+ Konu Cevapla
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Halk hikayeleri ve mesnevileri hakkinda genel bilgi

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  Halk hikayeleri ve mesnevileri hakkinda genel bilgi Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Kayıtsız
  Misafir

  Tanımlı Halk hikayeleri ve mesnevileri hakkinda genel bilgi

  Halk hİkayelerİ ve mesnevlerİ hakkinda genel bİlgİ

 2. #2
  Süper Üye Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  373
  Blog Yazıları
  7
  Tecrübe Puanı
  1490941

  Tanımlı Ce: Halk hikayeleri ve mesnevileri hakkinda genel bilgi

  Halk Hikayeleri  Kaynağını gerçek yaşamdan alananlatıya sazın - ezginin eşlik ettiğises ve mimiklerin kullanıldığı uzun soluklu anlatım türüdür.Boyutları açısından ikiye ayrılırlar:  1)Efsaneden masaldan ya da gerçek yaşamdan alınmışbir tek olay çevresinde geçen yapısı basit kısa hikâyelerdir.Türküleriyle birlikte en çok iki saatlik anlatma süresi vardır.

  2)Daha çok kalabalık kişileribirbiri ardından gelen beklenmedik durumları ve bunun sonucu olarak da az çok çapraşıklaşan olayları birbirine ekleyerek anlatıya uzun bir süre sağlayan hikâyeler.Bu hikâyeler 1-7 gece devam edebilir.  Çeşitli ve sayıları pek çok olan Anadolu Halk hikayeleri çok değişik kaynaklardan gelmişlerdir. Bunlar arasında kökleri binlerce yıl önceki Türk tarihinin derinliklerinde olanlar bulunduğu gibi yeni olaylardan doğanlar veya yabancı kültürden aktarılanlar da vardır. Halk hikayelerini kaba bir sınıflandırma ile aşağıdaki türlere ayırabiliriz:

  1) Destanlar ve Destanımsılar

  2) Tarihler ve Menkıbeler

  3) Aşık Hikayeleri

  4) Masallar Fıkralar ve Efsaneler  1) Destanlar ve Destanımsılar:

  Destan kelime anlamı olarak Epos demektir; destanın diğer bir türü olan aşık şiirinde tamamen farklıdır. Destanın başlıca niteliği uzun soluklu bir anlatım olmasıdır. Örneğin Oğuzlardan bize kalmış Dede Korkut Kitabı adlı destan dresden yazmasında 12 boy ve 300 sayfalık bir metindir. Kırgızların Manaz Destanı ortalama olarak 90000 dize tutar. Görüldüğü gibi destanlar en uzun halk edebiyatı türlerindendir.

  Destanlar çoğunlukla nazımla düzenlenmiştir. Aynı diğer halk edebiyatı türlerinde olduğu gibi destanda da söz ezgi ve seyirlik anlatım biçimi kullanılmaktadır. Bütün bunların dışında destanlar ölçülü söz biçiminde söylenmiş yani ölçü kullanılmıştır. Destanlarda anlatılanlar kahramanlık hikayeleri ve doğa üstü varlıkların geçtiği olaylardır.  Destanlar ulusların yazı öncesi çağlarında oluşmuş ve gelişmiş yapıtlardır. Destanlar da o çağlarda insanları yaratılış tanrılar hem de toplumun geçmişine dair bilgiler vemek amacıyla yazılırdı. bu yüzden destanlar konuları bakımından iki grupta toplanır.

