+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Tacirin meslek kuruluslarina karşı sorumluluklari nelerdir.

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  Tacirin meslek kuruluslarina karşı sorumluluklari nelerdir. Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Kayıtsız
  Misafir

  Tanımlı Tacirin meslek kuruluslarina karşı sorumluluklari nelerdir.

  Tacirin meslek kuruluslarina karşı sorumluluklari nelerdir.
  Tİcaret sİcİl gazetesİ nedİr ne İŞe yarar?

 2. #2
  Süper Üye Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını Emregu Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2011
  Mesajlar
  373
  Blog Yazıları
  7
  Tecrübe Puanı
  1490941

  Tanımlı Ce: Tacirin meslek kuruluslarina karşı sorumluluklari nelerdir.

  Tacirin Sorumlulukları Nelerdir?-Tacirin Sorumlulukları Hakkında

  TACİRİN SORUMLULUKLARI
  baktabul
  Tacirlerin, Türk Ticaret Kanunu'na göre sorumlulukları olduğu gibi diğer kanunlara göre de
  sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar şunlardır:

  1. Maliyeye (vergi dairesine) karsı sorumlulukları
  2. Sosyal Sigortalar Kurumuna karsı sorumlulukları
  3. BAG-KUR’A karsı sorumlulukları
  4. Diğer kurum ve kuruluşlara karsı sorumlulukları


  Maliyeye (Vergi Dairesine) Karsı Sorumlulukları

  Vergi Usul Kanunu'na göre tacirlerin, maliyeye karsı sorumlulukları şunlardır:

  Bildirimlerde bulunma
  Defter tutma
  Gerekli bildirge ve beyannameleri verme
  Ödeme kaydedici cihaz kullanma
  Geçici vergi ödeme
  Vergi kesintisi(stopaj) yapma
  Devamlı bilgi verme
  Muhafaza, ibraz ve diğer ödevleri


  Bildirimde Bulunma

  Mükellefler, durumlarında meydana gelen değişiklikleri vergi dairelerine bildirmek zorundadır. Mükelleflerin vergi dairesine bildirmek zorunda olduğu hususlar, Vergi Usul Kanunu'nda sayılmıştır.

  Bunlar şunlardır:

  1. İşe başlamayı bildirme
  2. Adres, is ve is yeri değişikliklerini bildirme
  3. İşi bırakmayı bildirme

  İşe Başlamayı Bildirme

  İşe başlama bildirimi, ise başlamadan en az bir gün önce, bağlı bulunulacak vergi dairesi müdürlüğüne verilir. Vergi Usul Kanunu'nun 153. maddesi, aşağıda belirtilen mükelleflerin ise başlama bildirimi vermek zorunda olduklarını hükme bağlamıştır:

  . İlk defa vergi mükellefi olacak olan gerçek kişiler
  . Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı
  . Kurumlar vergisi mükellefleri
  . Kolektif ve adi şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları

  Mükellefler, ise başladıklarını bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadır. İşe başlama
  sayılan haller şunlardır:

  . Mükelleflerin bir is yeri açıp ticari ve sınai bir faaliyete bilfiil başlamış olması. Mükellefin, ticari
  amaçla mal alması
  . İş yeri açılmamış olsa bile mükellef, ticaret siciline veya bir mesleki teşekküle kaydolması
  . Serbest meslek erbabının; muayenehane Yazıhane, atölye gibi özel is yerleri açması
  . Çalışılan yere; tabela, levha gibi faaliyette bulunduğunu ifade eden işaretler koyması
  . Çeşitli ilan araçlarında, faaliyette bulunduğunu ilan etmesi

  Mükellefler, ise başlamayı bildirmek için işe başlama/bırakma bildirimini doldurur. Bildirime, durumlarına uygun belgeler eklenerek vergi dairesine verilir.

