+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

sosyal ve özel sigorta arasındaki farklar?

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  sosyal ve özel sigorta arasındaki farklar? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Kayıtsız
  Misafir

  post sosyal ve özel sigorta arasındaki farklar?

  sosyal ve özel sigorta arasındaki farkları rica edebilirmiyim ?

 2. #2
  Aranan Üye Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar
  1.510
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  42345006

  Tanımlı Ce: sosyal ve özel sigorta arasındaki farklar?

  c. Özel ve Sosyal Sigortaların Kıyaslanması

  Özel sigortalarla sosyal sigortaların topluma hizmet yöntemleri; gerek amaç açısından gerek kapsam açısından gerekse de uygulama açısından benzerlikler ve önemli farklılıklar taşımaktadır. Özel ve sosyal sigortaları birbirinden ayıran kıstaslar incelendiğinde sosyalist, liberal ve karma ekonomi sistemlerindeki uygulamalarda da farklılıklar görülmektedir. Hatta aynı ekonomi sistemini uygulayan ülkelerde bile, özel ve sosyal sigortaların kıstasları değişiklikler gösterebilmektedir [100]. Aşağıda, özel ve sosyal sigortalar arasındaki benzerlikler ve farlılıklar genel olarak kıyaslanmakta ve söz konusu kıyaslama, Tablo 1’de özetlenmektedir.

  (1) Benzerlikler Açısından Kıyaslama

  1. Özel ve sosyal sigortalarda sigortacılık tekniğinden yararlanılmakta ve topluluk çerçevesindeki riskler eşitlenmektedir [101]. Bu nedenle özel ya da sosyal sigortalara prim ödeyenler, karşılaştıkları zararların telafisinde özel ya da sosyal sigortalılıklarına göre kendi aralarında eşit yardım ve hizmet görmektedirler. Kişiler ödedikleri prim miktarına göre değil, uğradıkları zararın miktarına göre yardım almaktadır [102]. Her iki sigortada da ödedikleri prim miktarından daha çok miktarda zararla karşılaşan ve sigorta yardımları ile bu zararları karşılanan üyelerden daha sonra fazladan prim alınmamaktadır. Aynı şekilde herhangi bir zararla karşılaşmayan veya ödedikleri primlerden daha az miktarda yardım alan üyelere de ödedikleri primler iade edilmemektedir.

  Tablo 1: Özel ve Sosyal Sigortaların Kıyaslanması
  ÖZEL SİGORTALAR

  SOSYAL SİGORTALAR
  İstisnalar dışında herkes için gönüllüdür Çalışan herkes için zorunludur
  Riskler ve faydalar sözleşmelerle tanımlanır, sigorta süresi belirlidir Riskler ve faydalar yasalarla tanımlanır, sigorta süresi devamlıdır
  Özel hukukta düzenlenmiştir Kamu hukukunda düzenlenmiştir
  Faaliyet ilkesi bireyseldir Faaliyet ilkesi kolektiftir
  Özel çıkarları gözetir Kamu çıkarlarını gözetir
  Asıl amaç kar elde etmektir, bu nedenle hizmet kalitesi yüksektir Asıl amaç kar elde etmek değildir, bu nedenle hizmet kalitesi düşüktür
  Yüksek riskleri sigortalamaktan kaçınır veya yüksek prim ister Riskleri sigortalamaktan kaçınmaz ve herkesten eşit prim alır
  Prim ödeyebilecek olanlara hizmet verir Prim ödeyemeyenlere de hizmet verir
  Primlerle finanse edilir ve primleri birey ödediğinden kendi kendine yardım etmiş olur Primler dışında devletin genel gelirleriyle de finanse edilir; çalışanın yanında işveren ve devletin katkısı olabilir
  Zarara uğrayıp uğramamaya göre, sigortalı sözleşme yenilenirken daha çok veya daha az prim ödeyebilir Sigortalı zarara uğrasa da uğramasa da prim miktarı değişmez
  Fonlama, rekabet ve tercihlilik ilkeleri egemendir Gelirin yeniden dağılımı, tekellik, tek tiplilik ilkeleri egemendir
  Fayda ve katkı oranları, sigorta şirketinin ve sigortalının rızası olmadan değişemez Fayda ve katkı oranları, çalışanın rızası olmaksızın değişebilir
  Nesiller arası dayanışma sağlamaz Nesiller arasında dayanışma sağlar
  Birden fazla sigorta şirketiyle aynı anda sigortalılık ilişkisi kurulabilir Birden fazla kurumla aynı anda sigortalılık ilişkisi kurulamaz
  Alınan primle sağlanan yardım arasında sıkı bir ilişki vardır Alınan primle sağlanan yardım arasında sıkı bir ilişki yoktur
  Zararların tazmininde sadece sigortalı birey kapsamdadır Gelir kayıpları telafisinde sigortalının ailesi de kapsamdadır
  Sosyal risklerin yanı sıra ekonomik riskleri de kapsamaktadır Sadece sosyal riskleri kapsamaktadır

