet edeceğim. Sağlık hakkı vazgeçilmez bir haktır. Eylemde, acil hastalara bakılacak diyorlar ama şunu unutmamak lazım, sağlık işi beklemez. Aklıselimin galip geleceğini düşünüyorum" demişti.


samanyolu haber