  Mükelleflerin, durumlarına göre başlama/bırakma bildirimine eklemesi gerek belgeler şunlardır:

  Gerçek Kişi Mükellefiyette Eklenen Belgeler:
  · İşe başlama bildirimi
  · Nüfus cüzdanı sureti
  · ikametgah ilmühaberi
  · İmza örneği (noter tasdikli)
  · Kira sözleşmesi (kontrat) veya tapu fotokopisi

  Tüzel Kişi Mükellefiyette Eklenen Belgeler:

  · İşe başlama bildirimi
  · Şirket ana sözleşmesi
  · Şirketi temsile yetkili olanların imza örneği
  · Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne başvuru makbuzu
  · Kira sözleşmesi (kontrat) veya tapu fotokopisi
  · Şirketi temsile yetkili olanların ikametgah adresleri ve nüfus cüzdan suretleri
  · Kira sözleşmesi
  · Tapu fotokopisi
  · Varsa ortakların vergi sicil numaraları
  · Ticaret Sicili Gazetesi yayınından sonra kuruluş gazetesi

  İş konuları, şehir içi veya şehirler arası yük ve yolcu taşıması olanlar, ayrıca araç alış sözleşmesini
  (noterde yapılan) ise başlama bildirimine eklemek zorundadır. Bu tür is konusu olanlarda, işe başlama bildirimi en geç aracın noter satışının yapıldığı gün verilir.

  Kolektif şirket ortakları, gerçek kişi olduklarından gerçek kişi olarak ise başlamayı bildirmek zorundadır. Kolektif şirketin, tüzel kişilik olarak ayrıca ise başlama bildirimi vermesi gerekir.

  Bu bildirime;

  Ana sözleşme örneği,
  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine ilan başvuru makbuzu,
  Ortakların imza örneği,
  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayınından sonra kuruluş gazetesi,
  Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisinin eklenmesi gerekir.

  Basit Usule Tabi Mükellefiyette Eklenen Belgeler:

  · İkametgah ilmühaberi
  · Nüfus cüzdanı sureti
  · Kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi
  · imza örneği

  Adres, Is ve is Yeri Sayısındaki Değişiklikleri Bildirme

  Tacir, is ve ikamet adresinde, is yeri sayısında değişiklik olması halinde vergi dairelerine bildirmek
  zorundadır. Bildirimin süresi, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir aydır.Değişiklikler yazılı yapılır. Yazılı bildirimler bizzat elden yapılabileceği gibi posta ile taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak da yapılabilir.


  a. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi:

  Adres değişiklikleri, is yeri veya ikamet adresinin nakledilmesi suretiyle olabileceği gibi yetkili makamlarca cadde veya sokak adinin değiştirilmesi, kapı numaralarının değiştirilmesi suretiyle de olabilir. Her ne şekilde olursa olsun adreste meydana gelen değişiklikler yazılı olarak vergi dairesine bildirilmek zorundadır. Nakil suretiyle meydana gelen değişikliklerde, yeni is yeri sahibi ile yapılan kira kontratı veya tapu fotokopisi bildirim dilekçesine eklenir. Örneğin; Çankaya Vergi Dairesinin 7240061824 sicil numaralı mükellefi olan Ahmet Uslu, Cemal Gürsel Caddesi No.: 67/4 Kızılay adresindeki is yerini, Karanfil Sokak No.: 7/C Kızılay/Ankara adresine taşımıştır. Mükellefin bildirim dilekçesi aşağıdaki gibidir.

  İş yerinin adresi, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinin sorumluluk alanından, başka birvergi dairesinin sorumluluk alanına girebilir. Bu durumda, ayni tarihte önceki vergi dairesine isi bırakma,yeni adresin bulunduğu vergi dairesine ise işe başlama bildirimi verilir. Bu şekilde tacirin mükellefiyeti kesintiye uğramadan önceki vergi dairesinden yeni vergi dairesine devredilir. Kullanılacak fatura ve fatura yerine geçen belgelerde yeni adres gösterilir. Vergi levhası üzerine de yeni adres yazılır.

