+ Konu Cevapla
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

periyodik çalışmalarında neden mendelyevin çalışması kabul görülmüştür

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  periyodik çalışmalarında neden mendelyevin çalışması kabul görülmüştür Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  soru bankası
  Misafir

  Oku periyodik çalışmalarında neden mendelyevin çalışması kabul görülmüştür





  periyodik çalışmalarında naden mendelyevin çalışması kabul görülmüştür

 2. #2
  Yönetici güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  3.120
  Blog Yazıları
  51
  Tecrübe Puanı
  107374598

  Tanımlı Ce: kimya

  Dimitri İvanovich Mendeleyev (1830-1895

  Elementlerin atom ağırlıkları ile fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki bağıntıyı keşfeden Rus bilginidir.

  Mendeleyev, Lothar Meyer'in aynı konudaki makalesinden bir süre önce, Mart 1869?da "Rus Kimya Derneği Dergisi"nde yayınlanan "Elementlerin Özellikleri ve Atom Ağırlıklarıyla İlişkisi" başlıklı makalesinde ilk kez kimyasal elementlerin PERYODİK YASA'sını formüllendirmiştir. Meyer de Mendeleyev'in keşfini öğrendiği sıralarda peryodik yasayı bulmak üzereydi. Ancak daha sonraki çalışmalarında Meyer peryodik yasanın doğasını anlamada eksiklik göstermiştir.
  Batı dünyasında Dimitri Mendeleyev iki sebepten ötürü saygınlık kazanmıştır. 1869?da elementlerin periyodik sınıflandırmasını ortaya koymasıyla ve devasa ve hayranlık uyandırıcı kitabı "Kimyanın İlkeleri"ni (1869) yayınlamasıyla. Mendeleyev'in sağlığında bu kitap 8. baskıya ulaşmış ve 1891?de İngilizce'ye çevrilmiştir. Rusya'da ise Mendeleyev, Karadeniz Bölgesi'nde modern petrol sanayiini yaratmasıyla da anılır.
  Mendeleyev, kimyacı ve besteci arkadaşı Alexander Borodin'in önerisi üzerine Paris'te eğitime başlamış ve Hidelberg'teki küçük bir Rus öğrencisi kolonisi ile bağlantı kurmuştu.
  Mendeleyev sistemi genellikle elementlerin atom ağırlıkları sırasına ilişkindi. Hidrojen dışındaki elementler, artan atom ağırlıklarına göre düzenlendiğinde, onlarda fiziksel ve kimyasal özelliklerin genelde düzgün bir değişimi gözlenir. Bu düzgün seyir kesintilerle birkaç sıra halindedir. Bu sıralara PERİYOT denir.
  Mendeleyev'in periyodik cetvelinde bazı gariplikler vardı. Elementler fizyokimyasal özelliklerine göre sıralanıp uygun yerlere yerleştirildiğinde kimi daha ağır atomlar ön sıralarda yer alıyordu. (örneğin: argon-potasyum, tellür-iyot gibi) Önceleri bu elementlerin atom ağırlıklarının yanlış belirlenmiş olduğu sanılmıştır. Ama daha sonraları bunların atom ağırlıkları üzerinde yapılan tüm deneyler bu sıralamayı yanlışlamamışlardır. Ayrıca Mendeleyev sisteminde bazı boş yerler vardı. Mendeleyev bunu o zamanlar henüz bilinmeyen elementlerin varlığına yoruyordu ve bilinen 63 element dışında, daha 29 elementin varlığını sezdi. Boş bulunan yerlere, kendi gruplarındaki komşu elementlere karşılık gelen öngörülü adlar verdi. (eka-alüminyum, eka-bor gibi) Mendeleyev periyodik sistem cetvelini 1. element olan hidrojenden başlamak üzere hidrojenden 238 kat daha ağır olan 92. element uranyuma dek hazırlamıştı.
  Mendeleyev'den günümüze dek, periyodik sistem cetvelinin biçimsel düzenlenmesi konusunda çeşitli ve ilginç atılımlarda bulunulmuştur. Günümüzde bilinen elementlerin atom numarası en yüksek olanı 108 olup periyodik sistem cetvelinin son elementinin atom numarasının 137 olacağı hesaplanmıştır.

 3. #3
  Yönetici güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  3.120
  Blog Yazıları
  51
  Tecrübe Puanı
  107374598

