+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Edebiyat 13-15 yy.arası edebi metinler

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  Edebiyat 13-15 yy.arası edebi metinler Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  yabanci TarikK Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  Apr 2011
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  =) Edebiyat 13-15 yy.arası edebi metinler

  Öncelikle selamlar başlıkta belirttiğim gibi 13-15 yy. edebi metinleri öğrenebilirmiyim mümkünse incelemesiyle beraber.
  Teşekkür ederim.

 2. #2
  Onursal Üye cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Bulunduğu Yer
  Bilinmeyen yerden
  Mesajlar
  4.438
  Blog Yazıları
  740
  Tecrübe Puanı
  107374623

  Tanımlı Ce: Edebiyat 13-15 yy.arası edebi metinler

  tesekkur ediyorum...guzelliklerle kaliniz..


  “Kültürel Değişim ve Gelişim Bakış Açısıyla Geçmişten Günümüze
  Anadolu Türk Halk Edebiyatı”
  Prof. Dr. Erman ARTUN
  Türk kültürü; Türklerin göçüp yerleştikleri devlet kurup egemen oldukları bütün ülkeleri
  kapsar. Dokuz yüz yıl önce Anadolu’ya akıp gelen insan dalgaları Türk diliyle birlikte kendilerine
  özgü inanışlarını, törelerini, geleneklerini sanatlarını da beraberlerinde getirdiler. Bunlardan bazıları
  aynen saklanmış, bazıları da Anadolu kültüründe yeni bir oluşumla yeniden şekillenmiştir. Türk
  kültürü tarih sürecinde kendine miras kalan kültürleri sentez yaparak onlara kendi ulusal damgasını
  vurmuştur.
  Türkler konar göçer yaşamın gereği olarak Müslüman olmadan önce, çeşitli uygarlıklara
  sahip oldukları gibi değişik inanç sistemleri ve dinleri de benimsemişlerdir. Türkler sık sık yurt
  değiştirerek, dünyada geniş bir alana yayılmışlar, tarihsel süreç içinde pek çok kültür, inanç sistemi ve
  dinlerin etkisinde kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. Bu nedenle Orta Asya'dan günümüze
  değişen ve gelişen bir edebiyatları olmuştur (Günay,1992:1).
  Türk topluluklarının tarih boyunca değişik inanç sistemlerini benimsemeleri sosyal, siyasal ve
  kültürel yapılarında da çeşitli değişim, dönüşüm ve gelişimlere yol açmıştır. Çeşitli coğrafyalarda
  devlet kurup egemen olan Türklerin tarihlerinin önemli bir bölümü yazıya geçirilmediği ve elimize
  ulaşmadığı için İslâmiyet öncesi dönemle ilgili bilgilerimiz sınırlıdır
  Edebiyatımızın ilk ürünleri, göçebe bir kültürün belirleyici izlerini ve niteliklerini
  taşımaktadır. Türkler Anadolu’yu yurt tutmadan önce Orta Asya’da ayrı ayrı boylar halinde yaşıyordu.
  Yaşamlarını önceleri avcılık, hayvancılıkla sürdürüyorlardı. Bir bölümü daha sonra yerleşik, toprağa
  bağlı yaşama geçmişti. Onların konar-göçer ve yerleşik yaşamları yabancı etkilerden uzak olduğu için
  yerel bir özellik taşır. Öz ve biçim yönünden edebiyatları millîdir, sözlü ve yazılı olmak üzere iki
  koldan yürümüştür. Sözlü edebiyat, sözlü kültür ortamıyla yayılmış ve taşınmıştır. Yazılı edebiyat,
  yazının kullanılmasından sonra ortaya çıkmıştır. Sözlü ürünlerle yazılı ürünler arasında büyük farklar
  yoktur. Bu nedenle sözlü ve yazılı edebiyat geleneği hemen hemen aynıdır.
  Türk edebiyatı, çok eskilere dayanmaktadır. Kutadgu Bilig ile Divanü Lugati’t-Türk’teki
  manzum parçalar, Budizm ve Maniheizm çevresinde yazılan eserler, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatı
  hakkında bize bilgi vermektedir (Köprülü, 1981:20-26). Ayrıca çeşitli kaynaklarda birbirlerini
  tamamlayan bilgiler buluyoruz (Caferoğlu, 1958:179; Arat, 1965: XI; Gökalp, 1925: 303-331).
  İslâmiyet öncesi Türk şiirinin günümüze gelen en eski örnekleri sözlü halk şiirleridir. Elimize
  geçen ilk örnekler 11. yüzyılda ve daha sonraki yıllarda yazıya geçirilmiş ürünler ve Doğu
  Türkistan’da Maniheist ve Budist Uygur kültür çevresinde yaratılmış olanlardır (Tekin, 1986:7).
  Türk şiirinin en eski dönemi “İslâmiyet Öncesi Türk Şiiri” diye adlandırılabilir. Bu dönemin,
  teorik olarak, başlangıcından 11. yüzyıla kadar sürmüş olduğu düşünülebilir. Ancak Türk şiirinin bize
  kadar gelebilen en eski örneklerinin 8. yüzyıldan kalma olduğu göz önünde tutulursa, İslam öncesi
  Türk şiirinin 8-11. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsadığı söylenebilir. İslâm öncesi Türk şiir
  geleneğinin Doğu Türkistan’daki Budist Uygurlar arasında 13. yüzyıl sonlarına kadar devam etmiş
  olduğu dikkate alınırsa, bu dönemi 8-13. yüzyıllar arası kabul edebiliriz (Tekin, 1986:3).
  Sözlü gelenek ürünleri, dinî veya toplumsal amaçlı toplantılarda yer alırdı. Bozkır kökenli
  topluluklarda sevinç de acı da toplu tören ve yeme içme toplantılarıyla kutlanır, paylaşılırdı. Şölen,
  totemin yılda bir kurban edildiği dinî içerikli bir toplantıydı. Sığır töreni, boyun bütün erkeklerinin
  katıldığı sürgün avı sonrasında yapılırdı. Yuğ, sevilen sayılan bir kimsenin ölümü üzerine yapılan bir
  cenaze töreniydi. Bu tür toplantıları, “kam”, “baksı”, “ozan”, “şaman” vb. adı verilen yarı kutsal
  kişiler yönetir, kopuz eşliğinde törenin içeriğine uygun şiirler söylenirdi. Bunların yarı kutsal kişiler
  olarak tanınmasında hekimlik ve büyücülük yapmalarının da önemli rolü vardır. 2
  Yazının kullanılmasıyla birlikte, sözlü edebiyatın arkasından yazılı edebiyat dönemi
  başlamıştır. Türk edebiyatının yazılı ilk örnekleri 6. yüzyıldan kalmadır. Orta Asya Türklerinden kalan
  bu yazılı ürünler bulundukları bölgelere göre “Orhun Yazıtları”, “Yenisey Yazıtları” ve “Altay
  Yazıtları” olarak adlandırılır. Orhun Yazıtları, Göktürklerden kalan hem Türk tarihinin hem de Türk
  dilinin ilk ürünleridir. Bu yazıtlar resmi ağızdan yazılmış tarih niteliği taşımaktadır. Uygur yazma ve
  basmalarının çoğunu Budizm’e ilişkin çeviriler oluşturur. Orhun yazılarının siyasal içeriği, Uygur
  yazmalarında dinsel içeriğe dönüşmüştür.
  Türkler, İslamiyet kültür dairesine girdikten sonra yurt değiştirerek yeni yurtları Anadolu’ya
  geldiler. Yeni yurtta, doğası gereği günlük yaşam ve değer yargıları da değişikliğe uğradı. Anadolu’da
  yaşanan kültür sentezi Türk kültür potasında eriyerek yeni bir alaşım oluşturmuştur (Artun, 2001:27).
  Türk edebiyatı çok eskilere dayanmaktadır, Türkler İslâmiyet’ten önce o günkü inanç
  sistemlerine kültür ve geleneklerine bağlı bir edebiyata sahiptiler. İslâmiyet öncesi Türk şiiri
  kültürleşme sürecinde İslâmî kültürün etkisiyle yeni edebiyatlarla, şekil ve türlerle tanıştılar. Mitlerle
  örülü ozan-baksı destan geleneğine bağlı şiirler, İslâmî ögelerle örülerek yeni bir biçime dönüşmüştür
  (Arat,1969:XI; İnan,1969:547; Dizdaroğlu,1994:4).