  2. Özel ve sosyal sigortaların ilgi alanı, tehlikelerin meydana getirdiği zararlardır [103]. Tehlikelerin doğuracağı zararların kişiler arasında peşinen paylaşılması özel ve sosyal sigortaların ana ilkesidir [104]. Yani her iki sigorta türü de üyelerini olası tehlikelerden korumak ve tehlikelerden doğan zararları maksimum ölçüde karşılamak amacı gütmektedir. Dolayısıyla özel ve sosyal sigortalar, üyelerini zenginleştirmek için değil; onları fakirleştirmemek ve mevcut durumlarını korumak için hizmet vermektedir.

  (2) Farklılıklar Açısından Kıyaslama

  1. Sosyal sigortalarda zorunluluk ilkesi egemen olup; kimlerin zorunlu olarak sigortalı sayılacağı, hangi risklerin karşılanacağı ve sağlanacak faydalar yasayla belirlenmektedir. Özel sigortalarda ise, isteğe bağlılık ve akit serbestisi ilkesi egemendir [105]. Özel sigortalar herkese açıktır [106]. Bu nedenle de sosyal sigortalar Kamu Hukukunda; özel sigortalar ise Özel Hukuk içinde düzenlenmektedir. [107] Ancak, sosyalist rejimin uygulandığı ülkelerde devlet özel sigorta ile de uğraşmaktadır. Liberal veya karma ekonomilerde bazı durumlarda kamu kurumları özel sigorta yapabilmektedir [108].

  2. Sosyal sigortalardaki zorunluluk ilkesi, zorunlu trafik sigortası istisnasında olduğu gibi özel sigortalarda da görülmektedir. Ancak; bazı özel sigorta türlerinde görülen zorunluluk ilkesi, sağlanan güvenliğin ferdi olması yönünden ve sigorta şirketlerinin yasal bir zorunluluk sebebiyle sigorta sözleşmesini akdetmek zorunda kalması yönünden sosyal sigortalardaki zorunluluk ilkesinden ayrılmaktadır. Zira sosyal sigortalardaki zorunluluk ilkesi, yasalardan kaynaklanmakta ve sağlanan sosyal güvenlik kolektif olmaktadır [109].

  3. Sosyal sigortalarda asıl amaç, kar elde etmek değildir. Özel sigortalarda ise asıl amaç, kar elde etmektir. Bu nedenle özel sigortalar, sosyal sigortaların kapsamındaki bütün riskleri sigortalamaktan kaçınmakta veya daha yüksek oranda prim talep etmekte ve riskle karşılaşma olasılığı fazla olan kişileri sigortalamak istememektedir [110]. Kar amacıyla faaliyet gösterdikleri için kendilerini zarara uğratacak bir işe katılmaları beklenmeyecek olan [111] ve verilen primlerin karşılığı olarak belirli riskleri karşılayan özel sigortalar, sadece prim ödeyecek gücü olanlara hizmet vermesi sebebiyle [112] modern sosyal devletin temin etmek zorunda olduğu sosyal güvenlikle zayıf bir ilişki [113] içinde faaliyet göstermektedir. Diğer bir ifadeyle sosyal sigortalardaki kamu yararı ilkesi, özel sigortalarda yeterli düzeyde bulunmamaktadır [114]. Yine de sigorta primleri dışında devletin genel gelirleri ile finanse edilen sosyal sigorta kurumlarındaki emeklilik ödemeleri ile sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olmaması, pek çok sosyal sigortalının daha iyi hizmet ve yardım almak için özel sigortalara da prim ödemelerine neden olmaktadır. [115] Bu da sosyal güvenlik yönüyle özel sigortalara, sosyal sigortaları tamamlayıcı bir nitelik kazandırmaktadır.