  İş ve isletmede Değişikliklerin Bildirilmesi:
  1. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi:

  Tacir, isinde meydana gelen değişiklikleri, bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmek zorundadır.
  Vergi dairesine önceden bildirilen ise ek olarak başka bir is yapmaya başladığında veya yaptığı islerden
  bir kısmını bıraktığında bu değişiklikleri vergi dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır.
  Tacir, Vergi Usul Kanunu'nun 158. maddesi gereğince su durumlarda is değişikliğini bildirmek
  zorundadır:

  Yeni bir vergiye tabi olması
  Mükellefiyetlik seklinde değişiklik olması
  Mükellefiyetten muaflığa geçmesi

  2. isletmedeki Değişikliğin Bildirilmesi:
  Tacir, isletmesinde meydana gelen değişiklikleri, bağlı bulunduğu vergi dairelerine bildirmek zorundadır. Merkeze bağlı şube açtığında, açık olan şubelerden bir veya birkaçını kapattığında, bağlı
  bulunduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır.

  3. İşi Bırakmayı Bildirme:
  İşi birama; vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin (işlemlerin) tamamen durdurulması ve
  sona ermesidir (VUK mad. 161)

  Tacir, ticari faaliyetlerini tamamen durdurduğunda vergi dairesine bildirmek zorundadır. İşi bırakma bildirimi, ise başlama/bırakma bildirimi doldurularak yazılı yapılır. Bildirim bizzat tacir tarafından vergi dairesine verilebileceği gibi posta ile taahhütlü veya iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu durumda bildirimin postaya verildiği tarih, bildirimin yapıldığı tarih olarak kabul edilir.
  İşi bırakma bildirimi veren tacir, vergi levhasını vergi dairesine iade ederek iptal ettirir. Kullandığı,
  onaya tabi belgelerini (fatura, irsaliye, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu,
  perakende satış fişi vb.) vergi dairesine götürerek iptal ettirir. Vergi dairesinde iptal edilen belgelerle
  ilgili bir tutanak hazırlanarak taraflarca imzalanır ve bir sureti tacire verilir.
  Tacirler, hastalık, tatil vb. nedenlerle geçici bir süre islerini durdurmaları halinde isi bırakmış sayılmazlar. Mükellefiyetleri devam eder.
  Vergi Usul Kanunu'nun 162 ve 164. maddelerinde isi bırakma sayılan diğer durumlar sayılmıştır. Bu durumlar şunlardır:

  Tasfiye ve iflas Hali:

  Tasfiye ve iflas hallerinde, vergi ile ilgili işlemler tamamen bitinceye kadar mükellefiyet devam eder.
  Bu durumlarda tasfiye memurları veya iflas idaresi;
  - Tasfiye veya iflas kararlarını,
  - Tasfiye veya iflasın kapandığını, vergi dairesine ayrı ayrı bildirmek zorundadır (VUK mad. 162).

  Ölüm:
  Tacirin ölümü, isi bırakması hükmündedir. Mirası reddetmeyen mirasçılardan birisinin, tacirin ölümünü vergi dairesine bildirmesi varsa diğer mirasçıları bildirme yükümlülüğünden kurtarır (VUK mad.164).

  b. Defter Tutma
  Tacirlerin, bildirimde bulunma sorumluluklarının yanında, kazançları üzerinden vergi verme sorumlulukları da vardır. Bu nedenle faaliyetleri ile ilgili yaptıkları tüm ticari işlemleri belgelendirmek ve mükellefiyet durumlarına uygun defterlere kaydetmek zorundadırlar.

  Tacir, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek için defter tutar (VUK mad. 174):

  1. Mükellefin vergi ile ilgili servet sermaye ve hesap durumunu tespit etmek.
  2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek.
  3. Ödenecek vergiyi tespit etmek.
  4. Mükellefin vergi karsısındaki durumunu, hesap üzerinden kontrol etmek ve incelemek.
  5. Mükellefin hesap ve kayıtları yardımıyla üçüncü şahısların vergi karsısındaki durumlarını kontrol etmek ve incelemek.

  Tacirlerin tutacakları defterler, kendilerinin dönem sonundaki durumlarının tespit edilmesini, ödeyecekleri verginin hesaplanmasını ve is yaptıkları diğer isletmelerin vergi karsısındaki durumlarının
  kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle ticari defterler muhasebe ilkelerine uygun tutulmalıdır.
  Usulüne uygun tutulmayan defterler tacirler lehine delil olarak kullanılamaz.

  c. Gerekli Bildirge ve Beyannameleri Verme

  Tacir, yasaların getirdiği beyannameleri yazılı olarak ve belirtilen esaslara göre düzenleyerek veya düzenleterek vermek zorundadır. Beyannameler Maliye Bakanlığı tarafından bastırılarak vergi daireleri kanalıyla mükelleflere dağıtılır.