  İslamiyet Sonrası Anadolu Türk Edebiyatı
  Türklerin İslâmiyeti kabulünden sonra dünya görüşü ve yaşama biçimlerinde meydana gelen
  değişiklikler şiire de yansımıştır. 10. yüzyıldan başlayarak İslâmî kültür ve Arap Fars şiirinin etkisiyle
  Türk şiiri yeni konular ve anlatım biçimleri kazanarak yeniden şekillenmeğe başlamıştır. Aynı
  uygarlığa bağlı kültürler, aynı dünya görüşünde birleşirler. Bir uygarlığın dünya görüşü de o uygarlığa
  özgü bir edebiyat anlayışı doğurur. Edebî eserler de yaşayan bir kültür topluluğunun değerler
  sistemine göre şekillenir.
  İslamiyet sonrası ilk dönemde, İslamî kültüre rağmen İslamiyet öncesi yaşama biçimiyle olan
  bağlar korunmuştur. Şiirde de Türk kültür tarihi içinde zincirleme sürekliliği bulabiliriz. İslamiyet
  öncesi şiirler yerini dinî konulu şiirlere bırakmış ya da bünyesine yeni ögeler alarak İslamî yapıya
  bürünmüştür (Kaplan, 1981:1). Bunun yanı sıra dinî menkıbeleri, kıssa ve destanları anlatan meddah,
  kıssahan adlı sanatçılar edebiyatımıza İslamî kaynaklı konular taşımaktaydılar (Köprülü, 1981:41).
  Yeni coğrafyada bir yandan tercümelerle Arap ve İran edebiyatlarına uygun yeni bir edebiyat anlayışı
  oluşurken, diğer yandan Arap ve İslam edebiyatlarından gelen kahramanlık hikâyeleriyle dinî - destani
  edebiyat ve geniş halk kitlelerine seslenen Türk şiir geleneği sürüyordu (Çetin, 1997:30). Eserlerdeki
  İslamî ögeler Türk dünya görüşü ve kültürüyle yeniden şekillenmiştir.
  Anadolu’da yeni bir kültür senteziyle oluşan Türk edebiyatı, divan edebiyatı, dinî-tasavvufi
  halk edebiyatı gibi disiplinlere ayrılmasına rağmen aynı kültür kaynaklarından besleniyordu. Bunlar;
  Kur’an ve hadisler, peygamber ve evliya menkıbeleri, tasavvuf, şehnâme, Arap, Fars ve Hint
  edebiyatlarından aktarılan çeşitli eserler ve bunlara ek olarak yerli ve millî malzemelerdi. Bu ortak
  malzemenin edebiyata yansıyış biçimi Anadolu’da farklı edebiyat disiplinlerinin doğmasına neden
  oldu; fakat sanatçıların hayatı algılayışları çok farklı değildi (Artun, 1996:11).
  Kültür kaynaklarının Orta Asya’dan Anadolu’ya çağlar boyu süren bir süreçte Türk şiirini
  şekillendirici etkisi vardır. Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra dünya görüşü ve yaşama biçimlerinde
  meydana gelen değişiklikler şiire de yansımıştır. 10.yüzyıldan başlayarak İslâmi kültür ve Arap Fars
  şiirinin etkisiyle Türk şiiri yeni konular ve anlatım biçimleri kazanarak yeniden şekillenmeğe başlamıştır.
  13. yüzyılda, Türk şiiri, 1) nazım şekli ve vezin 2) tercüme 3) konu olmak üzere üç kolda
  gelişmiştir. Bu yüzyılda yazılı edebiyatın kültür malzemesi Farsça’dan kurtulup Türk diline dönmeğe
  başlamıştır (Kut, 1994: 127). Anadolu’da yeni bir kültür senteziyle oluşan Türk edebiyatı aynı kültür
  kaynaklarından beslenmelerine rağmen, bu ortak malzemenin çevrelere farklı yansıması nedeniyle divan
  edebiyatı, âşık tarzı Türk halk edebiyatı ve dinî tasavvufî halk edebiyatı adlarını alan üç disipline ayrıldı.
  Fakat sanatçıların hayatı algılayışları çok farklı değildir(Artun, 1996:14).
  Ozan- baksı veya destan geleneği diye adlandırabileceğimiz İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
  geleneği Anadolu’da İslamiyet ve Osmanlı kültür potasında şekillenmiştir. Bu gelenek yeni coğrafyada,
  yeni bir hayat anlayışı ve beğenisine cevap verecek bir biçim ve öz kazanmıştır. Tasavvuf diğer 3
  edebiyatları olduğu gibi âşık edebiyatını da şekillendiren bir yol, bir yaşama biçimi olmuştur. Şiiri
  Anadolu’da şekillenirken yeniden yapılanmıştır. Büyük şehirlerin çevresinde oluşan üst kültür edebiyatta
  farklılıklar doğurmuştur. Anadolu’da ise konar-göçer, köy, kasaba çevrelerinde İslâmî kültür etkisiyle,
  Orta Asya kültüründen farklı, fakat büyük şehirlerin çevresinde oluşan üst kültürü de yakalayamayan bir
  çevre oluşmuştur (Artun, 1996:11-25).
  Divan edebiyatı dil ve anlatımda halktan gittikçe uzaklaşmakla birlikte halk edebiyatını düşünce
  ve anlatım yoluyla sürekli beslemiştir. Divan şiiri millî ve yerli kaynaklardan uzaklaşıp dış kaynaklardan
  etkilenmiş, halk şiiri ise millî ve yerli kaynaklara belli ölçüde bağlı kalıp dış kaynaklardan daha az
  etkilenmiştir(Artun, 1996:11-25). 13.-15. yüzyıllar Türk edebiyatının geçiş dönemidir, İslâmiyet
  öncesi edebiyatın yansıması kuvvetlidir, eski edebiyatın bir çok ögesi korunurken İslâmî ve millî ögeler
  yeni kültürde başarıyla birleştirilmiştir.
  Anonim halk edebiyatı, kimin tarafından söylendiği bilinmeyen, halkın ortak malı olan
  edebiyattır. En belirgin özelliği sözlü olmasıdır. Teknik yönden tam anlamıyla bir sanat eseri özelliği
  göstermemekle birlikte bu ürünler millî bir karaktere sahiptir. Anonim edebiyatımızda şiir ile musiki iç
  içe birbirini tamamlayarak tarihî süreçte yaşamıştır. Yaşayan âşık edebiyatında âşığın şiirlerini
  müzikle birlikte söylemesi halk edebiyatımızın geçmişten gelen hareketinin devamlılığını gösterir
  (Köprülü, 1981:12).
  Anonim edebiyat ürünleri, sözlü olduğu için halk arasında dilden dile geçerken değişikliğe
  uğrar. Aynı ürün çeşitli bölgelere yayıldığında bölgenin özelliklerini alır. Anadolu sahasındaki
  anonim edebiyat, İslâmiyet öncesi Türk edebiyatının İslâm kültürü içindeki devamıdır. İslâmiyet
  sonrası anonim halk edebiyatının temel ürünleri kabul edilen atasözü, destan, masal, bilmece, mani,
  türkü , ağıt vd. türlerinde büyük gelişme görülür.
  Halk edebiyatının dallarından biri olan anonim edebiyat sözlü edebiyat geleneğinde destan,
  halk hikâyesi, masal, fıkra, efsane, bilmece, atasözü, alkış, kargış, tekerleme, türkü, mani, karagöz,
  ortaoyunu gibi türlerdeki ürünleri kapsar. Bunların anonim olarak değerlendirilmesi, ya yaratıcılarının
  bilinmemesinden ya da ortaklaşa bir çaba ürünü olarak kabul edilmelerinden ileri gelmektedir (TL,
  C.6, 1994: 26). Anadolu sahasındaki halk edebiyatı İslâmiyetten önceki Türk edebiyatının İslâm
  kültürü içerisindeki devamıdır.
  Âşık Edebiyatının Anadoluda Oluşması
  Ozan-baksı geleneğinin Anadolu'daki örnekleri tespit edilememiştir. 16. yüzyılda yazıldığını
  sandığımız örnekler, âşık tarzı şiir geleneğinin ilk örnekleri olarak alamayacağımız olgunlaşmış
  örneklerdir. Anadolu'da bir sentezle şekillenerek bir yaşama biçimi ve değerler bütününe dönüşmüş
  dinî -tasavvufî halk edebiyatı âşıklık geleneğini derinden etkilemiştir. Anadolu'da oluşan yeni kültürel
  kimlikle oluşan âşık tipi Anadolu konar-göçer ve yerleşik düzeninin ürünüdür. Genelde göçer kültürün
  ürünü olan epik şiir kaybolmaya başlarken, toprağa bağlı insanın lirik şiiri ortaya çıkmıştır.
