+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Ahiret Hayatı Nedir?, ahiret hayatı

 İnanc Dünyası Katagorisinde ve  Sorularla İslamiyet Forumunda Bulunan  Ahiret Hayatı Nedir?, ahiret hayatı Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375062

  new Ahiret Hayatı Nedir?, ahiret hayatı





  AHİRETE IMAN

  Imanımızın beşinci şartı da öldükten sonra dirilmeye inanmaktır.
  Allah önce insanları yoktan varetmiş, sonra onlara hayat verip yaşatmış ve bir gün de öldürmüştür. Bütün canlılar öleceklerdir. Fakat iş ölümle bitmeyecek, bir ikinci ve ebedi hayat, ahiret hayatı başlayacaktır. Buna "vel ba'su badel mevt" yani öldükten sonra dirilmek denir. Ahiret hayatında herkes önce hesaba şekilecek, dünyada iken iyi ve hayırlı işler yapıp tertemiz yaşayanlar Cennete, kötü ve çirkin işler yapıp Allah'ı inkar edenler Cehenneme gireceklerdir. Öldükten sonra dirilmeye inanmayan insan müslaman değildir.
  Biz ahirete bütün gönlümüzle iman ediyor ve öbür dünya için çalışıyoruz. Bu dünya gelip geçici ama ahiret hayatı ebedidir.


  AHİRETE İMANIN FAYDALARI

  Ahirete imanın sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. Öldükten sonra dirileceğine ve yaptıklarından hesaba çekileceğine inanan bir insanın kötülük yapması, başkalarının hakkına ve hukukuna tecavüz etmesi mümkün değildir. Bu iman bizi ebedi hayat olan ahirete hazırlar. Allah'dan korkuyu, cehennem azabını ve cennetin nimetlerini hatırlatır.
  Ahirete imanla, dünyada çektiğimiz ve çekeceğimiz her türlü sıkıntıya karşı kendimizi kuvvetli hisseder, uğradığımız haksızlıklar sebebiyle sonu gelmez üzüntülere düşmez ve ahirette hakkımızı mutlaka alacağımıza inanırız. Ahirete inanmayan bir kimse ise böyle bir teselli bulamayacağı için dünyasını da harab eder.

  KABİR HAYATI

  İnsanların öldükten sonra, tekrar diriltilecekleri güne kadar yaşadıkları hayata kabir hayatı adı verilir. Bu hayatın hak ve gerçek olduğuna, bu süre içinde karşılaşacağımız bütün durumlara inanır ve iman ederiz. Kabir azabının varlığını tasdik ederiz. Orada Münker ve Nekir isimli sorgu meleklerinin bizi hesaba çekeceğine inanırız. Bu melekler bize "Rabbin kim, Peygamberin kim, dinin ne, kıblen neresi?" gibi çeşitli sorular sorarlar. Bu soruları doğru cevaplandıranlar için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe haline gelecek, cevaplandıramayanlar için de cehennem çukurları haline dönüşecektir.
  Sevgili Peygamberimiz kabir hayatı ile ilgili bilgiler vermiş, bir defasında idrardan sakınmamanın kabir azabına sebep olacağı açıklanmıştır. Öldüğünde, herhangi bir sebeple mezara gömülmeyenler için de kabir hayatı ve meleklerin soruları vardır. Bu sorular buluğ çağına erişmemiş çocuklara ve delilere ve bütün İslami meseleleri ümmetlerine öğretmiş olan Peygamberlere sorulmayacaktır.
  Kabir hayatında karşılaşacağımız olayların nasıl meydana gelecegini şüphesizki en iyi Allah bilir. Biz sadece Resulullah'ın bildirdikleri kadarını bilir ve kabir hayatının hak olduğunu kabul ederiz.
  "Ölü, idrak edemez. Dolayısıyla azap mümkün değildir" sözü çok yanlış, hatta küfürdür. Zira, cansız kabul edilen maddelere, bu azabı hissederek bir canlılık vermesi Allah'ın kudreti yanında, hiç mesabesinde bir iştir.

  KIYAMET
  Dünya hayatının sona ermesi demek olan kıyamet İsrafil aleyhisselamın Suruna üfürmesiyle başlayacak, o zaman bütün canlılar öldürülecek ve ahiret hayatı dediğimiz ebedi hayat başlayacaktır. Ahirete iman, İslam itikadının esaslarındandır.
  Kıyametin büyük ve küçük alametleri vardır. Bunlar hakkında bize bildirilen bütün bilgilere tereddütsüz iman ederiz. Onların her biri vakti gelince ortaya çıkarılacaktır.
  Kıyametin küçük alametleri çoktur. Saygısızlığın yaygımlaşması, hak ve hukukun kaybedilmesi, günahların çoğalması, ailevi münasebetlerin yıkılması gibi bir çok şey kıyametin alametlerinden sayılır.

  KIYAMETİN BÜYÜK ALAMETLERİ
  1- Bir Dumanın çıkması (Kıyamet kopmadan kısa bir süre önce bütün dünyayı bir duman kaplayacak, bu sebeple müminler nezleye tutulmuş gibi, kafirler ise sarhoş gibi olacaklardır.)

  2- Dab'betül Arz‘ ın çıkması (Dab'betül Arz; yerden çıkıp, insanlarla konuşan, onlara Allah'ın ayetlerine inanmadığını söyleyen bir hayvandır. (Bunun çıkışı kıyametin büyük alametlerindendir.)

  3- Deccal ın çıkması (Deccal adında bir şahis çıkıp Tanrılık davasında bulunacaktır. Peygamberimiz: "Adem (A.S.)'m yaratıldığı zamandan itibaren, kıyamete kadar Deccal'ın şerrinden daha büyük bir fitne olmamıştır." buyurmuştur.) (Müslim)

  4- Ye'cüc ile Me'cücün çıkması (Ye'cüc ve Mecüc isimli iki kabile türeyip insanları doğru yoldan saptırmaya çalışacaktır.)

