CHP, önümüzdeki seçimlerde tüm sandıklarda organize olabilmek için 'Seçim Eşgüdüm Merkezi' kurdu

CHP önümüzdeki seçimler öncesi tüm sandıklarda organize olabilmek için parti bünyesinde ''Seçim Eşgüdüm Merkezi'' (SEM) kurdu.

Merkezin, 7 ana bölge altında 25 alt bölgeden oluştuğu, ülke genelindeki 53 bin mahallede de seçmen örgütlenmesini hedeflediği belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 Nisan'da toplanan Parti Meclisi'nin (PM) onayına sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporunda, yapılan faaliyetlere ilişkin bilgiler yer aldı. Raporun seçim ve hukuk işleri faaliyetlerinde Partinin önümüzdeki seçimlere yönelik çalışmaları ele alınırken, örgüt arasında koordinasyonun sağlanması için SEM'in kurulduğu ifade edildi. SEM ile parti seçim çalışmalarının tek merkezden yürütüleceği, sandık sorumluları ve mahalle sorumlularının yapacağı iş ve işlemlerin ise kontrol altında tutulacağı kaydedildi.

''81 il ve 957 ilçe başkanlıkları ile Genel Merkez birimleri arasında uyumlu bir eşgüdümü, takım ruhu oluşturmayı, sandığa sahip çıkmayı ve seçmene ulaşmayı'' hedefleyen merkez, İl Başkanlıklarının kendi sınırları içinde yer alan en uç noktalara kadar ulaşarak mahalle ve köylerde seçmen örgütlenmesini tamamlaması öngörülüyor.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Raporda merkezin çalışmalarını üç aşamalı olarak gerçekleştirmeyi amaçladığı belirtilirken, bu plan ise şöyle açıklanıyor:

''Yapılacak bir dizi toplantının ardından CHP il ve ilçe örgütlerinin temsilcilerinin tümünü kapsayan sempozyumlar gibi etkinlikler planlanacak. Örgütlenmemizin ilk aşamasını oluşturan bu etkinliklerde; uzman desteği alınarak ülkemizin genel ekonomisi, sağlık, istihdam, eğitim, tarım, imalat sanayi, işsizlik, sosyal güvenlik, enerji, çevre, ulaşım, bölgesel eşitsizlikler ile demokratik, sosyal ve hukuk devleti, dış politika gibi konular ele alınacak. İkinci aşamada ise partimizin propaganda sürecini seçmen tabanına taşıyacak olan mahalle/köy sorumluları ve sandık/seçmen sorumlularına yönelik olarak gerektiğinde uzman desteği de alınarak seçmen kütükleri, seçimin organizasyonu, siyaset, iletişim ve propaganda teknikleri gibi konularda bilgi verilecek. Üçüncü aşamada ise doğrudan seçmen tabanına yönelik ilçe örgütlerinin organize edeceği yine gerektiğinde uzman desteği de alınarak geniş katılımlı seçmen tabanı büyük bilgilendirme toplantıları yapılacak.''

internet haber