  Anadolu'da oluşan âşıklık geleneğinin şekillenip günümüzdeki biçimini almasında tarihîn,
  kültürel mirasın, sosyal çevrenin rolü önemlidir. Kültür kaynaklarının Orta Asya'dan Anadolu'ya çağlar
  boyu süren bir zaman sürecinde âşıklık geleneğini şekillendirici bir etkisi vardır. Orta Asya Türk
  kültürü, İslâmî kültür, yeni yurt Anadolu'da kültür sentezi. âşıklık geleneğinin şekillenmesinde önemli
  rol oynamıştır.
  Âşıklık geleneği Osmanlı Türk kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturmuştur,
  kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı âşık olmak ve âşıklığı sürdürmek için gereken kuralları
  olan bir gelenektir (Artun,1996:19).
  Âşık, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniş kitlelere duyurmuş bir
  sanatçıdır. Her edebiyat akımı gibi, âşık şiiri de kendi döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu
  olarak oluşmuştur. Âşık yaşadığı kültürel ortamla iç içedir, âşık şiiri toplumun ihtiyacına bağlı olarak
  ortaya çıkmıştır (Çobanoğlu 2000:333).
  Efsaneyle tarihin kaynaştığı, sözlü gelenekte oluşmuş ozan-baksıların taşıdığı kültür, âşık
  şiirini beslemiştir. Âşık şiiri geleneği; İslâmiyet, Anadolu ve Osmanlı kültür potasında şekillenerek
  yeni coğrafyada yeni bir bakışla, yeni bir hayat anlayışına ve zevkine cevap verecek bir biçim ve öz 4
  kazanmıştır (Artun,1996:14). Ozan-baksı geleneği her ne kadar âşık edebiyatını beslese de, ozan ve
  âşık iki ayrı kültür dairesine ait oldukları için millî öze bağlı ozan-baksı tipi âşık tipinin prototipi
  değildir. Âşık tipi Anadolu coğrafyasında yeni bir kültürle, İslâmî öze bağlı olarak oluşan yeni bir
  tiptir.
  Âşıklık geleneği ve âşık şiiri sözlü kültür ortamının ürünüdür. Bağımsız bir sosyo-kültürel
  kurum kimliğiyle 16. yüzyılda başladığı kabul edilen gelenek, günümüzde de sürmektedir. âşıklık
  geleneği Türk toplumunun bütün sosyo-kültürel katmanlarınca özümsenmiş, Osmanlı döneminden
  günümüze ortak kültürü oluşturan değerleri bünyesinde barındıran kurumlaşmış bir gelenektir
  (Çobanoğlu 2000: l)
  Âşık mistik birlik arayan dervişle, dans ve müzik eşliğinde İslâmiyet öncesi inanç sistemleriyle
  beslenen destan kültürünün taşıyıcısı ozandan işlevsel olarak ayrılır. Âşıklar halkın sesini, duygu ve
  düşüncelerini duyurma işlevini üstlenirler (Başgöz,1977:252). Anadolu'da, köy, kasaba ve konar-göçer
  çevrelerinde İslamî kültür etkisiyle Orta Asya Türklerinden farklı, fakat büyük şehirlerin etrafında
  oluşan üst kültürü de yakalayamayan bir kültür oluşmuştur. Âşık tarzı şiir bu kültürün ürünüdür.
  Âşık edebiyatı, ozan-baksı geleneğinin Anadolu'da yaşama biçiminin değişmesiyle ortadan
  kalkması üzerine 15. yy’dan sonra Anadolu'da başlamıştı.. İslâmiyet sonrası Anadolu'da gelişen bütün
  edebiyatlara İslami dünya görüşü hakimdir. Bu nedenle din dışı kurallar taşımaz. 15. yüzyıldan sonra
  Anadolu'da âşık edebiyatı geleneği başlamış, ozanın yerini âşık, kopuzun yerini "karadüzen, bağlama,
  çöğür, tanbura, cura" vb. almıştır (Köprülü, 1989: 57).
  Milli öze bağlı epik şiirler söyleyen ozan-baksılar Anadolu'da yeni kültürel kimlikle yeniden
  şekillenen Türk edebiyatında yerini İslâmî öze bağlı lirik şiirler yazan divan edebiyatının şairlerine, tekke
  edebiyatının hak âşıklarına, âşık tarzı şiirin âşıklarına bıraktılar. Yeni nazım anlayışı ve aruz ölçüsüyle
  yeni ve klasik bir edebiyat oluşturmağa çalışan aydın kesimin yanında dörtlük esasına ve hece
  ölçüsüne dayanan edebiyat geleneği de âşıklarca sürdürüldü, iki ayrı yapı ve anlayış çerçevesinde
  gelişen Türk edebiyatı sosyal hayata bağlı olarak sürdü (Eraslan, 1994:114).
  Divan edebiyatı üst kültüre seslenmesine karşılık âşık tarzı edebiyat geniş halk kitlelerine
  seslenir. Her bölge ve yörenin kültür, dil ve beğenisiyle oluşan âşıkların şiir çevresinde az da olsa
  farklılıklarla âşıklık geleneği şekillenmiştir. Bireysel yaşantının toplumsal örnekleri olan anonim
  ürünler âşıklık geleneğini besler. Anadolu'da âşıklar toplumsal, tarihsel olgular karşında epik diye
  niteleyebileceğimiz bireysel olgu ve durumlar karşısında lirik bir söyleyiş geliştirmişlerdir. âşık
  aktarmacıdır, önce usta malı diye gelenekte adlandırılan usta âşıkların ürünlerini söyler ustalaştığında
  yaratıcı olarak gelenek çerçevesinde kendi şiirlerini söyler (Artun,1996:14). Âşık şiiri, genellikle
  doğaçlamayla yaratılır, yayılır.
  Divan şairleri ve âşıklar ortak yaşadıkları kültürü, aldıkları eğitime,
  bulundukları şiir çevresine, seslendikleri kültür çevrelerine, geleneklerine özgü edebî şekillerle ortaya
  koymuşlardır. Farklı şiir ve kültür çevrelerinde bulunmaları nedeniyle aralarında estetik fark vardır
  (Tatçı,1997:3). Âşığın şiirlerinde âşığın dünyası ve seslendiği toplum gizlidir. Âşıklar, divan şairlerinin
  aksine Türk, Arap, İran asıllı tarihî ve mitolojik kahramanları sembolik bir öge olarak anarlar
  (Tatçı,1957:427).
  Âşık, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde sesini geniş kitlelere duyurmuş bir sanatçıdır.
  Her edebiyat akımı gibi, âşık şiiri de kendi döneminin zihinsel atmosferinin bir sonucu olarak oluşmuştur.
  Âşık yaşadığı kültürel ortamla iç içedir, âşık şiiri toplumun ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
  Toplum bilinciyle âşık şiiri arasında bir bağ vardır. Âşık şiiri, halk arasında mayalanmış, halkın kültür
  yapısını belirleyen yaşadığı toplumun dokusudur.
  Âşıklar halkın ortak duygu ve düşüncelerini özellikle sosyal ve tarihî konulu şiirleriyle dile
  getirerek geniş kitlelere yayarak Türk kültürünün taşımacılığını, koruyuculuğunu yaparlar. Âşık tarzı şiir
  toplumun ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Toplum bilinciyle bu şiirler arasında bir bağ vardır.
  Bir tarihi olayın toplum üzerinde etkisinin bilinmesi onu temellendirmekte önemlidir. Bu yönüyle
  âşık şiirinin bir bölümü sosyal tarihe kaynaklık eder.
  Âşık şiiri eski Türk şiiri ögelerini bünyesinde barındırıp günümüze getirerek Türk kültürünün
  sürekliliğine katkı sağlamıştır. Âşıklar şiirlerinde tasavvuf düşüncesini halk dili ve kültürüyle 5
  bütünleştirerek işlemişler ve Anadolu'da Moğol istilası sonrası maddî manevî yıkıma uğrayan insanlar
  ortak duygularda birleştirerek yeni bir yurt kurulmasında olumlu bir katkı sağlamışlardır. Âşık şiiri,
  divan şiiriyle, Tekke şiiriyle geçişlerle bağ kurarak zümreler arası alış verişin sağlanmasında köprü
  görevi yapmışlardır. Divan şairi aydınlar arasında Osmanlı kültürünü yayarken âşıklar da halk aydını
  olarak Osmanlı - Türk Kültürünü halk arasında yaymışlardır. Halkın Osmanlı Türk kültürü çevresinde
  toplanmalarına yardımcı olmuşlardır.