  1) Kozmogoni ve mitoloji konuları - Tanrılar ve evrenin yaratılışını inceler

  2) Ulusun geçmişindeki önemli olaylar ve büyük önderler  Destanların günümüze kattıkları geleneklerimiz göreneklerimiz ve tarihimiz hakkında verdiği bilgilerdir.En önemlileri: Oğuz Destanı Dede korkut hikayeleri Ergenekon Destanı  2) Tarihler ve Menkıbeler:

  Önemli bazı tarih olayları halk arasında hikaye şekline dökülerek anlatılır. Ağızdan ağıza dolaşan bu hikayeler zaman geçtikçe asıl hallerinden uzaklaşırlar. Bunlar zaman zaman kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından yazıya geçirilir. Anlatılan tarihi olay eski çağlara doğru uzaklaştıkça hayalle beslenerek destana masala doğru kaymaya başlar. Bu kayma olaylar yazıya üstünden uzun süre geçtikten sonra geçirildiği zaman görülür. "Tevarih-i Al-i Osman" (Osmanoğulları Tarihleri) adlı eser olaylar yaşandığından çok kısa bir süre sonra yazıya geçirildiği için esasına bağlı kalmıştır. Olağan üstü olaylarla bezenen eserler de İslam tarihinde görülmektedir: "Seyyid Battal Gazi" "Cafer-i Tayyar" "Hz. Ali'nin Cenkleri" gibi.  3) Aşk Hikayeleri:

  Aşk hikayelerinin khramanı bir aşıktır. Rürk halkı şiire ve şaire karşı büyük saygı duyduğu için birçok saz şiarlerinin hayatlarını acı-tatlı olaylarla süsleyerrek hikaye etmişlerdir. Kimi aşıklar da bu halk geleneğine uyarak kendi hayatlarından kendi aşklarından söz eden hikayeler düzenlemişlerdir.  Bir saz şairinin hayatı çevresinde doğan hikayelerin en tanınmışları: Köroğlu Aşık Kerem Aşık Garip'tir. Köroğlu'ndan bir örnek:

  ...

  Dinleyin ağalar dinleyin beyler

  Sorarım bunları birgün olur ki

  Adam olup koç bir ata binmişim

  Kırarım belleri bir gün olur ki

  Ben yükümü dağ başında çözersem

  Sıra sıra koç yiğidi dizersem

  Yiğitler elinde bade süzersem

  Ararım bunları bir gün olur ki

  ...  4) Masallar Fıkralar ve Efsaneler:

  Masallar nesirle söylenmiş dinlik ve büyülük inanışlardan ve törelerden bağımsız tamamiyle hayal ürünü gerçekle ilgisiz ve anlattıklarında inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatıdır. Ancak masalı sadece "olağanüstü" olayları konu eden yazı biçimi olarak tanımlamak da hata olur çünkü hayal ürünü olup olağanüstü olmayan masallar da vardır. Masalı hikaye destan ve efsaneden ayıran başlıca özellik masalın gerek olağan-üstü gerek gerçek hayattan alınma olayları hayal ürünüymüş gibi anlatmasıdır.  Fıkra terimi genelde fıkra latife nükte ve birçok hallerde sadece hikaye anlatılarına verilen genel addır. Fıkralarda kısa ve yoğun bir anlatım tekniği kullanılır. Bu anlatı biçimi halk edebiyatında gerek sözlü gerek yazılı olsun bir hazine değerindedir ancak tam olarak derlenmiş sınıflanmış ve incelenmiş olmadıkları için bu hikayelerden yeterince yararlanılamaz.  Efsaneyi diğer anlatım türlerinden farklı kılan efsanenin geçmiş hakkında söylediğinin gerçek olarak kabul edilmesidir. Efsaneler gerçek niteliktedir. Diğer bir anlatım farkı ise efsanelerin günlük anlatım diliyle uslüpsüz düz yazı biçiminde yazılmış olmasıdır. Bir destan parçası karmaşık ve uzun soluklu anlatı bütününden kopup kendine özgü üslup niteliklerini yitirince sadece olağanüstü yönleriyle bir kişiyi ya da bir olayı bildirmek göreviyle sınırlanınca "efsane" olur.  MESNEVİ NAZIM ŞEKLİ ve ÖZELLİKLERİ  "Mesnevî" edebiyat terimi olarak ilk kez İran'da kullanılmış fakat ilk örnekleri Arap edebiyatında verilmiştir.Türk edebiyatına ise İran'dan geçmiş ve 11.-19. yy.lar arasında bu nazım şekli ile pek çok eser verilmiştir...