  Vergi Usul Kanunu'na göre mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili vermek zorunda oldukları beyannameler
  şunlardır:

  Muhtasar (stopaj) beyanname
  Katma değer vergisi (KDV) beyannamesi
  Yıllık gelir vergisi (GV) beyannamesi
  Kurumlar vergisi (KV) beyannamesi
  Münferit beyanname
  Geçici (pesin) vergi beyannamesi

  Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma

  Perakende ticaret yapan katma değer vergisi mükellefi 1.ve 2.sınıf tacirler, ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) kullanmak zorundadırlar (ÖKCK mad.1). Ayni maddede, kimlerin ödeme kaydedici cihaz kullanacağı su şekilde belirlenmiştir:

  Perakende ticaret yapan 1. ve 2. sınıf tacirler
  Hizmet işletmeleri

  Ödeme kaydedici cihaz kullanacak mükellefler, satın aldıkları cihazı, fatura tarihinden itibaren
  15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmek zorundadır.

  İlk defa ödeme kaydedici cihaz kullanacak mükellef, sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapar:

  1. Bağlı bulunulan vergi dairesinden, ödeme kaydedici cihaz kullanmak için izin yazısı alınır.
  2. İzin yazısıyla yazar kasa bayiinden cihaz satın alınır ve faturasına izin yazısının tarih ve i sayısı yazılır.
  3. Alınan yazar kasanın ruhsatı düzenlenir ve ruhsatı, cihazı satan bayi ile alan mükellef imzalar.
  4. Yetkili servise makinenin mali hafızası ayarlatılır.

  Yazar kasa kullanacak tacirin ticari isletmesinde uygulanan KDV oranları, ticaret unvanı, iş yeri
  adresi, vergi dairesi ve vergi sicil numarası hafızaya yüklenir. Yüklemeden sonra 1 numaralı örnek fiş kesilir.
  5. Alınan örnek fiş, vergi dairesine bir dilekçe ile ibraz edilerek Ödeme kaydedici cihaz levhası onaylatılır ve is yerinin görünür bir yerine asılır. Ödeme kaydedici cihaz levhasının alındığı gün, cihaz kullanılmaya başlanır.
  Ödeme kaydedici cihaz bayiden değil de cihazı kullanan başka bir kişiden alınması halinde ise su işlemler yapılır:

  a. Ödeme kaydedici cihazın önceki sahibi, makine ile ilgili vergi dairesi kayıtlarını sildirme tutanağı
  tutturur.
  b. Makineyi alan tacir, vergi dairesinden cihaz kullanma izin yazısı alarak makineyi servisine götürür. Ayrıca, satıcıdan aldığı fatura veya gider pusulası ile vergi dairesinin tuttuğu kayıt sildirme tutanağını yetkili servise ibraz eder.
  c. Makinenin, servisinde mali hafızası sökülerek yeni bir hafıza takılır. Takılan hafızaya kullanacak tacirin ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi vergi sicil numarası ile uygulanacak KDV oranları kaydedilir.
  d. Yenilenen hafızadan 1 numaralı örnek fiş alınıp vergi dairesine dilekçe ile başvurarak ödeme kaydedici cihaz levhası onaylattırılır.Onaylanan levha iş yerinin kolayca görülebilecek bir yerine asılır.

  Ödeme kaydedici cihazların, bir ruhsatnamesi vardır. Ruhsatnamede makinenin seri numarası bulunur. Makineyi satan mükellefler seri numaralarıyla birlikte makineleri kime sattıklarını Maliye Bakanlığına (bağlı bulundukları vergi dairesine) bildirmek zorundadır.

