SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN TEMEL EĞİTİM FELSEFESİ

Genel görünümüyle özgür ancak disiplinli bir atmosferin yaşandığı okuldur.
Bu iki kavram aslında birbiriyle çelişmediği gibi aksine her ikisinin de doğru, objektif ve mantıklı
gerçekleşmesi durumunda bir arada yaşayabileceğine inanmak,felsefesini oluşturmaktadır.
Sağlık Meslek Lisesinde disiplin anlayışı, öğrencilerin kendilerinin söz ve davranışlarının sorumluluğunu
alması üzerine kuruludur. Bu disiplinle öğrencilerin doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeyi yapmaları ve
kendileri için doğru kararları alarak kendilerinin özgüvenlerini artırmaya yöneliktir.
Meslek Lisesi, bireysel gelişimin devam etmesi gerekliliğini esas alır. Öğrencilerin üretkenliği,
fikirleri ve eleştirileri ciddiye alınır. Öğrencinin kendi gelişimine katkı, okulun gelişimine katkı,
sosyal yaşama katkı, kısaca her alana katkı teşvik edilir. Aldığıi topluma verebilen ve insanlığın
gelişimi için bunun önemini fark edebilen çalışanlarının ve nesillerin yetişmesi Sağlık Meslek Liselerinin
de temel felsefe olarak kabul edilir.
Ayrıntılı bilgi için eryetissaglik.k12.tr