  Âşıklar, mutasavvıf olmasalar da, tekke âşıklarıyla aynı motifleri kullanarak mecazi aşkla,
  gerçek aşk arasında bir köprü, bir bağ kurmuşlardır. Bu yolla geniş anlamlı ve daha geniş çevreye hitap
  edecek bir şiir estetiğine ulaşmışlardır. Âşık edebiyatıyla, divan edebiyatı dil ve üslup yönünden farklı
  özellikler gösterir. Âşık edebiyatının beslendiği ve geldiği çevrelerin diliyle divan edebiyatının dili
  arasında büyük farklılıklar vardır. Âşıkların günlük konuşma dilini kullanmaları, şiirlerini saz eşliğinde
  söylemeleri, divan şiirinin üst kültürünü yakalamayan geniş halk kitleleriyle kolaylıkla bütünleşmesini
  sağlamıştır. Âşıklar Osmanlı-Türk kültürünün belirleyici dinamiklerinden olmalarının yanı sıra Türk
  dilinin doğal gelişimine ve Türk diliyle şaheserler yaratacak edebiyata zemin hazırlamışlardır.
  Dinî-Tasavvufi Halk Edebiyatının Oluşması
  Maveraünnehir bölgesini tamamen kendi atmosferine dahil eden İslamiyet, XI. yüzyılda
  Türk dünyasının büyük bir bölümünce kabul edilmiş ve yaşanmaya başlanmıştı. Yeni bir dinin
  medeniyet dairesine giren bütün toplumlar gibi Türkler de bir yandan İslam öncesi inançlarından kalan
  ve İslam'la çelişmeyen kültür unsurlarını bu yeni din ile harmanlıyor, bir yandan da büyük bir heyecanla
  İslam medeniyeti dairesinde kendilerine bir yer edinmeye çalışıyorlardı. Henüz Türklerin İslamlaşma
  süreci sırasında Maveraünnehir Bölgesini dolaşmış olan zühd cereyanı, çok geçmeden Türkistan'a
  girdi ve hicrî III. asırda bir ekol oluşturacak kadar zahid/mutasavvıf barındıran Nişabur, Herat ve
  Merv'de olduğu gibi, IV. asırda da Buhara, Semerkand ve Fergana'da, Ata ya da Bab yani Baba adıyla
  anılan Türk şeyhlerine rastlanmaya başlandı. Kısa bir süre sonra şehir merkezlerinden içerilere doğru
  hızla yayılan tasavvufi cereyan, kendilerine ilk ciddi din bilgilerini de getirdiği için göçebe Türkler
  arasında hararetle kabul gördü ve İslam öncesinin folklorik vaizleri kam ve bahşilerin yerini ata ve
  babalar almaya başladı. Nişabur ekolünün temel öğretisi olan ve Arap dünyasındaki zühdî ve ahlâkçı
  tasavvuf anlayışına bir tepki olarak cezbe faktörüne ağırlık veren melâmet ile ondan vücut bulan
  Kalenderîlik de, hoşgörülü ve samimî yapısıyla uzun süredir Budist ve Maniheist inançların etkisi
  altındaki Türk topluluklarının Müslüman olmasında önemli bir rol oynadı. XI. yüzyılda Yusuf Has
  Hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig mesnevisi ile birlikte edebî ürünlerini de İslamiyet'in şekillendirmesine
  izin veren Türkler, XII. yüzyılda sahneye çıkacak olan ilk büyük Türk sufisi Ahmed Yesevî'yi
  beklerken, onu anlamaya yönelik gerekli hazırlığı yapmışlardı (Köprülü 1991: 12-20; Ocak 1992a: 13).
  İslâmiyet’in farklı coğrafyalara yayılması, halk tarafından benimsenmesi, bir tür misyonerlik
  görevi yapan tarikatlar ve sûfîler aracılığıyla olmuştur. Türklerin İslâmiyet öncesinde “atanın öldükten
  sonra üstün birtakım güçlerle donanması ve böylece yakınlarına yardım edebileceği inancından doğan
  atalar kültü, şeyhlerin adları çevresinde oluşan çeşitli kerametler ve menkıbelerin kolaylıkla kabul
  görmesine ve veli kültünün oluşmasına zemin hazırladı (Ocak, 1992:12)
  Coğrafi şartlar gereği Horasan’la yakın ilişkilere giren Türkler arasında tasavvuf yayılma
  olanağı buldu. Buhara, Fergana, Isticap (Sayram) gibi bölgelerdeki mutasavvıflar göçebe Türklere
  tasavvufu yayıyorlardı. Ahmet Yesevî’nin ortaya çıktığı coğrafya Müslümanlaşmış ve tasavvufî
  yaşama biçimiyle tanışmıştı. Ahmet Yesevî ortaya çıktığında göçebe Türkler arasında onların
  anladıkları dille halka seslenen, İslam kurallarını ve geleneklerini yayan dervişler vardı (Köprülü,
  1981:18).
  Türk âlemi tasavvuf düşüncesine alışmış, mutasavvıfların menkıbe ve kerametleri yalnız
  şehirlerde değil, göçebe Türkler arasında da yayılmıştı. İlâhîler, şiirler okuyan, Allah rızası için halka
  birçok iyiliklerde bulunan onlara cennet ve mutluluk yollarını gösteren dervişleri, Türkler eskiden beri
  dinî kutsallık verdikleri ozanlara benzetip onlara inanıyorlardı. Bu şekilde eski ozanların yerini “ata”,
  “bab” adlı dervişler almıştı. Arslan Bab, Korkut Ata, Çoban Ata bunlardan bazılarıdır. Ahmet Yesevî
  kuvvetli bir şairdi; ama onun başarısı daha önce dervişlerin hazırladığı ortam üzerine kurulmuştur
  (Köprülü, 1984:19). 6
  Türk kültürü tarihi açısından, Anadolu’da dinsel inançlara farklı bakış açıları yeni tarikatları
  doğurmuştur. Anadolu sûfîliği, İslamiyet öncesi inanç sistemleri ve sosyal yaşamın etkisiyle karışmış,
  Anadolu’ya özgü bir sentez oluşturmuştur (Artun, 2001:27).
  İslamiyet öncesi çeşitli inanç sistemlerinden etkilenen Türkler, her semavî dine geçişte olduğu
  gibi bunlardan bir kısmını yeni dine taşıyıp onun kalıplarına uydurmuşlardır. Her inanç sistemi
  topluma uygun yapı kazanır. İslamiyet dervişlerce yayıldı. Bu dervişlerin çoğu kamların ozanların ya
  da Şamanların devamıydı. Bunlar eski inançlarla İslamiyet’i uzlaştırmışlardır. Kültür tarihi açısından
  temel süreç kültürleşmedir. Anadolu’daki Türkler kültürel etkileşim içinde yeni kültürel kimlik
  kazanmışlardır (Güvenç, 1993:98).
  Hicretin ilk yüzyılından itibaren bir züht ve takva anlayışı içinde ortaya çıkmaya başlayan
  tasavvuf hareketi miladî 9. yüzyıldan sonra geniş ve renkli bir düşünce sistemi olmuştur. 11. yüzyılda
  tarikatların kurulmasıyla t a s avvuf bütün İslâm âlemine yayılmıştır (Ocak,1984:1). Türk kültür
  tarihi açısından Anadolu'da dinsel inançlara değişik bakış açıları tarikatları doğurmuştur. Anadolu
  sufiliği İslâmiyet öncesi inanç sistemleri ve sosyal yaşamın etkisiyle karışmış Anadolu'ya özgü bir
  sentez oluşturmuştur (Güvenç,1993:138).
  Türkler arasında ilk olarak Orta Asya'da Ahmet Yesevî ile görülmeye başlayan tasavvuf akımı
  daha sonra Moğol istilasıyla Anadolu'ya gelen dervişlerce etkili olmuştur. Anadolu'da Yunus Emre'yle
  doruk noktasına ulaşan dinî-tasavvufî edebiyatın her dönemde her zümrede Osmanlı-Türk kültürünü
  oluşturmakta önemli rolü olmuştur.
