+ Konu Cevapla
1 den 3´e kadar. Toplam 3 Sayfa bulundu

bilenlerin acil cevap yazmasını rica ediyorum

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  bilenlerin acil cevap yazmasını rica ediyorum Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  iktisat
  Misafir

  cry bilenlerin acil cevap yazmasını rica ediyorum

  2001 yılının güçlü ekonomiye geçiş programının para politikasına ilişkin ilkeleri ve bu geçiş programının düzenlemeleri nelerdirrr ????????????

  lütfen yardım edin......

 2. #2
  Aranan Üye Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera Baktabul'un Çılgını Zafera - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar
  1.510
  Blog Yazıları
  3
  Tecrübe Puanı
  42345006

  Tanımlı Ce: bilenlerin acil cevap yazmasını rica ediyorum

  TÜRKİYE’NİN
  GÜÇLÜ EKONOMİYE GEÇİŞ PROGRAMI
  I. 1990-1999 DÖNEMİNDE EKONOMİDE OLUŞAN TEMEL
  SORUNLAR
  1. Türk ekonomisi 1990’lı yıllardan itibaren sıklaşan aralıklarla ekonomik
  krizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanan bu krizlerde dışsal etkenlerin
  de rolü olmakla beraber krizlerin başlıca nedenleri: (i) sürdürülemez bir
  iç borç dinamiğinin oluşması ve (ii) başta kamu bankaları olmak üzere
  mali sistemdeki sağlıksız yapının ve diğer yapısal sorunların kalıcı bir
  çözüme kavuşturulamamış olmasıdır.
  A. Sürdürülemez İç Borç Dinamiği
  2. Kamu kesimi toplam borç stokunun (net) GSMH’ya oranı 1990 yılında
  yüzde 29 iken, bu oran 1999 yılı sonunda yüzde 61’e ulaşmıştır. İç borç
  stokundaki artış ise daha çarpıcıdır. 1990 yılında yüzde 6 olan net iç borç
  stokunun GSMH’ya oranı 1999 yılında (kamu bankalarının görev
  zararları dahil) yüzde 42’ye çıkmıştır.
  3. Borç stokundaki bu artış, dönemin ilk yarısında yüksek faiz dışı kamu
  açıklarından kaynaklanmış, ikinci yarıda ise yüksek reel faizlerin etkisi
  belirgin hale gelmiştir. Nitekim 1990-1994 döneminde yıllık ortalama
  olarak faiz dışı denge GSMH’nın yüzde 4,5’i oranında açık verirken,
  enflasyondan arındırılmış faiz ödemelerini de içeren operasyonel kamu
  açığı yüzde 8,3 olmuştur. 1995-2000 döneminde faiz dışı denge
  GSMH’nın yüzde 0,1’i oranında fazla verirken, operasyonel denge yüzde
  5,8 açık vermiştir.

 3. #3
  I'm Muslım Don't Panıc Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli Baktabul'un Çılgını Kahramankentli - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  'de Sütçü İmamlar var // Sen Bilirmisin Sütçü İmam'ı? VATAN; 46!
  Mesajlar
  10.105
  Blog Yazıları
  41
  Tecrübe Puanı
  107375059

