Gebelere D vitamini desteği!

Sağlık Bakanlığı tarafından eksikliği yaygın olarak gözlenen D vitamini yetersizliğinin önlenmesi amacıyla 'gebelere D vitamini' desteği verecek


Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından eksikliği yaygın olarak gözlenen, D vitamini yetersizliğinin önlenmesi amacıyla 'Gebelerde D Vitamini Destek Programı Uygulaması' başlatıldı. Program ülke genelinde 9 Mayıs'tan itibaren başlayacak.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahin'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, eksikliği yaygın olarak gözlenen, yetersizliğinin neden olduğu sonuçların anne ve bebek sağlığına olumsuz etkileri bilinen D vitamini yetersizliğinin önlenmesi için bu çalışmayı başlattı. Gebelik ve süt verme döneminde annelere D vitamini desteği sağlanmasının hem anne sağlığı bakımından hem de bebeklerde D vitamini eksikliğinin önlenmesi bakımından gerekli olduğunu açıklayan Bakanlık, 9 Mayıs itibariyle her gebeye ve doğumdan sonra da anneye D vitamini desteği programının illerde uygulanacağını duyurdu. 9 Mayıs'a kadar Bakanlıkça D vitamini temin edilene kadar geçen süre içerisinde, doğum öncesi dönem ve doğum sonrası dönemde D vitamini desteği sağlanacak annelerden, sosyal güvencesi olanlara D vitamini preparatı reçete edilecek. Sosyal güvencesi olmayanlara ise döner sermaye gibi yerel kaynaklardan alım yapılarak D vitamini preparatının temin edilmesi sağlanacak. İllerde tespit edilmesi beklenen gebe sayısı için, hedef nüfus esas alınacak. İllerde D vitamini preparatının yerel kaynaklardan tedarikine esas teşkil edecek şekilde kapsamlı çalışma yapılarak ihtiyaçlar belirlenecek ve bu ihtiyaçları giderecek miktarda D vitamini preparatı alımı ve toplum sağlığı merkezleri aracılığıyla aile sağlığı merkezlerine dağıtımı gerçekleştirilecek..

9 DAMLA D VİTAMİNİ

Doğum öncesi dönemde ve doğumdan sonraki dönemde annelere uygulanacak D vitaminin dozu, günlük tek doz olarak alınmak üzere 9 damla olacak. Ülkenin değişik bölgelerindeki taramalarda tesbit edilen gebelerdeki D vitamini eksikliğinin sıklığı ve şiddeti göz önüne alındığında çalışmalara kan düzeyine bakılmaksızın acilen başlanacak.


(habertürk)