CHP'lilerin vekilliği düşebilir


Yemin etmedikleri halde Meclis genel kurulana giren CHP'li vekillerin milletvekilliği düşebilir.


04.Temmuz.2011,18:46:59


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,CHPve BDP milletvekillerinin Meclis'e yönelik boykotlarının başka sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. "Yemin edilmediği sürece devamsızlık söz konusu" diye konuşan Erdoğan'ın bu sözleriyle Meclis içtüzüğe gönderme yaptığı yorumları yapılıyor.

Meclis içtüzüğüne göre 5 kez devamsızlık yapan milletvekilinin vekilliği düşürülebiliyor. CHP'liler genel kurula katılsa bile yemin etmedikleri için yok sayılıyor.

TBMM İçtüzüğü'ne göre bir milletvekilinin bir ay içinde toplam beş birleşime mazeretsiz olarak katılmaması durumunda vekilliğinin düşürülmesi gündeme gelebiliyor.

İçtüzüğün ilgili maddesine göre Meclis Genel Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile devamsızlık sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi gerektiğine karar verebilir.

PROF. YAZICI: BUNDAN SONRASINA MECLİS KARAR VERİR

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı yemin krizinin ardından Zaman'a yaptığı değerlendirmede şunları söylemişti. "Eğer yemin törenine katılmazlarsa, yasama faaliyetlerine de katılamazlar. Bu tutumlarını devam ettirirlerse Anayasa'nın 84. maddesine göre 'Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliği düşer.' Bundan sonrasına Meclis karar verecek. Meclis karar vermedikçe düşme gerçekleşemez."


samanyoluhaber