  Tanımlı Ce: bilenlerin acil cevap yazmasını rica ediyorum

  Türkiye'nin Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının hedefleri, politikaları ve uygulamaları Devlet Bakanı Kemal Derviş tarafından 15 Mayıs 2001 tarihinde açıklandı.
  Programın temel amacı, döviz kuru rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlığın süratle ortadan kaldırılması, bu amaçla eski alışkanlıklara bir daha geri dönülmesine imkan vermeyen yeni ve çağdaş kurumsal yapıların oluşturulması, iktisadi etkinliği sağlayacak yapısal reformların gerçekleştirilmesi, makroekonomik politikaların enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanılması, sürdürülebilir büyüme ortamının temin edilmesi, gelir dağılımı bozukluklarının giderilmesi olarak belirlendi.
  Programda, mali sektörün yeniden yapılandırılması, devlette şeffaflığın artırılması ve kamu finansmanının güçlendirilmesi, ekonomide rekabetin ve etkinliğin artırılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin uygulamaya konulması hedeflendi.
  Mali sektörün yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Programda öngörülen düzenlemelerde; Merkez Bankası ile kamu bankaları ve TMSF Bünyesindeki bankaların aktif ve pasif yönetimine bazı ilkeler getirilmesi, kamu bankalarının üç yıllık bir süre içinde özelleştirilmesi, Emlak Bankası'nın kapatılarak Ziraat Bankası ile birleştirilmesi, Vakıfbank'ın özelleştirme çalışmalarının yeniden başlatılması, TMSF bünyesindeki bankaların yeniden yapılandırarak satılmaları veya tasfiye edilmeleri, TMSF bünyesinde bulunan 13 bankadan Sümerbank bünyesinde birleştirilen beş bankanın dışındaki sekiz bankanın Mayıs sonunda kapatılması ve kalanların 2001 sonuna kadar satılması veya tasfiyesi, krizlerden olumsuz yönde etkilenen özel bankaların bir an önce sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlayacak düzenlemelerin başlatılması, vergi mevzuatının gözden geçirilerek bankaların ve şirketlerin devir ve birleşmelerinin kolaylaştırılması, bankacılık sisteminin yakından takip edilmesi, bankacılık muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi hedeflendi.
  Söz konusu Programda, bundan böyle belirlenecek tüm politikaların tam bir şeffaflık anlayışı içerisinde açıklanması ve uygulanması, özellikle bankacılık sistemi gibi önem arz eden alanlar başta olmak üzere yeni bir iletişim ve açıklık politikasının uygulanması; bütçe içi ve dışı fon sisteminin disiplin altına alınması, 2002 bütçesine gelindiğinde sistemde sadece 5 adet bütçe dışı fonun kalması, bunların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Tanıtma Fonu, TMSF ve Özelleştirme Fonu olacağı ve bundan böyle bütçe içi ve dışı herhangi yeni bir fonun oluşturulmayacağı; kamu mali disiplinini olumsuz etkileyen döner sermaye uygulamalarının azaltılması; yolsuzlukla mücadeleye olanak sağlayacak çalışmaların hızlandırılması öngörüldü.
  Ekonomide rekabeti ve etkinliği artıracak düzenlemeler içinde şeker piyasasında istikrar sağlanması ve ihtiyaç fazlası şeker üretimine engel olunması; TEKEL ürünlerinin fiyatlandırılması, dağıtımı, satışı ve kontrolünün bir kurula devredilmesi ve TEKEL'in özelleştirilme altyapısının hazırlandırılması; tarım kesiminde doğrudan gelir desteğine gidilerek tarımda ciddi bir dönüşümün gerçekleştirilmesinin sağlanması; doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi; Türk Telekom'un kamu yararı ve ulusal güvenlik amacıyla tutulan altın hisse dışındaki hisselerinin satışıyla ve yabancıya satış oranının yüzde 45'in altında olmak kaydıyla özelleştirilmesi; sivil havacılık alanında iç hat uçuş fiyatlarının serbestçe belirlenmesine olanak sağlanması ve sektörde rekabetin artırılması hedeflendi.
  Programın reel ekonomiye yönelik önlemler bölümünde, ihracatın artırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınması, bu kapsamda, bütçeden ve diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanlar çerçevesinde Eximbank'ın kredi imkanlarının artırılması; ihracatta KDV ödemelerinin hızlandırılması; teşvik uygulamalarına ilişkin bürokratik işlemlerin azaltılması; ülkemize istihdam, teknoloji ve katma değer açısından yararlı olacak yabancı sermayeyi özendirecek düzenlemelerin yapılması öngörüldü.

