Yaz aylarında ishale dikkat!


Yaz aylarında ishalli hastalıklara karşı dikkatli olunmasını söyleyen uzmanlar, su ve yiyecek tüketimi ile ishallerin yanı sıra besin zehirlenmeleri oluşabileceği uyarısında bulundu.


Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, artan sıcaklıklar nedeniyle su ve besinlerle bulaşan hastalıklara dikkat çekti. Bu hastalıkların başında enfeksiyöz ishaller ve besin zehirlenmeleri geldiğini vurgulayan Dr. Akan, ishalli hastalıkların taşıyıcı kişi tarafından ortama yayılan mikropların içme ve kullanma sularına, yiyeceklere ve hatta eşyalara bulaşması sonucunda ağız yoluyla diğer sağlam kişilere geçebileceğini kaydetti.

Dr. Akan, başlıca risk oluşturabilecek durumları şöyle sıraladı: "Temiz içme ve kullanma suyunun yetersizliği veya hiç olmaması,hastalıkyapan mikroplarla bulaşmış içme ve kullanma suları, bu tür mikropları taşıyan şahısların tuvalette elini sabunlamaması ve elindeki mikropları yiyeceklere ve içeceklere bulaştırması, besinlerin hazırlanması, saklanması ve verilmesinde hijyen kurallarına uyulması, kötü veya yetersiz hijyen, evde uygun tuvaletin yapılmayışı veya hiç olmayışı, mikrop taşıyan kişilerin atıklarının karıştığı kanalizasyon suları ile karışmış yüzey, kuyu ve artezyen suları ile tarlaların, özellikle çiğ yenen sebzelerin sulanması, karasinekler gibi mikropların yayılımını kolaylaştıran vektörlerin artması olarak sıralanabilir."

İshalden korunmanın en etkili yolunun temizlik olduğunu dile getiren Akan, şöyle devam etti: "En önemli uygulamalardan birisi de el temizliğidir. Tuvaletten sonra ve yemeklerden önce ellerin sabun ve bol su ile yıkanması, ağız yoluyla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının görülme oranını yüzde 50-60 azalmaktadır. Yiyeceklerin temizliğine dikkat edilmeli. İçme suyu olarak mutlak suretle şebeke suyu ya da kapalı damacana sularının kullanılması, kaynağı bilinmeyen yüzey suları, kuyu suları gibi suların içme suyu olarak tüketilmemesi, zorunlu hallerde bu tür suların klorlanarak ve kaynatılarak tüketilmesi uygun olacaktır. Yiyeceklerin hazırlanması, sunulması ve saklanmasında temizlik kurallarını uyularak her türlü bulaşmanın engellenmesi, özellikle düğün vb artan sosyal etkinliklerde hazırlanan yemeklerin uygun ortamlarda hazırlanması ve saklanması, mikrop taşıyan kişilerin atıklarının karıştığı kanalizasyon suları ile veya kaynağı bilinmeyen sularla sulanan tarlalarda yetişen, özellikle çiğ yenen sebze ve meyvelerin tüketilmemesi, açıkta satılan ve temizliğinden emin olunmayan gıdaların tüketilmemesi, çöplerin kapalı kutularda toplanması, açık alanlara çöp dökülmemesi alınacak önlemler arasında sıralanabilir."

CİHAN