  "Mesnevî" sözcüğünün köküne inecek olursak Arapça'dan (sny kökünden) gelmiştir.

  Mesnevî kendi arasında kafiyeli beyitlerden oluşmuş bir nazım şeklidir (aa/bb/cc...). Beyit sayısı bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir iki ile on binlerce beyit arasında değişen bir genişliktedir. Gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması şairlerin işledikleri konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış bu yüzden de çok kullanılan bir nazım şekli olmuştur.

  Yalnız uzun olduğu için aruzun kısa kalıplarıyla yazılması genellikle tercih edilir.Hatta aruzun fe'ûlün / fe'ûlün / fe'ûlün / fê'ûl kalıbına Şehname vezni de diyoruz.Nedeni İran Edebiyatında verilmiş olan bu eserin mesnevî nazım şeklinde verilmiş ilk olgun eser olmasıdır...

  Mesnevî denilince akla iki isim gelir:

  Birincisi az önce dediğim Şehname'nin yaratıcısı İran Edebiyatının ünlü isimlerinden Firdevsî; ikincisi ise Anadolu'da yazılmış mesnevîlere örnek teşkil etmiş ve bu ürünleri etkilemiş Mesnevî adlı eseri olan Mevlânâ Celâleddin-i Rumî'dir...

  Mesnevînin yazılış planına da bakacak olursak üç bölümden ibarettir.

  Bu bölümler:

  -Giriş
  -Konunun işlendiği
  -Bitiş bölümüdür...


  Giriş Bölümü de şu sırayla oluşmaktadır;

  1. Besmele

  2. Tevhîd (Tanrı'nın birliğini konu edinmiş şiir)

  3. Münâcât (Tanrı'ya yakarış)

  4. Na't (Hz. Peygambere'e övgü)

  5. Mi'râc (Hz. Peygamber'in Mirac'a çıkması)

  6. Mu'cizât (Peygamberimizin mucizeleri)

  7. Medh-i Çehâr-yâr (Dört halifeye övgü)

  8. Padişah için övgü

  9. Devlet büyüğüne övgü

  10. Sebeb-i te'lîf (Bu bölüme "sebeb-i terceme" de denilebilir.Bu bölümde eserin yazılış ya da çevriliş amacı üzerinde durulur.Bir çeşit önsöz gibi..)


  Konunun işlendiği bölümde değinilecek nokta ise konusuna göre mesnevîlerdir...

  Konusuna göre mesneviler;

  - Dinî mesnevîler
  -Tasavvufî mesneviler
  -Ahlakî mesneviler
  -Ansiklopedi niteliği taşıyan ya da belli alanlarda bilgi veren mesneviler...

  Bitiş bölümü de genellikle belli bir sırayı izler:

  1. Tanrı'ya "hamd ü sena" ve dua;

  2. Sultana övgü ve saltanatının devamı için dua;

  3. Şairin eseriyle ve şairliğiyle övünmesi;

  4. Tanınmış mesnevi şairleri ve eserlerini anma;

  5. Şairin eserine verdiği ad;

  6. Hasetçilere acemi ve dikkatsiz müstensih (= bir eseri aslına uygun olarak kopya eden kişi)lerle metni doğru dürüst okuyamayan okuyuculara yergi bunların esere vereceği zarardan Tanrı'ya sığınma;

  7. Mesnevinin beyit sayısı;

  8. Mesnevî'nin yazılışıyla ilgili tarihler;

  9. Okuyucudan hayır dua isteme;

  10. Mesnevinin vezni.  "Hamse" ne demektir?


  Mesnevî şairlerinin bir kısmı Nizâmî'yi örnek alarak beş mesnevî yazıp "Hamse" (beş) meydana getirmişlerdir. Hamse'ye "Penç-genc" de denilmektedir...

  Mesnevî sayısını altıya çıkarıp "Sitte"(altı) yapan şairler de vardır...