  Makroekonomik Hedefler
  Programın uygulanması sonucunda, 2001 yılının ikinci yarısında ekonomideki daralma eğiliminin tersine dönmesi ve yılın tamamında GSMH'nin % 3 dolayında gerilemesi, 2002 yılında % 5, 2003 yılında da % 6 oranında büyümeye dönmesi; 2001 yılı sonunda TEFE artışının % 57.6'da, TÜFE artışının ise % 52.5'te tutulması; ithalatın gerilemesi, ihracat ve turizm gelirlerinin artması, böylece 2001 yılında cari işlemler hesabının dengeye yakın olması hedeflendi.

  Makroekonomik Politikalar
  1. Maliye Politikası
  Kamu kesimi faiz dışı fazlasının, özelleştirme geliri, faiz geliri ve Merkez Bankası karları hariç, GSMH'ye oranının 2000 yılındaki yüzde 2,8'lik seviyesinden, 2001 yılında yüzde 5,5'e ve 2002 yılında da yüzde 6,5'e yükseltilmesi, 2001 yılı sonunda faiz dışı fazlanın en az 9,3 katrilyon TL'ye ulaşması; toplam kamu kesimi açığının yıl sonu itibariyle 26,5 katrilyon TL'yi aşmaması; konsolide bütçenin yıl sonu faiz dışı harcamalarının 34,2 katrilyon TL'yi aşmaması; 2001 yılında bütçe harcamalarında % 8 oranında reel bir azalma sağlanması hedeflendi.
  Konsolide bütçe ile ilgili olarak öngörülen tasarruf tedbirleri de şöyledir: Kamu Tasarruf Genelgesi'nin titizlikle uygulanması, kamuda taşıt kullanımının sınırlandırılması, istihdam artışının engellenmesi, tüm kesimleri ilgilendirmeyen maaş ve ücret artış taleplerinin dikkate alınmaması, 2001 yılı bütçesinde yatırım harcamalarından tasarruf edilmesi.
  Programda, gelir hedeflerine ulaşılması için vergi ve vergi dışı gelirlerde bazı düzenlemeler öngörüldü: vergi denetimlerinin artırılması, vergi ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin gecikme faiz ve cezalarının piyasa faiz oranlarının üzerinde kalacak biçimde ayarlanması, kamu kuruluşlarının vergi ve sosyal güvenlik prim ödemelerindeki gecikmenin 2002 sonuna kadar ortadan kaldırılması.
  2000 yılı sonu itibariyle yüzde 58,4 olan kamu kesimi net borç stokunun GSMH'ye oranının 2001 yılı sonunda yüzde 78,5'e çıkması, ancak alınacak tedbirlerle 2002 yılından itibaren hızla azalmaya başlayarak 2003 sonunda yüzde 64,9'a düşmesi hedeflendi.
  2001 yılında kamu kesiminin finansman ihtiyacının yüksek seviyede bulunması ve bu finansman ihtiyacının tamamen iç piyasalardan karşılanmasının mevcut makroekonomik öngörülerle tutarlı olmayacağı belirtilen Programda, dış finansmanın özellikle bankacılık sektörünün yeniden yapılanmasına yönelik olarak alınacak önlemlerin finansmanında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu çerçevede, IMF ve Dünya Bankası'ndan 2001 yılının geri kalan kısmında kullanılacak kaynağın 15,7 milyar dolara ulaşacağı ifade edildi.
  Kısa vadeli dış borç stokuna dönemsel hedefler getirilerek, toplam kamu sektörünün kısa vadeli dış borç stokunun 2001 yılı için 2,1 milyar doları aşmaması öngörüldü.
  2001 yılında özelleştirme kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının hızla özelleştirilmesine olanak sağlayacak düzenlemelerin tamamlanması hedeflendi. Bu kapsamda ele alınacak Türk Telekom, Tüpraş, THY, Erdemir, Tekel, Şeker Fabrikaları, TEAŞ ve TEDAŞ'ın özelleştirileceği; 2001 yılında 1 milyar dolar, 2002 yılında ise 3,5 milyar dolarlık özelleştirme geliri öngörüldü.
  Enerji sektöründe ise rekabetçi serbest piyasanın oluşumuna katkıda bulunulması hedeflendi.
  Programda, sosyal güvenlik kuruluşlarının harcamalarının disiplin altına alınarak, sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarının dengeli bir bütçe politikası çerçevesinde bütçeden aktarılacak transferlerle karşılanması hedeflendi. Sağlık primleri ve katkı paylarının sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak artırılması öngörüldü.