  Vergi levhası
  iş yerinin merkezine
  Şubelerine
  Satış mağazalarına
  Çiftçilerin zirai faaliyetleri ile ilgili alim satım işlerini yürütmek için açtıkları yazıhanelerine
  Taşıt isletmelerinde
  Yazıhanelere
  Taşıtlara
  İş yerlerinde kat veya reyon olması halinde her kat veya reyona ayrı ayrı
  Adi şirket, kolektif ve adi komandit şirketlerde her ortak için ayrı ayrı vergi levhası asılması
  gerekir.

  e. Geçici Vergi Ödeme

  Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, vergilendirilme dönemlerine ait vergilerinden
  mahsup edilmek üzere geçici vergi ödemeleri hükme bağlanmıştır.

  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kazançlarını, elde ettikleri dönemi takip eden yılda beyan ederler. Verdikleri beyana göre hesaplanan vergi, üç eşit taksitte ödenir. Bu uygulama devletin vergi alacağının bir yıl gecikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle devlet, mükelleflere gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilmek üzere geçici vergi uygulaması getirmiştir.
  Basit usulde vergilendirilenler ile sadece gayrimenkul sermaye iradi elde edenler hariç, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçici vergi ödemek zorundadır. Geçici vergi 1998 vergilendirme döneminden önce yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile beyan edilen gelir üzerinden hesaplanırken, 1999 yılı başında bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Bunun yerine üçer aylık dönemlerde kazancın tespit edilerek beyanname ile beyan edilmesi yükümlülüğü getirilmiştir. Geçici verginin üçer aylık dönemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. Dönem: ocak, şubat, mart
  2. Dönem: nisan, mayıs, haziran
  3. Dönem: temmuz, ağustos, eylül
  4. Dönem: ekim, kasım, aralık

  Bu dönemler sonunda hesaplanan kazanç 45 gün içinde vergi dairesine bildirilerek hesaplanan geçici vergi, ayni süre içinde ödenir. Bu uygulama da 2000 yılından itibaren 6 aylık dönemlerde beyanname verecek şekilde değiştirilmiştir. (2000 yılı için ikinci altı ayda, geçici vergi beyannameleri üçer aylık dönemler halinde verilecektir.) 6 aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançların bildirim süresi de 45 gündür. Yılın ilk altı aylık dönemine ait geçici vergi beyannamesi, 15 ağustos tarihine kadar verilir ve tahakkuk eden vergi aynı süre içinde ödenir.2000 yılı için ikinci6 aylık dönemin geçici vergi beyannameleri, üçer aylık olarak verilecek ve tahakkuk eden vergi bu dönemde ödenecektir (temmuz, ağustos, eylül 15 kasımda: ekim, kasım, aralık 15 şubatta). 2001 yılından itibaren geçici vergi beyannameleri 1999 yılında olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde verilecektir.

  Geçici vergi yükümlülüğü yerine getirilirken, önceki dönemlerde ödenen geçici vergi varsa, hesaplanan geçici vergiden düşülerek kalan tutar vergi dairesine ödenir. Örneğin; 2001 yılının 1. döneminde 50.000.000 TL geçici vergi ödeyen mükellef, 2. dönemde hesaplanan geçici vergiden 1. dönemde ödediği 50.000.000 TL'yi düşerek kalan tutarı öder.

  1. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti
  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, geçici vergi dönemleri itibarıyla vergiye tabi kazançlarının tespitinde, yıllık gelirlerinin tespitinde uymaları gereken esaslara uymak zorundadırlar.
  Gelir vergisi mükellefi, ticari ve mesleki kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan esaslara uyar. Tespit edilen geçici vergi matrahından, geçmiş yıl zararı varsa düşülür ve kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır. Yeni ise başlayan mükellef, ise başladığı tarihten itibaren geçici vergi ödemekle yükümlüdür. İşe başlama tarihinden itibaren geçici vergi döneminin sonuna kadar elde edilen kazanç üzerinden hesaplanan geçici vergiyi, süresi içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine öder.
  İşi bırakan mükellef ise isi bıraktığı dönemden sonraki dönemler için geçici vergi ödemez. İşi bıraktığı döneme ait geliri üzerinden hesaplanan geçici vergi; dönem sonunda ve süresi içinde bağlı
  bulunduğu vergi dairesine ödenir. Sonraki dönemler için geçici vergi beyannamesi vermez ve vergi ödenmez. Örneğin; 1 Haziran 2000 tarihinde isi bırakan bir mükellef, isi bıraktığı döneme kadar elde ettiği kazancı tespit ederek hesaplanan vergiyi 15 Ağustos 2000 tarihi aksamına kadar bağlı bulunduğu vergi dairesine öder. Haziran 2000'den sonraki dönemler için geçici vergi beyannamesi verilmez.