  13.-15. yüzyıllar arasında Anadolu halk edebiyatı geleneğini bir yönüyle derviş âşıklar temsil
  etmişlerdir. Bunlar İslâmiyet öncesi inanç sistemlerinde varlığını sürdüren yarı kutsal âşıklık geleneğini
  sürdürmüşlerdir.
  Geniş bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde, İslamiyet'ten önceki dönemlerde, zaman zaman
  bazı farklı inançlara yönelmiş olmakla birlikte "Gök Tanrı" merkezli bir dinî sistemin "bilgi"
  kaynağından beslenen Türkler, IX.-X. yüzyıllardan itibaren İslam kültür çevresine girmiş ve yeni
  sosyo-kültürel hayatını, İslam dini ve tasavvuf düşüncesi bağlamında oluşan "yeni bilgi" merkezinden
  beslenerek düzenlemeye başlamıştır. Göçebelikten yerleşik hayata geçiş; şehirleşme ve yeni
  kurumların oluşumu; sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik düzenlerdeki "yeni bilgi" birikimine göre
  gerçekleştirilmiştir. Bu yeniden yapılanma döneminde, daha sonraki yüzyıllarda muhtelif adlarla da
  anılacak olan "Tekke-Tasavvuf Edebiyatı" ürünleri, İslam bilgisinin ve tasavvuf anlayışlarının
  geliştirilmesi ve aktarılması amacıyla kurumlaşan "tekke"ler çevresinde oluşmaya başlamıştır
  (Akarpınar- Arslan, 2004: 228).
  X.-XI. yüzyıllarda Türkistan'da ilk örnekleri verilen tekke-tasavvuf edebiyatı, eski Türk dini
  ögelerini de barındırmış ve millî edebiyat geleneğini sürdürmüştür. Tarihî süreç içinde tekke-tasavvuf
  edebiyatı'nın geçirdiği devreler birbirinin devamı olmakla birlikte, yapı, işlev ve önem bakımından
  bazı farklılıklar da göstermektedir. Farklılıklar, toplumun yaşadığı sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik
  gelişme ve değişmelerden kaynaklanmıştır. Devrelerin özellikleri dikkate alındığında tekke-tasavvuf
  edebiyatı'nın, X.-XII. yüzyıllarda "hazırlık ve oluşum", XIII.-XV. yüzyıllarda "gelişme ve yayılma",
  XVI.-XVII. yüzyıllarda ve sonrasında edebî anlamda özgün eser sayısının azalması; düşünce ve üslûp
  bakımından daha önce verilen eserlerin tekrarından öteye geçilmemesi; din-tasavvuf konulu metin
  üretiminin gerek divan edebiyatı gerekse halk edebiyatının âşıklık geleneğinde sürdürülmesi vb.
  nedenlerle "duraklama, gerileme ve dönüşüm" dönemlerini yaşadığı söylenebilir (Akarpınar-Arslan,
  2004: 228-229).
  Barkan, Orta Asya'dan gelen Türk dervişlerinin Anadolu'daki ıssız ve boş yerlere yerleştiklerini,
  buralarda bir çeşit "Türk manastırı" diyebileceğimiz tekkeler kurduklarını kaydetmektedir (Barkan:
  1942:18). Devrinin sosyal, kültürel ve sanatsal çekim merkezlerini oluşturan bu kurumlar,
  başlangıçtan itibaren Anadolu'daki Türk devletinin kuruluşu ve ilerlemesi sırasında, toplum içinde
  birlik ve bütünlük işleviyle önemli bir yer edinmesine rağmen, daha sonraki dönemlerde belli
  oranlarda tersine bir işlev kazanarak huzursuzluk ve parçalanma âmili hâline gelmiştir (Güngör:1982:
  188-191, Uludağ: 1990: 42-43). 7
  Basit bir Müslümanlık sürdüren göçebe ve köylü bozkır Türklerinin eski inançları da
  Yesevîliğe karıştı. Yesevîlik ilk olarak Seyhan havalisinde, Taşkent civarında ve doğu Türkistan’da
  yerleşmiştir. Yesevîlik Moğol İstilası sonucunda Horasan, İran, Azerbaycan bölgelerindeki Türkler
  arasında varlığını gösterdikten sonra 13.yüzyılda Anadolu’ya girmiştir. Yesevî şeyhlerinin bazen
  dervişleriyle birlikte küçük zümreler hâlinde göçü 14. yüzyıla kadar devam etti. Hacı Bektaş ve Sarı
  Saltuk gibi en bilinen Anadolu sûfîlerinden başka, Azerbaycan ve Anadolu sahalarında Yesevî
  dervişleri geleneği yaşatmıştır. (Köprülü, 1976:213).
  Dinî-tasavvufi Türk edebiyatının başlangıcı Ahmet Yesevî ve Yesevîlikle olmuştur. 12.
  yüzyılda Türkistan’da ortaya çıkmış ilk Türk tarikatı olan “Yesevîlik” ile İslamî bilgi, ahlak ve
  tasavvuf prensiplerini geniş halk kitlelerine öğretip telkin eden Ahmet Yesevî ve halifeleri olmuştur.
  Yesevîlik düşüncesine bağlı derviş ve ozanlar 11. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya geldiler. 13. yüzyılda
  Anadolu’daki siyasî ve ekonomik çöküntü ortamında dinî-tasavvufi düşüncelerle beslenen bir zemin
  üzerinde Mevlâna ve Yunus Emre gibi iki büyük sanatçı yetişti. Klasik İslam kültürüne bağlı Mevlâna,
  Farsça yazdığı şiirlerle aydın çevrelerde, Yunus ise Türk diliyle yazdığı şiirlerle halk çevrelerinde
  büyük etki bıraktı. Bu dönemde dinî konular dışında şiir söyleyen ozanların yanı sıra dinî-tasavvufi
  düşüncelerini tekkeler çevresinde sistemli bir şekilde yaymaya çalışan birtakım dervişlerin yeni bir şiir
  yarattığını görüyoruz (Artun, 2001: 27).
  14. yüzyılın başlarında Anadolu’nun kuzeybatısındaki Bizans ucunda, büyük çoğunluğu
  itibariyle konar göçerlerden oluşan toplumsal yapıya dayanan bir uç beyliği olarak tarihte yerini
  almaya başlayan Osmanlı Devleti bu iki paralel İslam yorumunun varisiydi. Halkın bir kesimi mistik
  İslam’ı yaşıyordu. Âşık Paşazade, Oruç Beg ve Neşrî tarihleri gibi erken Osmanlı kaynaklarında
  beyliğin kardeş dönemi “Rum Abdalları” yahut “Abdalân-ı Rum” diye tabir edilen Ahmed Yesevî
  sûfîlik geleneğinin temsilcileri olan dervişlerin menkıbeleriyle iç içe tasvir olunmaktadır. Başta Osman
  Gazi olmak üzere I. Murat gibi Osmanlı beylerinin etrafı Şeyh Edebâlî, Geyikli Baba, Kumral Baba,
  Abdal Musa, Abdal Murat, Abdal Mehmet ve Postinpuş Baba gibi Şeyh ve dervişlerle çevriliydi
  (Ocak, 1992:85). Osmanlı devleti büyüyüp genişleyince I. Murat devrinden başlayarak geleneksel halk
  İslam’ı yerini Sünnî medreselerin güdümündeki kitabî İslam’a bıraktı.
  13. yüzyıldan itibaren halk arasında kendini göstermeye başlayan bu hareketlerin içinde bazı
  şairler öne çıkmıştır. Şeyyad Hamza Anadolu’da ilk Türkçe şiirleri kaleme almasıyla bir yol açıcıdır.
  Onu gerek kullandığı Türkçe, gerek duygu zenginliği, gerek samimi inançları dile getirmesi ve
  mükemmel Türkçe deyişleriyle Yunus Emre izler. Yunus’la birlikte aynı dönemin içinde tasavvuf
  dünyasına kaynaklık eden Mevlâna Celaleddin Rûmî ve Hacı Bektaş Veli bu çığırın açılmasında
  öncülük yapmışlardır.
  Bu çığır içinde Yunus’un söz ustalığı günümüze kadar ulaşan berrak ve içten deyişleriyle
  kendini ortaya koymaktadır. Bu edebiyat, Yunus’tan sonra en güçlü temsilcilerini 15. yüzyılda buldu.