  4. Özel sigortalarda herhangi bir zarara uğramadığı için sigorta şirketinden yardım veya hizmet almayanlar, sonraki dönemde daha az prim ödeme imkanına sahip iken sosyal sigortalarda böyle bir imkan bulunmamaktadır. Özel sigortalar, ciddi risklerle karşılaşan veya karşılaşma olasılığı yüksek olanları sigortalamaktan kaçınmakta olmasına rağmen, sosyal sigortalarda sigortalının taşıdığı risk ne olursa olsun böyle bir uygulama görmek mümkün değildir [116].

  5. Sağlık hizmetlerinde sosyal ve özel sigortalar arasındaki benzerlikte dikkati çeken en önemli farklılık, özel sigortaların daha kaliteli hizmet verdiği gerçeğidir. Çünkü; özel sigorta şirketlerinin, karlarını maksimize etmek ve müşterilerini memnun etmek için daha ucuz, daha süratli ve daha kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunmaları gerekmektedir. Sosyal sigortalarda ise; kar maksimizasyonu ve müşteri memnuniyeti öncelikli bir hedef olmadığından sigortalılara aylar sonrasına verilen randevular, hizmetin kalitesini ve memnuniyetini önemli ölçüde düşürmektedir. Hatta pek çok sosyal sigortalı, önemli ameliyat ve tedavi hizmetlerini alabilmek için önce sigorta doktorlarının özel muayenehanelerinde muayene olmakta ve hastanelerin döner sermayelerine önemli miktarda para ödemek zorunda kalmaktadır. Sosyal sigortalıların bu nedenle gerekli tedavi hizmetlerini alamamaları her fırsatta şikayet konusu olmaktadır.

  6. İster sosyal olsun, ister özel olsun bir sigortanın faaliyet gösterebilmesi için; sigortalı tarafından prim ödenmesi gerekmektedir. Ödenen primler sayesinde sigortalılar kendi kendilerine yardım etmekte olmalarına rağmen [117]; özel sigortalardan farklı olarak sosyal sigortalarda, sigortalılar yanında işveren ve devletin de finansmana katkısı bulunmaktadır [118]. Bu katkılar ölçüsünde özel sigortalarda tam olarak uygulanan kendi kendine yardım ilkesi, sosyal sigortalarda bir tür dışardan yardım ilkesine dönüştürülmektedir [119].

  7. Zorunlu sosyal sigortalarda bireyler, gelecekte bir gün ihtiyaç duyacakları faydayı otomatik olarak elde etmek için önceden bir fona ödemede bulunmaktadır. Özel sigortada görülebilen hariç tutulabilme istisnası sosyal sigortalarda söz konusu değildir. Sosyal sigortalarda ödeme gücü, sisteme girişte belirleyici olmamaktadır. Katkı yapma gücü olmayanlar, devlet desteği ile sigorta kapsamına alınmaktadır [120].

  8. Sosyal sigortaların aksine özel sigortalarda; gelirin yeniden dağıtımı yerine fonlama, zorlama yerine teşvik, tekel yerine rekabet, tek tiplilik yerine tercihlilik özellikleri vardır. Ayrıca, ekonominin durumuna göre fayda ve katkı oranlarında değişikliklerin yapılabildiği sosyal sigortaların aksine özel sigortalarda, sözleşmeyle belirlenmiş fayda ve katkı oranları tarafların rızası olmadan değiştirilememektedir [121].