  2. Para Politikası
  Para politikası için yeni bir çerçeve oluşturulması, enflasyonun ara hedefler konulmak suretiyle kontrol altında tutulması ve enflasyon hedeflemesine geçilmesi ve Merkez Bankası'nın döviz piyasalarına sadece geçici dalgalanmaları hafifletmek üzere müdahale etmesi öngörüldü.

  3. Ödemeler Dengesi
  Yıl genelinde cari işlemler açığının 2000 yılındaki 9,8 milyar dolarlık seviyesinden 1 milyar dolara gerilemesi; ihracatın en az 34 milyar dolar, ithalatın ise 47 milyar dolar civarında beklendiği 2001 yılında dış ticaret dengesinin iyileşme göstermesi hedeflendi.

  4. Gelirler Politikası
  Etkin bir gelirler politikası ile son krizin büyüme ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflendi.
  Kamu sektöründe ücret ve fiyat politikalarının oluşturulmasında; enflasyon hedefi, kamu çalışanları arasında gelir farklılıklarının giderilmesi, istihdam kaybına yol açılmaması ve uzun vadede kamu işletmelerinin ödeme kapasiteleri ve verimlilik düzeyleri hususlarının göz önünde bulundurulması öngörüldü.
  Kamu işçilerinin ücretlerinin, 1999-2000 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmeleriyle sağlanmış olan reel artışların, kamunun finansman dengesi ve kamu kesimi çalışanları arasında ücret adaleti gözetilecek şekilde ayarlanması öngörüldü.
  Programda, 2000 yılında ücretlerin, maaşların 2,6 katına ulaştığı belirtilerek, bu oranın 2001 sonunda 2,1'e, 2002 sonunda ise 2'ye indirilmesi öngörüldü.
  Programda, özel sektöre ilişkin ücret ve fiyat politikalarının rasyonel olmasının da programın başarısı açısından hayati önem taşıdığı; Hükümetin, enflasyon hedefiyle uyumlu ücret ve fiyat artışlarının sağlanması için sosyal kesimler arasındaki müzakerelerde aktif rol oynayacağı; Ekonomik ve Sosyal Konsey Kanunu ile Konsey'in, sosyal tarafların düzenli olarak toplandığı ücret ve fiyat kararlarının uzlaşma anlayışıyla ve makroekonomik hedefler doğrultusunda alındığı kurumsal bir yapı haline dönüşeceği; bu amaçla Ekonomik ve Sosyal Konsey'e ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği belirtildi.
  Öte yandan, "Esnek olmayan bir emek piyasası istihdam artışını önler.İstihdam artışı ise işçi kesimi için ücret kadar önemli bir hedef olmaktadır" ifadesine yer verilerek, iş güvencesiyle esneklik arasında denge gözetilmesi ilkesi kabul edilmiş olmaktadır.

  kaynak; tisk.org

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. acil cevap..:p
  By KARLALESİ in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 05-11-2014, 19:07
 2. lorke lorke türküsünün öyküsü rica ediyorum
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-10-2011, 18:49
 3. Rica Ederim-Tan(Rica Ederim Şarkı Sözü)
  By cindy in forum Türkçe Şarkı Sözleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-27-2008, 16:40
 4. SeVMeYi BiLeNLeRiN SiiRi
  By Mr. NuteLLa in forum Şiir
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-06-2008, 22:56
 5. baktabulda istediginizin yazmasını mı istiyosunuz...
  By HaZzAL in forum Karısık Flashlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 09-16-2007, 00:20

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375