  2. Geçici Verginin Hesaplanması, Beyanı ve Ödenmesi

  Geçici vergi, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin dönem sonlarında tespit ettikleri kazançları üzerinden hesaplanır. Gelir vergisi mükellefleri, tespit edilen kazançlarının %15'i; kurumlar vergisi mükellefleri ise kazançlarının %20'si oranında geçici vergi öder.
  Birinci dönemde hesaplanan geçici vergiden, varsa geçici vergiye tabi kazançlarla ilgili tevkif edilmiş (vergi stopajı) vergi düşülerek kalan geçici vergi, süresi içinde beyan edilir ve ödenir. Sonraki dönemlerde hesaplanan geçici vergi, tevkif edilmiş vergilerle birlikte, önceki dönemde ödenen vergiler de düşülerek ödenir.
  Vergi ödeme sürelerinin son günü, tatil gününe rastlarsa, tatilden sonraki ilk mesai günü beyanname verilebilir ve vergi ödenebilir.

  3. Geçici Verginin Mahsubu
  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık faaliyetleri, sonucunda elde ettikleri gelirlerini, gelir vergisi beyannamesi ve kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan ederler. Beyan edilen gelir üzerinden mükellefe yıllık vergi tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen yıllık vergiden, yıl içinde ödenen geçici vergiler mahsup edilerek (düşülerek) mükellefin ödeyeceği vergi tutarı bulunur.
  Geçici verginin, yıllık vergiden mahsup edilebilmesi için ödenmiş olması şarttır. Ödenmeyen geçici vergi mahsup edilemez. Mükellefin tahakkuk etmiş, fakat ödenmemiş olan geçici vergi borcu, yıllık gelir veya kurumlar vergisi tahakkuku yapıldığı tarihte terkin (silinir) edilir. Ancak, tahakkuk ettiği tarihten terkin edildiği (silindiği) tarihe kadar işlemiş olan süre için gecikme zammı alınır. Mükellefin yıl içinde ödemiş olduğu geçici vergi tutarının yıllık vergisinden fazla olması halinde, mükellefin yazılı talebi ile varsa başka vergi borçlarına mahsup veya kendisine iade edilir.

  f. Vergi Kesintisi (Stopaj) Yapma
  Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, aşağıda sayılan ödemelerden, ödeme yapılacak kişilerin vergilerine mahsuben vergi kesintisi (stopajı) yapmak zorundadırlar (GVK mad. 94). Yaptıkları bu vergi kesintisini, muhtasar beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine beyan etmek ve ödemek zorundadırlar. Yapılan vergi kesintisi, ödeme yapılan kişilerin o dönemle ilgili tahakkuk edecek vergilerinden mahsup edilir.

  Vergi kesintisi yapmak zorunda olan kişi ve kuruluşlar şunlardır:

  Kamu idare ve müesseseleri
  İktisadi kamu müesseseleri
  Sair kurumlar
  Ticaret şirketleri
  İş ortaklıkları
  Dernekler ve vakıflarla bunlara ait iktisadi isletmeler
  Kooperatifler
  Yatırım fonu yönetenler
  Gerçek gelirlerini beyan etmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek erbabı
  Zirai kazançlarını bilanço veya isletme hesabi esasına göre tespit eden çiftçiler Gelir Vergisi
  Kanunu'nun 94. maddesine göre kesinti yapılması gereken ödemeler şunlardır:

  Hizmet erbabına ödenen ücretler ve ücret sayılan ödemeler
  Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler inşaat ve onarım isi yapanların istihkaklarına ait (hak edişleri) ödemeler
  Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent hakları satışı dolayısıyla yapılan ödemeler
  Arazi, bina, kum ve tas ocağı, dalyan, maden suyu, memba suyu ve gayrimenkul olarak
  tescil edilmiş hakların kira bedeli olarak yapılan ödemeler.
  e. Kurum kazancının ortaklara dağıtılmasında yapılan ödemeler