  9. Sosyal güvenliğin varlık sebeplerinden olan gelirin yeniden dağılımı amacı devlet ve işveren katkısı ile sosyal sigortalarda olmasına karşın özel sigortaların gelirin yeniden dağılımı amacı yoktur [122]. Herkese kendi katkısı oranında bir hak tanınan özel sigortalarda, sosyal sigortaların aksine toplumun değişik kesimleri ve kuşakları arasında dayanışmayı sağlama amacı da bulunmamaktadır [123].

  10. Sosyal sigortalarda, birden fazla kurumda aynı anda sigortalı olabilme imkanı bulunmamaktadır [124]. Oysa özel sigortalarda birden fazla şirketle sigorta sözleşmesi yapabilmek mümkündür. Özel birikimli hayat sigortası sözleşmesini birden fazla şirketle yapan sigortalı her iki sigorta şirketinden de ayrı ayrı gelir elde edebilmektedir [125].

  11. Özel sigortalarda toplanan primler aynı risk tehdidi altında bulunan bütün sigortalılardan eşit miktarlarda alınmakta ve aynı riskten zarara uğrayan sigortalılara da eşit miktarda hizmet verilmektedir. Sosyal sigortalarda ise; toplanan primlerin miktarı, sigortalıların ödeme güçlerine ve genellikle ücretin belli bir oranına göre tespit edilmekte ve prim miktarının belirlenmesinde, sigorta edilen risk dikkate alınmamakta ve alınan primlerle sağlanan yararlar arasında sıkı bir ilişki bulunmamaktadır [126]. Ancak; sosyal sigortalarda düşük ücretle çalışan biriyle, yüksek ücretle çalışan birinin ödediği prim miktarı arasında önemli farklıklar olmasına karşın [127], her ikisine de örneğin hastalık durumunda sunulan edim ve hizmet eşit olmaktadır.

  12. Sosyal sigortalar, genel ve kamu çıkarları ile yakından bağıntılı iken özel sigortalar, özel çıkarlarla ilişkili olup ekonomik nitelikte ve para ile ölçülebilen şahsi çıkarları koruyucu özelliğe sahiptir [128]. Özel sigortalar, manevi ya da psikolojik nitelikteki çıkarları kapsamı dışında bulundurmaktadır [129]. Sosyal sigortalar, toplumun bütün bireylerine güvence vermek ve milli gelirin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak dağılımını gerçekleştirmek amacıyla geniş bir uygulama alanına sahip olarak herkesi kapsamına alma gayesi taşımaktadır [130]. Bu yönüyle sosyal sigortalar, ekonomik yönden zayıf sınıflara asgari yaşama garantisi vermektedir [131].Oysa özel sigortalar toplumum genelini değil; daha çok ekonomik durumu iyi olanları kapsamına alarak onlara ek bir güvence vermeyi ve onların kişisel menfaatlerini teminat altına almayı hedeflemektedir.

  13. Sosyal sigortalar, gelir kayıplarını telafi etme niteliğine sahip iken; özel sigortalar gelen tehlike zararlarının tazminini sağlama niteliğine sahiptir [132]. Hatta sosyal sigortalardaki gelir kayıpları sadece sigortalının kendisi ile sınırlı kalmamakta, sigortalı hayatta iken de öldükten sonra da bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları ve anne-babası, yasalarla belirlenmiş kapsam çerçevesinde bütün sosyal risklerin zararlarına karşı, yardım ve hizmetlerle güvence altına alınmaktadır. Özel sigortalarda ise; öncelikli olarak sigortalının kendisi uğradığı zararlardan dolayı korunmaktadır [133]. Bu yönüyle özel sigortalar sadece bireyleri korumakta, sosyal sigortalar ise sigortalının ailesini de koruma altına almaktadır.

