Mecliste yaşanan ''yemin tartışması''nın bundan sonraki sürecin işleyişinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Yemin yok, maaş var
Mecliste yaşanan ''yemin tartışması''nın bundan sonraki sürecin işleyişinde de etkisini göstermesi bekleniyor.

Mazbatasını alan ancak yemin etmeyen vekillerin durumu tartışma yarattı. Meclis iç tüzüğü tüm sorulara cevap veremiyor. En büyük soru işareti ceza muafiyetleri konusunda.

Yasalara göre mazbatasını alan kişi yemin etmese de milletvekili sayılıyor. Milletvekillerine tanınan tüm özlük haklarından yararlanabiliyor.

Tutuklu olanlar da dahil olmak üzere 12 Haziran'dan itibaren mazbatasını alan milletvekillerinin üç aylık maaşları hesaplanacak.

Vekiller, Meclis'te kendilerine verilen oda ve personeli kullanabilecek. Ancak, yemin etmeyen milletvekili yasama faaliyetlerine katılamayacak. Başkanlık divanı ve komisyonlara üye olamayacak. Genel kurul ve komisyon çalışmalarında söz alamayacak. En önemlisi yasa teklifi veremeyecek.

Meclis adına yapılacak yurtiçinde ve dışında hiçbir göreve dahil edilemeyecek.

DEVAMSIZLIK CETVELİ NASIL İŞLEYECEK?
Yemin etmeyen miletvekilleriyle ilgili iç tüzükte karşılığı bulunmayan soru işaretleri de var. Örneğin genel kurul ve komisyon çalışmalarına katılamayan milletvekilleri hakkında devamsızlık cetvelinin işleyip işlemeyeceği bilinmiyor. Haklarında dokunulmazlık dosyası olanların nasıl bir işlem göreceği de belirsiz.

EN BÜYÜK SORU CEZA MUAFİYETİNDE
Yemin etmeyen milletvekilleri konusundaki en büyük soru işareti ise ceza muafiyetleri konusunda.

Mevcut yasalar, milletvekillerine kürsü dokunulmazlığı dışında, pek çok alanda dokunulmazlık hakkı sağlıyor. Ancak, yemin etmeyen vekilin dokunulmazlık haklarından hangi ölçü ve sınırda yararlanacağı konusunda soru işaretleri bulunuyor.

GÖZLER 4 TEMMUZ'DA
TBMM Genel Kurulunda, 4 Temmuz pazartesi günü Meclis Başkanı seçildikten sonra gözler Başkanlık Divanı'nın oluşumuna çevrilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TBMM Başkanlık Divanı'nın kaç kişiden oluşacağına, önümüzdeki hafta yapılacak Danışma Kurulu'nda karar verilecek. Başkanlık Divanı'nın, 23. Dönem'de olduğu gibi 17 kişiden oluşmasına öngörülürse AK Parti'ye 10, CHP'ye 4, MHP'ye 2, bağımsızların katılımıyla oluşacak BDP grubuna ise 1 üyelik düşecek.

Divanın 16 kişiden oluşmasına karar verilirse AK Parti 10, CHP 4, MHP ve BDP birer üye; 18 kişiden oluşmasına karar verilirse AK Parti 11, CHP 4, MHP 2, BDP ise 1 üyeyle temsil edilecek.

TBMM yetkilileri, partilerin grup kurmaları, ayrıca Danışma Kurulunda temsil edilmeleri için milletvekillerinin yemin etmesi şartı gerekmediğini, ancak yasama ve denetim faaliyetlerine katılım için andiçmelerinin zorunlu olduğunu belirttiler. Yetkililer, bu nedenle, milletvekilleri yemin etmeyen grupların Başkanlık Divanı'nda temsil edilme imkanı bulunmadığını kaydettiler. Yasama ve denetim faaliyetleri başta Genel Kurul ile komisyonlarda temsil olmak üzere yasa teklifi, yazılı, sözlü, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergeleri verme gibi faaliyetleri kapsıyor.


Mecliste dün yapılan törene katılan ancak yemin etmeyen CHP'liler ve Meclise gelmeyen bağımsızların katılımıyla kurulacak BDP grubu üye bildirmezse de Başkanlık Divanı oluşabiliyor. Başkanlık Divanı, TBMM İçtüzüğü uyarınca, salt çoğunlukla karar aldığı için AK Parti ve MHP'nin katılımıyla çalışabilecek.

İçtüzük hükümlerine göre, siyasi parti grupları komisyon ve Başkanlık Divanında kendilerine düşen üyelikler için adaylarını TBMM Başkanlığına bildiriyor, bu liste Genel Kurul'da oya sunuluyor.

haber.mynet.com