  16. yüzyıl Alevî-Bektaşî edebiyatının yanında Hacı Bayram Veli’nin ölümünden sonra Bayramîye
  tarikatına bağlı olarak doğan, Melâmî-Hamzavî kolunun doğurduğu Melamî- Hamzavî edebiyat bir
  önceki yüzyılda doğmuş tekke şiirini sürdürmüştür.
  14. yüzyılda Türkçe bilinçle kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzyıl geçiş dönemidir. Anadolu
  Müslüman Türk halkına tasavvuf öğretmek amacıyla kaleme aldığı 12 bin beyitlik didaktik mesnevî
  olan “Garipnâme”, doğrudan tasavvufu konu olan “Fakrnâme”, “Vasfıhal” gibi mesnevîlerle Âşık Paşa
  önde gelir. Başlangıçta efsaneye dayandığı için ve her ne kadar İran edebiyatı etkisinde kalınsa da
  “Kesikbaş Hikâyesi, Ejderha Destanı, Güvercin Hikâyesi, Muhammed Destanı, İbrahim Destanı,
  İsmail Destanı, Muhammed Hanefi Cengi, İbrahim Edhem Destanı, Maktel-i Hüseyin vd. manzum
  dinî destanlardır. Bunlar Anadolu halkı için kaleme alınmış dinî içerikli eserlerdir (Uçman, 1985:12).
  Tekkeler, medreseler gibi Türk-İslam uygarlığının bir ürünü olarak ortaya çıkmış, yüzyıllar
  boyunca Türk kültür ve sosyal hayatına damgasını vuran kültür merkezleridir. Dinî-tasavvufi halk
  edebiyatı dünya görüşü bakımından İslamî esaslara ve tasavvuf anlayışına bağlıdır. Anadolu’da Türk
  diliyle yazılı bir edebiyata varışta tasavvuf akımının önemi büyüktür. 13. yüzyılın başlarında Moğol
  istilasından kaçıp Anadolu’ya gelen birçok sûfînin etkisiyle I. Alaeddin Keykubat döneminden
  başlayarak tasavvufi düşünce hız kazanır. Orta Asya özellikle Horasan sahasından Türkmen şeyh ve
  dervişleri de bu çağda akın akın Anadolu’ya geldiler. Tasavvuf düşüncesini geniş halk kitlelerine 8
  yaymak isteğiyle dinî-tasavvufi eserlerde Oğuz Türkçesi edebiyat ve yazı dili hüviyetiyle kendini
  göstermeye başlar. Böylelikle Türkçe bilen toplulukları aydınlatmak amacını güden Türkçe dinî-
  tasavvufi bir edebiyat doğar. Bu edebiyat 13. yüzyılda dinî-tasavvufi ve didaktik bir mihver üzerinde
  döner (Akün, 1994:393).
  Tekke şairleri halka ulaşma yolunda hem divan şairlerinin hem de halk şairlerinin vezin, nazım
  birimi ve nazım şekillerini rahatlıkla kullanırlar. Şiirin dış özellikleri onlar için ayrıntıdan ibarettir.
  Asıl olan şiirin içeriğidir. Dinî şiirlerde didaktik üslûp hiç değişmez. Bütün bu şiirlerde kâinatın ve insanın yaradılışı, âdem-Allah / âdem-âlem ilişkileri, insanın ruh derinlikleri ve ahlâkî olgunlaşma, aşk
  ekseninde şekillenen beşerî ve ilahî telakkiler, tarikat usul ve âdâbları gibi konular, tasavvufi
  terminoloji kullanılarak didaktik ve içten bir üslûpla anlatılır (Akarpınar-Arslan, 2004: 258).
  Anadolu’da tasavvufun gelişmesi 13. yüzyıldadır. Moğol istilasından kaçan şeyhlerin
  Anadolu’ya sığınmaları, halkın fakirlik ve zor günler yaşıyor olması, siyasî ve sosyal hayattaki
  bozukluklar 13. yüzyıl Anadolu halkını tasavvufa yöneltti. Gerek gezginci gerek yerleşik tasavvuf
  kuruluşları Anadolu’yu kapladı.
  Anadolu’nun İslamlaşmasından sonra bu tarikatlardan bazıları geniş ölçüde yayıldı. Bunların
  yanında Anadolu’da geniş yayılma alanı bulan iki ayrı tarikat daha doğdu. Mevlevîlik ve Bektaşîlik.
  Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda tarikatların yararı görüldü. Bu bakımdan padişahların
  tarikatlara karşı tutumları olumlu oldu. Özellikle Hacı Bektaş Veli’nin Yeniçeri Ocağına manevî
  kurucu olarak kabul edilmesi, Bektaşîliğin bu ocakta nüfuzunu sürdürmesini sağladı. Mevlevîlik daha
  çok yüksek tabaka, Nakşibendîlik ulema sınıfı, Kadirîye, Halvetîlik ve kolları da halk arasında yayıldı
  (Erünsal, 1973:909).
  Anadolu’da oluşan halk sûfîliği zümreleri şunlardır
  a-Kalenderîler
  Kalenderîlik 10. yüzyılda Orta Asya ve İran’da Horasan Melâmetîliğinden kaynaklanan bir
  sûfîlik akımı olarak ortaya çıktı. Kalenderî dervişleri diğer tarikat mensupları gibi Moğol istilasının
  önünden kaçarak kalabalık gruplar halinde Anadolu’ya girdiler. Kalenderîler tarafından en çok
  kullanılan unvan Abdal kelimesidir. Bunlar bekar yaşarlar, zamanın ahlak ve şer’î kurallarına
  uymazlardı. Bunlar tam İslamlaşmamış zümrelerdi (Gölpınarlı, 1963:146).
  b- Yesevîler
  Ahmed Yesevî tarafından Maveraünnehir’de Horasan Melâmetîyye okulunun kolu olarak
  kurulan bu Türk tarikatı, kısa zamanda konar-göçer Türk boylarının sosyo-kültürel yapılarına
  uyarlanmış ve eski Türk inanç ve gelenekleriyle karışmış bir mahiyet kazandı. 12. yüzyılın
  ortalarından itibaren Türkmenler arasında yayıldı. Baba, dede veya ata unvanlı Yesevî dervişleri İslam
  inanışlarını yüzeysel bir biçimde yorumlayıp müritlerine sunuyorlardı. Yesevilik göçebe Türkmen
  çevrelerine adapte olarak sade ve içten bir halk tasavvufu hâline gelmiştir (Köprülü,1984:100).
  Yesevî babaları 13. yüzyılın başlarında Moğol istilası sonrası Anadolu’ya sığınmışlardır.
  Kendileriyle birlikte Ahmet Yesevî’yle ilgili bütün sözlü gelenekleri de getirmişlerdi. Onun ve
  hâlifelerinin tasavvufî düşüncelerini sadelik içinde öğrettiler. Bu sözlü gelenek aracılığıyla “kuş
  donuna girmek, kayaları harekete geçirmek, ejderha öldürmek” gibi motifler Anadolu’ya taşındı. Daha
  sonraki dönemde Anadolu’da yazılan Evliya menkıbelerinde de özellikle Hacı Bektaş Veli çevresinde
  toplanan menkıbelerde sık sık görülen inanç motifleri Orta Asya’dan Anadolu’ya taşındı.
  Anadolu’daki Yesevî metinleri 15. yüzyılda şekillenmiştir. Hacı Bektaş Veli Menakıbnâmesinde
  (Vilayetnâme) kuvvetli izleri görülür. Eski ozanlara benzerlik gösteren bu babalar, dedeler ve atalar
  özellikle din adamı, büyücü, kabile şefi, hekim kimliği taşıyordu. Bunlar İslam öncesi eski efsaneleri
  İslâmî evliya menkıbeleri şekline dönüştürerek onları taşıyıp korumuştur. Ahmet Yesevî ile ilgili
  menkıbeleri halka yaymışlardır (Köprülü, 1984:400).
  c- Haydarîler
  13. yüzyılda Anadolu’da en etkin halk tarikatlardan biri de Haydarîliktir. Bu tarikat Yesevîliğin
  Kalenderîlikle karışımından doğmuştur. Kutbeddin Haydar adlı bir Türk şeyhi tarafından kurulan
  Haydarîlik Türkmen aşiretleri arasında hızla yayıldı. Haydarîler, Moğol istilasından sonra Anadolu’ya 9
  sığındılar. Haydarîler, Kalenderîlerle aynı inanç ve düşünceleri taşıyordu. Haydarîlik hem Anadolu
  Selçukları hem de Osmanlılar döneminde önemli roller oynamış bir tarikattır (Köprülü, 1927:200).
  d- Vefâiler
  Türk âlemi tasavvuf düşüncesine alışmış, mutasavvıfların menkıbe ve kerametleri yalnız
  şehirlerde değil, göçebe Türkler arasında da yayılmıştı. İlâhîler, şiirler okuyan, Allah rızası için halka
  birçok iyiliklerde bulunan onlara cennet ve mutluluk yollarını gösteren dervişleri, Türkler eskiden beri
  dinî kutsallık verdikleri ozanlara benzetip onlara inanıyorlardı. Bu şekilde eski ozanların yerini “ata”,
  “bab” adlı dervişler almıştı. Arslan Bab, Korkut Ata, Çoban Ata bunlardan bazılarıdır. Ahmet Yesevî
  kuvvetli bir şairdi; ama onun başarısı daha önce dervişlerin hazırladığı ortam üzerine kurulmuştur
  (Köprülü, 1984:19).
