1)meşrutiyet dönemindeki anayasal gelişmelerin türk hukuk sistemine getirdiği yenilikler ve günümüze etkileri
2)Cumhuriyet döneminde hukuk alanında yapılan inkılapların amaçları ve bu gelişmelerin günümüze yansıması