  Sayılan bu ödemeleri yapacak olanlar, hak sahiplerine ödeme yapmadan, kanunların belirlediği oranlarda vergi kesintisi yaparak kalan tutarı hak sahibine öder. Yapılan ödemeler için düzenlenen belgelerde, yapılan vergi kesintisi gösterilir. Kira ödemelerinde ise kira sözleşmesi ve vergi dairesinin tuttuğu tutanak esas alınarak vergi kesintisi yapılır.

  g. Devamlı Bilgi Verme
  Kamu idare ve müesseseleri (kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişilikler, vergilendirmeye ilişkin işlemleriyle ilgili olarak bilgi verir. Bu bilgiler, belli aralıklarla devamlı ve yazılı olarak verilir (VUK mad.149). Devamlı bilgi vermek zorunda olanlar, kanunla belirlenmiştir.
  Bunlar;

  Defterdarlıklarla belge basımı anlaşması yapan matbaalar, bastıkları belgelerle ilgili bildirimi,belgeleri teslim ettikleri ayı takip eden ayin 15'inci günü aksamına kadar vermek zorundadır.
  Kıymetli Madenleri isleyenler veya sekil verenler, isledikleri yada sekil verdikleri kıymetli maden,tas ve eşyalarla ilgili bilgileri, bir form (Sekil 2.8) ile Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine, ilgili ayı takip eden ayin 15'ine kadar bildirmek zorundadır.
  İmalat isi yapan ve 10 kişiden fazla isçi çalıştıran sınai müesseseler, imalatları ile ilgili bilgileri,her birim için ayrı ayrı bildirmek zorundadır. Bildirimler, çalıştırılan isçi sayısına göre üçer veya altışar aylık dönemler halinde yapılır.
  Eczaneler, ilaç satışları sırasında, özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi olan veya buralarda çalışan hekimler tarafından düzenlenen reçetelerin bir örneğini kendileri saklar. Saklanan reçeteler hakkında her ayin 15'inci günü akşamına kadar bilgi verir.
  Mühendisler, mimarlar; tasdik ettikleri plan, proje, resim ve hesaplarla ilgili yetkili kurumlara (valilik, belediye, TEAS. vb.) bilgi verir. Bu kurumlar da her ayin 15'inci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi İstihbarat Şubesine bu bilgileri aktarır.

  h. Muhafaza, ibraz ve Diğer Ödevleri

  Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, defter ve
  belgelerini Vergi Usul Kanunu'na göre 5, Türk Ticaret Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre 10
  yıl saklamak zorundadır.

  Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin saklamak zorunda oldukları defter ve belgeler şunlardır:
  Tuttukları yasal defterler
  Alış ve satış faturaları
  Sevk irsaliyeleri
  Serbest meslek makbuzları
  Fatura yerine geçen belgeleri Bordro ve bordro yerine geçen belgeleri
  Sözleşme, taahhütname, kefaletname ve mahkeme ilanları
  Taşıma irsaliyeleri, günlük müşteri listeleri ve yolcu listeleri
  Giden ve gelen is mektupları, telgraf ve hesap ekstraları
  Vergi makbuzları
  İhbar ve karar örnekleri

  Defter tutmak zorunda olmayan mükellefler, gelirlerini ispata yarayan belgeleri beş yıl saklamak
  zorundadır.

  Saklanması zorunlu defter ve belgelerin, saklama süresi içinde yetkili makam ve memurların
  istemesi halinde, inceleme için ibraz edilmesi zorunludur. Defter ve belgeleri saklamayan, yetkililerin
  istemesi halinde ibraz etmeyen mükellefler hakkında, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre cezai işlem
  yapılır.

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. sanayi inkılabı ile değeri azalan meslek grupları nelerdir?
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 04-04-2011, 20:13
 2. tacirin ticaret siciline karşı sorumlulukları
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-08-2011, 21:50
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09-06-2008, 09:55
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-27-2007, 23:09
 5. Meslek nedir? Meslek Tanımı, Meslek Anlamı ( Meslek Nedir?)
  By Misafir in forum Kariyer Ve Meslekler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-23-2007, 23:22

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375