  14. Özel sigortalarda primler, poliçeyle tespit edilen günlerde düzenli olarak ödenmelidir. Aksi halde riskin karşılanmasından vazgeçilebilmektedir. Özel sigortalarda sigortacının sorumluluğu primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olmasına bağlıdır [134]. Sosyal sigortalarda ise; prim ödenebilmesi için bir kazancın olması gerekmektedir. Ancak; prim ödenmese de sosyal korumadan vazgeçilememektedir. [135] Yani sosyal sigortalarda primin ödenmemiş olması sosyal hak ve yükümlülüklerin ortadan kalkmasına neden olmamaktadır [136]. Bu önemli farklılık, sosyal sigortaların sosyal devlet anlayışında çok önemli bir hizmeti gerçekleştirdiklerini göstermektedir.

  15. Özel sigortalarda hesaplar; yılların tecrübesi, istatistiki veriler ve büyük sayılar kanunu gereğince yapılmakta ve alınan primler ile yapılan ödemeler genellikle uzun bir dönem için fazla değişiklik göstermemektedir. Sosyal sigortalarda ise; prim ve sigortadan yararlananların kapsamında sık sık değişiklikler yapılabilmektedir [137]. Bu durum pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sosyal sigortaların mali yapılarını önemli ölçüde bozmakta ve sosyal sigortalarda yeniden yapılanma arayışlarına neden olmaktadır [138].

  16. Sosyal sigortalar, belli bir geçim seviyesine erişmek ve çalışma imkanı olmayan durumlarda güvence sağlamak amacıyla kurulmuş ve kapsamına da yaşlılık, ölüm, maluliyet gibi insan hayatını ilgilendiren olayları almıştır. Özel sigortalar ise; insan hayatını ilgilendiren olayların yanında malvarlığını da güvence altına almaktadır [139]. Yani, sosyal sigortalar kişilerin bedeni menfaatlerini koruma altına alırken özel sigortalar, kişilerin hem bedeni hem de ekonomik menfaatlerini koruyabilmektedir [140]. Bu yönüyle bakıldığında özel sigortaların sosyal sigortalardan daha geniş bir kapsama sahip olduğu görülmektedir. Ancak; sosyal güvenlik açısından sosyal sigortaların kapsamında olan bütün risklerin özel sigortaların kapsamında yer almamasındaki önemli farklılıklardan hareketle, özel sigortaların sosyal güvenlik boyutunun sosyal sigortalara göre daha sınırlı kaldığı bilinmektedir.

  17. Sosyal sigortalarla güvence altına alınan belirli sosyal riskler, yasayla belirtilmiş olup bunların dışında sosyal bir güvence söz konusu olamamaktadır. Özel sigortalarda ise; güvence altına alınması gereken riskler yasayla sınırlanmamaktadır [141]. Özel sigortalarda, sigorta sözleşmesinin tarafları kendi hür iradeleri ile anlaşmaları halinde her türlü riski güvence altına alabilmektedir. Özel sigortalardaki sınırlama daha çok risklerin niteliğine göre olmaktadır.

  18. Sosyal sigortalarda devamlı ve süresi belirsiz bir hukuki ilişki kurulurken [142], özel sigorta sözleşmelerinde sigorta süresi belli olmaktadır [143].

  kaynak: tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ic&id=1119

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Avrupa ve ABD Arasındaki Temel Farklar
  By TheJalon in forum Karısık Flashlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-02-2012, 12:18
 2. Kadınlar ile Erkekler Arasındaki Farklar
  By Odysseia in forum Komik Videolar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 05-01-2012, 23:56
 3. Hoşlanma Sevgi ve Aşk Arasındaki Farklar
  By eJhem in forum Baktabul Abla
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-05-2009, 13:23
 4. İslamiyet İle Hristiyanlık Arasındaki Farklar...
  By KARLALESİ in forum Dünya Dinleri ve Tarihleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-06-2009, 23:20
 5. kadınlar ve erkekler arasındaki farklar
  By seheradil in forum Komik Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-29-2007, 10:54

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375