Adalet Komisyonu, Yargıtay ve Danıştay'ı yeni üye ve dairelerle güçlendiren tasarıyla ilgili raporunu Genel Kurul'a sundu. MHP'li üyeler rapora yazdıkları muhalefet şerhinde CHP'lileri aratmadı. Düzenlemenin 'yargıyı ele geçirme'yi hedeflediğini öne süren MHP'li vekiller, Adalet Komisyonu'nun istifalardan sonra çalışmalarına devam etmesinin Anayasa'ya ve içtüzüğe aykırı olduğunu iddia etti.


Meclis Adalet Komisyonu, görüşmeleri geçtiğimiz cumartesi gecesi tamamlanan Yargıtay ve Danıştay'a yeni daireler eklenmesine ilişkin kanun tasarısının raporunu Meclis Genel Kurulu'na sundu. CHP'li komisyon üyelerinin istifa etmesi nedeniyle muhalefet şerhi yazamadığı kanun tasarısına tek şerh MHP'den geldi.

MHP'li üç komisyon üyesinin imzasını taşıyan muhalefet şerhinin birinci maddesini, CHP'li komisyon üyelerinin istifasına destek oluşturdu. MHP'nin muhalefet şerhinde, "Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından Adalet Komisyonu'na seçilen üyelerin tamamı istifa etmiştir. İstifa eden üyeler bireysel iradelerinin ürünü olarak değil, parti hükmi şahsiyetine tanınan kontenjanı temsilen istifa ettiklerini açıklamışlardır. CHP komisyona üye vermeyeceği beyanında bulunmamış, aksine yeni üyelerin seçimine kadar komisyon çalışmalarına ara verilmesini talep etmiştir. Bu durumda Adalet Komisyonu'nun Anayasa'nın 95. ve içtüzüğün 21. maddeleri uyarınca teşkiline kadar çalışmalarına ara vermesi gerekirken müzakerelere devam etmesi Anayasa ve içtüzüğe aykırıdır." denildi.

Muhalefet şerhinde Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü hafifletecek tasarının 'yargıyı ele geçirme ve yandaş yüksek mahkeme yaratma amacını' taşıdığı savunuldu. MHP'li vekiller, Danıştay ve Yargıtay'da biriken işler makul seviyeye gelene kadar 'geçici üyelerin görev yapması' önerisini getirdiler.

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ise toplantının istifalar sonrasında devam etmesinin Anayasa ve içtüzüğe uygun olduğunu vurguladı. Görüşmelerde getirilen 'süre ve önerge sınırlamasının' gerekçesini ise şöyle izah etti: "Geneli üzerindeki müzakere 11 saati aşmıştır. İktidar çoğunluğu, bu sürenin çok azını kullanmış, sürenin tamamına yakın kısmı muhalefet tarafından kullanılmıştır. Komisyon, müzakereyi uzatma yoluyla ortaya konan engellemeye uzun süre saygılı davranmış ve hakkın kötüye kullanımı sınırlarına varan pratiği tolere etmiştir. Bu işe özgü komisyon tutanakları, siyasetin dili, aşırı engelleme (obstrüksiyon), engellemeyi engelleme, öfke yönetimi, pozitif muhalefet, komisyon ahlakı ve benzeri konularda parlamento hukukuna, siyaset bilimine ve diğer bilim dallarına önemli bir referans oluşturacaktır."

Öte yandan CHP, TBMM Adalet Komisyonu'ndan istifa eden üyelerin yerine belirlediği yeni isimleri Meclis Başkanlığı'na bildirdi. Listede Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, Hatay Milletvekili Fuat Çay, Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, Aydın Milletvekili Fatih Atay ve İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in isimleri yer alıyor.


ZAMAN