  Tanımlı Ce: kimya

  Periyodik Tablonun Tarihçesi

  19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi birikimine neden oldu. Bunun sonucunda bilim adamları elementler için çeşitli sınıflandırma sistemleri bulmaya çalıştılar. Rus kimyacı Dimitriy İvanoviç Mendeleyev 1860'larda elementlerin özellikleri arasındaki ilişkileri ayrıntılı olarak araştırmaya başladı. 1869'da, elementlerin artan atom ağırlıklarına göre dizildiklerinde özelliklerinin de periyodik olarak değiştiğini ifade eden periyodik yasayı geliştirdi ve gözlemlediği bağlantıları sergilemek için bir periyodik tablo hazırladı. Alman kimyacı Lothar Meyer de, Mendeleyev'den bağımsız olarak hemen hemen aynı zamanda benzer bir sınıflandırma yöntemi geliştirdi. Mendeleyev'in periyodik tablosu o güne değin tek başına incelenmiş kimyasal bağlantıların pek çoğunun birlikte gözlemlenmesini de olanaklı kıldı. Ama bu sistem önceleri pek kabul görmedi. Mendeleyev tablosunda bazı boşluklar bıraktı ve bu yerlerin henüz bulunmamış elementlerle doldurulacağını ön gördü. Gerçekten de bunu izleyen 20 yıl içinde skandiyum, galyum ve germanyum elementleri bulunarak boşluklar doldurulmaya başlandı.


  Mendeleyev'in hazırladığı ilk periyodik tablo 17 grup (sütun) ile 7 periyottan oluşuyordu ; periyotlardan, potasyumdan broma ve rubidyumdan iyoda kadar olan elementlerin sıralandığı ikisi tümüyle doluydu ; bunun üstünde, her birinde 7 element bulunan (lityumdan flüora ve sodyumdan klora) iki kısmen dolu periyot ile altında üç boş periyot bulunuyordu. Mendeleyev 1871 de tablosunu yeniden düzenledi ve 17 elementin yerini (doğru biçimde) değiştirdi. Daha sonra Lothar Meyer ile birlikte, uzun periyotların her birinin 7 elementlik iki periyoda ayrıldığı ve 8. gruba demir, kobalt, nikel gibi üç merkezi elementin yerleştirildiği 8 sütunluk yeni bir tablo hazırladı.


  Lord Rayleigh (Jonh William Strutt) ve Sir William Ramsay'in 1894 den başlayarak soygazlar olarak anılan helyum, neon, argon, kripton, radon ve ksenonu bulmalarından sonra, Mendeleyev ve öbür kimyacılar periyodik tabloya yeni bir "sıfır" grubunun eklenmesini önerdiler ve sıfırdan sekize kadar olan grupların yer aldığı kısa periyotlu tabloyu geliştirdiler. Bu tablo 1930'lara değin kullanıldı.


  Daha sonraları elementlerin atom ağırlıkları yeniden belirlenip periyodik tabloda düzeltmeler yapıldıysa da, Mendeleyev ile Meyer'in 1871 deki tablolarında özelliklerine bakılarak yerleştirilmiş olan bazı elementlerin bu yerleri, atom ağarlıklarına göre dizilme düzenine uymuyordu. Örneğin argon - potasyum, kobalt - nikel ve tellür - iyot çiftlerinde, birinci elementlerin atom ağırlıkları daha büyük olmakla birlikte periyodik sistemdeki konumları ikinci elementlerden önce geliyordu. Bu tutarsızlık atom yapısının iyice anlaşılmasından sonra çözümlendi.


  Yaklaşık 1910'da Sir Ernest Rutherford'un ağır atom çekirdeklerin- den alfa parçacıkları saçılımı üzerine yaptığı deneyler sonucunda çekirdek elektrik yükü kavramı geliştirildi. Çekirdek elektrik yükünü elektron yüküne oranı kabaca atom ağırlığının yarısı kadardı. A. van den Broek 1911'de, atom numarası olarak tanımlanan bu niceliğin elementin periyodik sistemindeki sıra numarası olarak kabul edilebileceği görüşünü ortaya attı. Bu öneri H.G.J. Moseley'in pek çok elementin özgün X ışını tayf çizgi- lerinin dalga boylarını ölçmesiyle doğrulandı. Bundan sonra elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmaya başladı. Periyodik sistem, Bohr'un 1913'te başlattığı atomların elektron yapıları ve tayfın kuvantum kuramı üzerindeki çalışmalarla açıklığa kavuştu.

