kaldırma kuvveti cismin ................ bağlı değildir.