  5- Güneşin Batı Taraftan Doğması (Kıyamet kopmadan önce, kısa bir süre için güneş batı tarafından doğacaktır.)

  6- Hz. İsa'nın Gökten İnmesi (Kıyamet kopmadan önce Hz.İsa yeryüzüne inecek ve Peygamberimizin şeriatı ile amel edip, insanları doğru yola çağıracaktır.)

  AHİRET HAYATIYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR
  a) Mizan
  İnsanlar dünya hayatında iyi veya kötü işler yaparlar. Bütün bu ameller kıyamet gününde mizan adı verilen bir terazide tartılacak, herkese yaptıkları gösterilecektir. Mizan, ilahi bir terazidir. Hiç kimseye, hiç bir şekilde haksızlık yapılmaz. Bu tartıda yanlış bir değerlendirme, eksik veya fazla ölçme yoktur. Mizan ilahi adaleti gösterir.

  b) Kevser Havuzu
  Ahiret Günü sevgili Peygamberimizin Haşr Meydanında bir Havzı vardır ki buna Havz-ı Kevser denilir. Kur'an-da (Habibim) biz sana hakikaten Kevseri verdik." buyurulmuştur.
  Bu havuz diger peygamberlerinkinden büyük ve muhteşemdir. Müminler ondan istifade eder, suyundan içerler. Resulullah: "benim havzım bir açık yoldur. O'nun suyu, sütten daha beyazdır. O'nun kokusu, miskten daha güzeldir. Bardakları, semanın yıldızları gibidir. Ondan içen kimse artık ebediyyen susamaz." buyurmuştur. (Buhari)
  Havz-ı Kevserin başında Peygamberimiz ve salih müminlerden bazı kimseler bulunurlar. Peygamberimizin sünnetini terk eden, bid'at ve nifak çıkaran kişilerin bu havz'dan su içmelerine melekler mani olurlar.
  Havz-i Kevserin varlığına inanmak müslümanlar için bir mecburiyettir.

  c) Sırat Köprüsü
  Ahiret günü cehennem üzerine kurulacak olan köprüdür. Buna inanmak imanın bir gereğidir. Sırat, haktır. Lügatta "yol" manasına gelen sırat ahirette insanların elle tutabilecekleri, gözleriyle görebilecekleri bir haldedir. Herkes oradan amellerine göre hızlı veya yavaş geçecektir. Yüce Allah "Sizden her biriniz oraya muhakkak uğrayacaksınız." buyurmuştur. Peygamberimiz de:
  "Müminler sıratı göz açıp yumuncaya kadar (kısa bir zamanda) şimşek gibi, rüzgar gibi, ata veya (diger) binitlere binmiş gibi geçerler." (Buhari) buyurmuştur.
  Sırat Köprüsü'nün tam keyfiyeti bizce malum degildir. Kafirler ve münafıklar onu geçmek isterlerken cehenneme yuvarlanırlar.
  Sırattan ilk olarak peygamberimiz Hz. Muhammed, diger peygamberler ve öbür mü'minler geçerler. Bu yolun öbür tarafında cennet vardır. Sıratı kolaylıkla geçmek için dünyada iken iyi işler, salih ameller yapmak gerekmektedir.

  d) Günahkar müminlerin durumu
  Bizim itikadımıza göre büyük günahları işleyen bazı müslümanlar dinden çıkmış sayılmazlar. Mesela adam öldüren, içki içen, yahut anne ve babasına isyan eden kimse müslümanlıktan çıkmaz. Fakat bunların haram olduğunu kabul etmeyip de "içki içmek helaldir, yahut içki içmekte ne var, ben içerim" diyen insan bu tür bir inancından dolayı kafir olur.
  İçki içmenin yahut adam öldürmenin büyük bir günah olduğunu bildigi halde, onları helal kabul etmeden bu günahları işleyen müslamanlar cehennemde bunun azabını görür, cezaları bittikten sonra da oradan çıkartılarak cennete girdirilirler.

  e) Allah'ın affetmediği günah
  Yüce Rabbimizin asla affetmediği bazı günahlar vardır. Bunlardan birisi Allah'a eş koşmaktır. Allah'a eş koşan, yahut O'na inanmayan bir insan ebedi olarak cehennemde kalır. Kullarının işledigi diğer günahları Allah dilerse affeder, bağışlar. İnsan işlediği günahından sonra hemen tövbe eder ve bir daha o suçu işlemezse Allah onun tövbesini kabul eder ve bundan çok memnun olur.
  HTML Code:
  kaynak; http://www.imamhatip.com/kamusalalan/ahiret-hayati-t44010.0.html


 2. #2
  Onursal Üye cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Bulunduğu Yer
  Bilinmeyen yerden
  Mesajlar
  4.438
  Blog Yazıları
  740
  Tecrübe Puanı
  107374626

  Tanımlı Ce: Ahiret Hayatı Nedir?, ahiret hayatı

  Ahiret hayati dunya dene tarlamizdan topladigimiz iyi veya kotu mahsullerinin bakildigi gercek alemdir.....

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-26-2009, 02:14
 2. İyi ki Ahiret Var..!
  By Kahramankentli in forum İnanc Dünyası
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-03-2009, 18:06
 3. Ahiret nedir?
  By DeviL_qirL in forum İnanc Dünyası
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07-05-2008, 15:41
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06-03-2008, 21:40
 5. Dünya Ve Ahiret Hayatı
  By cindy in forum Dini Hikayeler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-03-2008, 01:34

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375