  Periyotlar. Periyodik sistemin bugün kullanılan uzun Periyotlu biçiminde, doğal olarak bulunmuş ya da yapay yolla elde edilmiş olan 107 element artan atom numaralarına göre yedi yatay periyotta sıralanır ; lantandan (atom numarası 57) lütesyuma (71) kadar uzanan lantanitler dizisi ile aktinyumdan (89) lavrensiyuma (103) aktinitler dizisi bu periyotların altında ayrıca sıralanır. Periyotların uzunlukları farklıdır. İlk periyot hidrojen periyodudur. Ve burada hidrojen (1) ile helyum (21) yer alır. Bunun ardından her birinde 8 element bulunan iki kısa periyot uzanır. Birinci kısa periyotta lityumdan (3) neona (10) kadar olan elementler, ikinci kısa periyotta ise sodyumdan (11) argona (18) kadar olan elementler yer alır. Bunları, her birinde 18 elementin bulunduğu iki uzun periyot izler. Birinci uzun periyotta potasyumdan (19) kriptona (36), ikinci uzun periyotta rubidyumdan (37) ksenona (54) kadar olan elementler bulunur. Sezyumdan (55) radona (86) kadar uzanan 32 elementlik çok uzun altıncı periyot, lantanitlerin ayrı tutulmasıyla 18 sütunda toplanmıştır ve özellikleri birinci ve ikinci uzun periyottaki elementlerinkine çok benzeyen elementler bu elementlerin altında yer alır. 32 elementlik en son uzun periyot tamamlanmamıştır. Bu periyot ikinci en uzun periyottur ve atom numarası 118 olan elementlerle tamamlanacaktır.
  Gruplar. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radondan oluşan altı soy gaz, tümüyle dolu altı periyodun sonunda yer alır ve bunlar periyodik sistemin 0 grubunu oluştururlar. Lityumdan flüora ve sodyumdan klora kadar uzanan ikinci ve üçüncü periyottaki yedişer element ise sırasıyla I., II., III., IV., V., VI., VII. grupları oluştururlar. Dördüncü periyotta yer alan, potasyumdan broma kadar sıralanan 17 elementin özellikleri farklıdır. Bunların periyodik sistemde 17 alt grup oluşturdukları düşünülebilir, ama bu elementler geleneksel olarak 15 alt grupta toplanırlar ve demir, kobalt, nikel ve bundan sonraki periyotta benzer özellikte olan elementler tek bir grupta, VIII. Grupta yer alırlar. Potasyumdan (19) manganeze (25) kadar olan elementler sırasıyla Ia, IIa, IIIa, IVa, Va, VIa, VIIa alt gruplarında, bakırdan (29) broma (35) kadar olan elementler de Ib, IIb, IIIb, IVb, Vb, VIb, VIIb, alt gruplarında toplanırlar.
  I. grup alkali metaller grubudur ; lityum ve sodyumun yanı sıra potasyumdan fransiyuma kadar inen metalleri kapsayan bu grup, farklı özelliklere sahip Ib grubu metallerini içermez. Aynı biçimde, berilyumdan radyuma kadar inen elementleri kapsayan II. grup toprak alkali metallerdir ve IIb grubundaki elementleri kapsamaz. III. grubu oluşturan bor grubu elementlerinin özellikleri, IIIa grubunun mu yoksa IIIb grubunun mu, bu grupta yer alacağı sorusuna kesin bir yanıt getirmez, ama çoğunlukla IIIa grubu elementleri bor grubu olarak düşünülür. IV. grubu karbon grubu elementleri oluşturur ; bu grup silisyum, kalay, kurşun, gibi elementleri kapsar. Azot grubu elementleri V. grupta toplanmışlardır. VI. grup oksijen grubu elementlerinden, VII. grup ise halojenlerden oluşur.

  Hidrojen elementi bazı tablolarda Ia grubunda gösterilmekle birlikte kimyasal özellikleri alkali metallere ya da halojenlere çok benzemez ve elementler arasında benzersiz özelliklere sahip tek elementtir. Bu nedenle hiç bir grubun kapsamında değildir.

  Uzun periyotların (4., 5. Ve 6. periyotlar) orta bölümünde yer alan IIIb, IVb, Vb, VIIb, Ib gruplarındaki ve VIII. gruptaki 56 elemente geçiş elementleri denir.

  Bir Periyotta Soldan Sağa Doğru Gidildikçe ;
  a) Atom no, kütle no, proton sayısı, atom kütlesi, nötron sayısı, elektron sayısı, değerlik elektron sayısı artar.
  b) Atom çapı ve hacmi küçülür.
  c) İyonlaşma enerjisi artar.
  d) Elektron ilgisi ve elektronegatifliği artar. (8A hariç)
  e) Elementlerin metal özelliği azalır, ametal özelliği artar. (8A hariç)
  f) Elementlerin oksitlerinin ve hidroksitlerinin baz özelliği azalır, asitlik özellik artar. (8A hariç)
  g) Elementlerin indirgen özelliği azalır, yükseltgen özelliği artar. (8A hariç)


  Bir Grupta Yukarıdan Aşağıya Doğru İnildikçe ;
  a) Proton sayısı, nötron sayısı, elektron sayısı, çekirdek yükü, Atom no, Kütle no artar.
  b) Atom çapı ve hacmi büyür.
  c) Değerlik elektron sayısı değişmez.
  d) İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik azalır.
  e) Elementlerin metal özelliği artar, ametal özelliği azalır.
  f) Elementlerin, oksitlerin ve hidroksitlerin baz özelliği artar, asit özelliği azalır.
  g) Elementlerin indirgen özelliği artar, yükseltgen özelliği azalır

  umarım yardımcı olmuşumdur (:

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Kök hücre çalışmalarında büyük hayal kırıklığı
  By Kaileena in forum Sağlık Haberleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-09-2011, 00:27
 2. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05-22-2011, 16:26
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-27-2008, 14:01
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-27-2008, 13:50
 5. sizi neden foruma kabul edelim ki
  By hakan_alp in forum Komik Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-03-2007, 07:26

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375