  Halk Sûfîliğinin Anadolu’da Yeniden Yapılanması
  a-Babaîlik
  Baba İlyas’ın hayattayken kutsallaşan kişiliği dinî ve tasavvufî hareketin merkezi olur. Bu akım
  Türkmenler arasında doğduğu için onların sosyal, dinî ve kültürel yapılarına uygun bir mahiyet ortaya
  koymuştur. Türkmenler henüz Müslüman oldukları, yeni dini özümseyemedikleri için eski inanç ve
  geleneklerin etkisi büyük ölçüde devam etmiştir. Eski inançların yaşandığı, bir tür halk İslam’ı olarak
  adlandırabileceğimiz İslâmiyet Sünnîliğe uymayan bir yapıyı yansıtıyordu. Babaîliğin inanç ve
  gelenekleri Kızılbaş zümrelere ve Bektaşîlik tarikatına miras kaldı. Bektaşîlikte çeşitli tabiat kültleri ve
  Gök Tanrı inancı gibi eski Türk inançlarıyla Şamanizm, Budizm, Zerdüştîlik, Manihaizm, Mazdaizm,
  Hristiyanlık gibi Türk zümreleri arasında yer bulmuş dinlerin ve Anadolu inançlarının kalıntılarıyla
  beslendi. Bu kalıntılar arasında atalar kültü, dağ, tepe, taş, kaya kültleri, ağaç, su ve ateş kültleri,
  tenasüh, hulûl, metamorfoz ile ilgili inançlar yer tutar (Ocak, 1991, 375).
  b-Bektaşîlik
  Bektaşîlik, Babaî hareketinin bir araya topladığı heterodoks sûfî tarikatlarından biri olan
  Haydarîlik içerisinde, 14. yüzyıl Rum Abdalları'ndan Abdal Musa tarafından Hacı Bektaş-ı Veli kültü
  etrafında geliştirilmiş ve 16. yüzyıl başında Balım Sultan tarafından bağımsızlaştırılarak değişik bir
  organizasyonla, bir tarikat olarak tarih sahnesine çıkarılmıştır. Hacı Bektaş her ne kadar Bektaşîlerce
  öyle sayılsa da gerçekte bu tarikatın kurucusu değildir; ama onun şahsiyeti etrafında oluştuğu için
  "pîr"i sayılır. Bu sebeple Bektaşîler kendisini "Hazret-i Pir" olarak anarlar. Bektaşîlik, başlangıçtan
  beri Osmanlı yönetimi ile barışık olup (1826'ya kadar) onun tarafından gözetilip kollanmıştır.
  Bektaşîliğin sosyal tabanı, hepsi birer halk sûfîsi olan Türkmen babaları tarafından oluşturulmuştur
  (Ocak, 2000: 20).
  Bektaşîliğin oluşumu 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan sosyal, dinî ve siyasî hareketlerle
  Babaî isyanına kadar uzanır (Köprülü, 1984:207). Babaîlik hareketi, Anadolu’daki Kalenderîye,
  Haydarîye, Yesevîye ve Vefaîye tarikatları tarafından benimsenerek 14. yüzyılın başlarından itibaren
  Abdâlan-ı Rum, yahut Rum Abdalları adı altında sürdürüldü. Aralarındaki ortak özellik Baba İlyas’ın
  hâlifesi Haydarî şeyhi Hacı Bektaş Veli geleneğinin varlığıydı. 14. yüzyıldan itibaren Hacı Bektaş
  Veli geleneği ve kültü yayılmaya başladı. Hacı Bektaş Veli Zaviyesi hareketin merkezi oldu. Abdal
  Musa gibi kendilerine Baba İlyas müridi adını veren Rum Abdalları, Anadolu’da çeşitli yerlerde
  zaviyeler açarak Hacı Bektaş Veli düşüncesini yaydılar. Bektaşî edebiyatının kurucusu Abdal
  Musa’nın hâlifesi Kaygusuz Abdal’dır.
  Bugünkü şekliyle bilinen Bektaşîlik, 1516 yılında öldüğü ileri sürülen Balım Sultan’ın tarikatın
  başına geçmesiyle şekillenmiştir. Yeniçeri ocaklarıyla varlığını sürdüren Bektaşîlik, Cumhuriyet
  dönemine kadar devam etmiştir. Rumeli’deki fetihlere paralel olarak Bektaşî dervişleri yeni
  topraklarda zaviyeler açtılar. 14. yüzyılda Bektaşîlik, Hurufî ve Şiî akımlardan etkilendi. Balım
  Sultan’la Ulûhiyyet kavramı “Hak-Muhammed-Ali” ve “12 İmam İnanışı” Bektaşîliğe girmiştir.
  Yesevîlikle başlayan ve Kalenderî inanışlarıyla gelişen Bektaşî tasavvufunun kendi yapısına uygun bir
  rengi vardır. Vahdet-i vücud sistemi Bektaşîliğin tasavvuf anlayışını etkilemiş fakat “hulûl”
  inanışlarıyla birleşmiştir. Bektaşîlikte eski kültür izlerini taşıyan ayin ve erkân geliştirilmiştir. Bektaşî
  ayin ve erkânı “dört kapı-kırk makam” şeklindeki tasavvuf anlayışına dayanır. Kul ancak şeriat,
  tarikat, mârifet ve hakikat kapılarını ve her kapıdan on makamı geçerek Hakk’a ulaşır. Bütün âyin ve 10
  erkân kulun bu yolculuğunu temsil eder. İkrar ayini olan tarikata giriş Manihaizm’in dine kabul
  törenlerini hatırlatır. Ayrıca Manihaizm’deki üç mühür prensibi Bektaşîlikte “eline, diline, beline sahip
  olma” düsturu olmuştur (Ocak, 1992:376).
  İslam öncesi dönemde kam-ozanların kopuz eşliğinde terennüm ettikleri manzum sözlerden
  Ahmet Yesevî’nin hikmetlerine, Yunus Emre’nin deyişlerine kadar uzanan bir gelişim zincirinin ürünü
  olan nefesler gerek nazım, gerekse musikî olarak zengin bir içeriğe sahiptir. Bunlar aynı zamanda
  Bektaşî inanç ve geleneklerini taşıyan yaşatan belgelerdir.
  c-Alevîlik
  Alevîlik, Bektaşîlikten ayrı bir yapıda olsa da, birtakım ayrılıklar bulunsa da inanç ve ritüeller
  bakımından genelde aynı görüntüyü sergiler. Her ikisinin de dinî tabanı aynıdır. Her ikisi de büyük
  dinî-sosyal bir hareket olan Babaî hareketinden doğmuştur. Bektaşîlik bir tarikat yapılanması içinde
  oluşmuş Alevîlik ise kapalı bir toplum yapısı içinde bir çeşit kavmi mezhep olmuştur. Alevîliğin
  sosyal tabanı Türkmen babalarının hitap ettiği Türkmen zümreleridir (Ocak, 1996:19).
