Erkekler daha bağımlı


Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bilimsel dergisi “Düşünen Adam”da yayınlanan araştırma, lise öğrencileri arasındaki internet bağımlılığı ihtimalinin erkeklerde daha fazla görüldüğünü ortaya koydu.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bir liseye devam eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan öğrenciler üzerinde yapılan internet bağımlılığı araştırmasının sonuçları Düşünen Adam dergisinde yayımlandı.

Araştırmada, liseye devam eden bir grup ergende internet bağımlılığı ile yaş, cinsiyet, anne-baba yaşı, anne-baba eğitim düzeyi, kardeş sayısı, evde internet erişiminin mevcudiyeti, ergenin internet başında geçirdiği süre, ergenin odasında bilgisayar bulunup bulunmaması, ergenin sigara kullanıp kullanmaması ve depresyon ölçek puanı gibi değişkenlerin internet bağımlılığı ölçek puanına etkisinin incelenmesi amaçlandı.

Ankete katılanların, yüzde 54'ü kız olmak üzere 211 öğrenciden oluşan araştırmada, internet bağımlılığı ölçek puanı ile değişkenlerin ilişkisi incelendi.

Buna göre, internette kalma süresi ve depresyon skoru arttıkça bağımlılık ölçek puanının da arttığı, erkeklerin kızlara göre bağımlılık ölçek puanlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, diğer değişkenlerle bağımlılık ölçek puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı tespit edildi.

Araştırma sonuçları, lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ihtimalinin erkeklerde daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

A.A