  Eski Edebiyatta mesnevî yazanlar küçük görülürdü bunun nedeni de o dönemde gazel ve kasidenin daha önemli olarak görülmesidir...  Türk Edebiyatında Mesnevi...  Türk Edebiyatında ilk uzun mesnevî 11. yüzyılda Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseridir... Bu eserin yapısına bakıldığında uygun yerlere dörtlükler yerleştirilmiş sonunda da kasideye benzer parçalar konulmuş 6645 beyitten oluştuğu görülür.

  Başında münâcât nât ve eserin sunulduğu Tabgaç Buğra Han'a övgüler ile başlar. Bu yapısına bakıldığında eksiksiz bir mesnevî örneği görmemiz mümkündür...

  13. yüzyılda Mevlânâ'nın yazdığı 25.618 beyitlik Mesnevî-i Mânevi adlı eseri Farsça olduğu halde önceden de belirttiğim gibi Türk şairleri üzerinde Anadolu'da derin etkiler bırakmış ve örnek alınmıştır.

  13. yüzyıl sonunda Şeyyâd Hamza'nın yazdığı Yusuf u Züleyhâ adlı 1529 beyitlik mesnevî de ilk aşk mesnevîsidir...

  14. yüzyılda Anadolu'nun önemli mutasavvıflarından Yunus Emre de Risâletü'n Nushiyye adlı eserini mesnevî olarak yazmış ve bu eser 573 beyitten meydana gelmiştir...

  Âşık Paşa'nın 12.000 beyitlik Garîbnâme eseri Mevlânâ örnek alınarak yazılmış hikayeler ve içeriğindeki gazellerle ahlâkî ve tasavvufî bir eserdir...

  15. yüzyıldan itibaren Türk edebiyatında mesnevî hızla gelişmiştir.Bu dönemde Ahmed-i Dâ'i'nin Çengnâme'si Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i Şeyhî'nin Husrev ü Şîrîn'i ve Harnâme'si unutulmayacak ve önemli eserlerdendir...

  16. yüzyılda Türk Edebiyatında önemli mesnevî şairlerinin olduğu görülür...Tâcîzâde Câfer Çelebi'nin 3571 beyitli Hevesnâme'si Ahî'nin ("Benli Hasan" olarak da anılır...) Hikâye-i Şîrîn ü Pervîz mesnevîsi Revânî'nin İşretnâme'si Hakîrî'nin Leylâ vü Mecnûn'u da dönemin önemli eserlerindendir...  Fuzûlî ve Mesnevî...


  16. yüzyılda üstad Fuzûlî'dir...

  440 beyitlik Beng ü Bâde adlı mesnevîsinde afyonla şarabı karşılaştırmış ve çeşitli yiyecek ve içecekleri kişileştirerek onları maceralara sürüklemiştir...

  1535'de yazmış olduğu Leylâ vü Mecnûn (3036 beyit) eserini de mesnevî edebiyatının şaheserlerinden saymaktayız...

  Bu eserinde Leyla ile Mecnun'un tutuldukları maddi (dünyevî) aşkın daha sonra ilahî aşka dönüştüğüne tanık oluruz...

  Sohbetü'l-esmâr (Meyvelerin sohbeti) adlı eseri de 200 beyitten oluşan bir mesnevîdir...

  inş doğrudurbunları bulabildim ama sunum elmde yok

 3. #3
  yabanci zülfiye Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı Ce: Halk hikayeleri ve mesnevileri hakkinda genel bilgi

  slm arkadaşlar bn yni katıldım aranıza...cumhuriyet dönemndeki roman hakkında bilgi blmm gerekio yardımlarnızı bekliorum

 4. #4
  Süper Üye Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  373
  Blog Yazıları
  7
  Tecrübe Puanı
  1490941

  Tanımlı Ce: Halk hikayeleri ve mesnevileri hakkinda genel bilgi


+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04-07-2011, 22:30
 2. halk hikayeleri ve mesnevi hakında bilgi
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-07-2011, 16:53
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-03-2009, 16:43
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-14-2009, 13:16
 5. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03-23-2008, 00:18

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375