  Osmanlı-Safevî mücadelesi döneminden önce Osmanlı merkezî yönetimiyle, hele Sünnî halkla
  çok ciddi bir zıtlaşması olmayan Alevî zümreleri, bu dönemde, mevcut birtakım sosyal ve iktisadî
  problemleri Osmanlı yönetimi aleyhine kullanan ve onlara bir "yeryüzü cenneti" vâdeden Safevî
  devletinin yanına geçtiler. İşte böylece, Osmanlı yönetimiyle Bektaşîler değil, Alevîler karşı karşıya
  geldiler. Bunun üzerine iki taraf arasında zıtlaşma giderek şiddetli bir bölünme hâline dönüştü. Köylü
  veya konar-göçer Türkmen zümreleri bazen Safevîlerin tasvip hattâ organize ettikleri, bazen de karşı
  çıktıkları- birtakım isyanlara giriştiler. 1510'larda başlayan bu isyanlar, giderek gelişti. Osmanlı
  yönetimi bunları kanlı bir biçimde bastırdı. Bunun etkileri hiç beklenmedik bir sonuç yarattı: Alevî
  toplumu, devletten ve giderek Sünnî toplumdan kendini soyutlamaya yöneldi. Bu arada Alevîlik Doğu
  Anadolu’da da yayıldı (Ocak, 2000: 20-21).
  Alevîlik ve Bektaşîliğin doğuşuyla, Hz. Ali ve hilâfet meselesi, Hz. Ali ve Muaviye kavgasının
  bir ilgisi yoktur. Ama 16. yüzyılda Hz. Ali, Sünnîliğin inançlarındaki Hz. Ali'den çok farklı bir
  biçimde, Şah İsmail tarafından Alevîliğin inanç merkezine oturtuldu. Böylece heterodoks göçebe Türk
  Müslümanlığı, Alevîlik oldu. Alevîlik'teki bugün mevcut mitolojik nitelikli Hz. Ali inancının,
  Sünnîlerin anladığı "Hz. Ali sevgisi ve onun gibi yaşamak" meselesiyle örtüşen en ufak bir yanı
  yoktur. Alevîlik'teki Hz. Ali inancı ve kültü, tamamiyle apayrı bir mahiyet arz eder ve başlı başına
  "mitolojik bir teoloji"dir (Ocak, 2000: 254). Alevilik, teolojik birtakım tartışmaların sonunda ortaya
  çıkan klasik İslâm mezhepleri türünden bir mezhep de değil, bir halk İslamıdır. Türkiye tarihi içinde
  iki form altında, belirmiştir: Bu formlardan birini bir tarikat olan Bektaşîlik, diğerini ise, belki bir
  mezhep diyebileceğimiz Alevîlik temsil eder (Ocak, 2000: 19).
  Alevîlik, Hz. Ali sevgisinin ve ona bağlılığının bir kurum şeklinde ortaya çıkışıdır. Alevîlik
  Anadolu Türkleri arasında özel bir şekilde yoğrulmuş, yalnızca Bâtinîliğin bir devamı değil, Yesevîlik,
  Haydarîlik ve Kalenderîlik gibi tarikatların ve Hurufîliğin teorilerinin Türk gelenek ve göreneklerinin
  karışımıdır. Anadolu Alevîliği, Balkanlarda Sarı Saltuk (13. yüzyıl) ve Otman Baba gibi Horasan
  çıkışlı alp erenler aracılığıyla yayılmıştır. Ayrıca Eskişehir, Seyitgazi’ye yerleşen Baba Şüca da güç
  kazanarak tanınmıştır. Alevîlik bir mezhep niteliğindedir. Alevîlikte esas olan “musahiplik”tir.
  Bugünkü Alevîliğin temelini oluşturan, ritüellerini, âyinlerini, bunların usul ve erkânını, eski
  âyinlerle karıştırarak yeni bir yapıya kavuşturan, 16. yüzyılda Şah İsmail Hatâyî oldu. O bunu, müthiş
  bir mistik lirizm yansıtan nefesleriyle ve teşkilâtçılık kabiliyetiyle başardı. Eski Şamanist nitelikli ve
  soy süren dinî liderliği, seyyidlik kurumuyla birleştirerek, başta kendisi olmak üzere, bu dinî liderlerin
  Hz. Ali soyundan geldiğini gösteren icâzetnâmeler dağıtmak suretiyle bugünkü dedelik kurumunu
  yarattı. Alevîliğin Hz. Ali ile, Ehl-i Beyt ile ilgisi böyle başladı (Ocak, 2000:253-254).
  5. Alevî-Bektaşî Zümre Edebiyatı
  Alevî-Bektaşî edebiyatı, gelenekleriyle, anlatım biçimiyle, terminolojisiyle, şuh ve müstehzi
  edasıyla, irfanı ve inancıyla orijinal bir edebiyattır. Bu özellikleriyle diğer edebiyatlardan kolaylıkla
  ayırt edilir. Alevî şairler tasavvufu kendi anlayışlarına göre yorumlarlar. Şiirlerinde neşve hakimdir
  (Levend, 1993:25). 11
  14. yüzyıl başlarında Yunus Emre, 14. yüzyılda Abdal Musa, 15. yüzyıl başlarında Kaygusuz
  Abdal cezbeyle vahdet-i vücut düşüncesini şiirlerinde işliyorlardı. Vahdet-i vücut anlayışının aşırı
  cezbe ile sık sık hulûl inancına kaçan anlatımlarla bütünleştiği de görülür. Kaygusuz Abdal’ın mensur
  eserlerinde veya Dilgûşa, Saraynâme, Vücudnâme gibi manzum terennümlerinde her iki tavrı da
  görebilmek mümkündür. Rum Abdallarının 16. yüzyılın başında bütün kültür ve düşünce mirasçısı
  olan Bektaşîlik, coşkucu vahdet-i vücut düşüncesindeydi. 16. yüzyıldan itibaren Bektaşî şairleri
  divanlarında, şiirlerinde, nefeslerinde coşkun bir tenasüh ve hulûl inancına dönüşmüş vahdet-i vücut
  anlayışını tek hakim renk hâline getirdiler. Viranî, Teslim Abdal, Yeminî, 17. yüzyılda Muhyiddin
  Abdal vd. bu akımı temsil ettiler (Ocak,1998:120).
  Bektaşi şiirinde Bektaşi inancına ait düşünceler özel terimlerle bu anlayışın adap ve erkânı
  geniş bir şekilde işlenir. Allah, Hz. Muhammet ve Hz. Ali sevgisi ile bu anlayışın büyükleri, Bektaşi
  şiirinde sık işlenir. Şairler söyleyişlerini tabiat güzellikleriyle süslemişler, insanı ve hayat sevgisini
  başarılı bir şekilde işlemişlerdir. Özellikle Ahmet Yesevi ve Hacı Bektaş Veli’de görülen tasavvufi
  anlayışı düzenleyen dört kapı (şeriat, tarikat, hakikat, marifet), bunların içinde yer alan onar bölümden
  oluşan kırk makam şiirlerde sık işlenmiştir (Özcan, 2002: 328-332).
  Bektaşi anlayışının en yaygın şekilde işlendiği edebi ürün şiirdir. Bektaşi tekkelerinde okunan
  nefesler de ilahi boyutu kazanmıştır. Bektaşi şiiri, birtakım görüşleri, İslâm öncesi inançlara dayanan,
  sonraları Ahmet Yesevi’nin tasavvufi anlayışından etkilenerek Hacı Bektaş Veli ile pirini bulan ve
  bağımsız bir anlayışa dönüşen Alevi, Bektaşi, Hurûfi, Kalenderi, Kızılbaş, Tahtacı, Batınî vb. mezhep
  ve tarikatlar içinden çıkmış şairlerin çoğunlukla nefes, ilahi, deme, deyiş, taşlama, ağıt gibi Türklerin
  milli vezin şekli olan koşma tarzında meydana getirdikleri verimlerden oluşmaktadır. Bektaşi
  edebiyatı 14. yüzyılda Kaygusuz Abdal ile kurulmuş ve temsil edilmiştir. Nazım ve nesir alanında
  verdiği eserler ve didaktik tarzıyla dikkati çeken bu şair, sürrealist ifadeleri ile bu şiirin kuvvetli bir
  temsilcisidir. Şah İsmail Hataî, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Seyrani, Nesimi, Kalender Abdal,
  Azbî, Muhyiddin Abdal, Yeminî (Özcan, 2002: 328-332).
  Alevî Bektaşî edebiyatı bu zümrelerin geleneklerini, inançlarını, aralarında söylenen
  atasözlerini, deyimlerini de ifadelendirir, din ulularını över, onlara ait menkabeleri şiirleştirir, usulden,
  erkândan, ayinden bahseder. Alevî Bektaşî kültürünün kökleri Orta Asya İslâmiyet öncesi inanç
  sistemlerine kadar uzanır (Melikof, 1994:30). Hacı Bektaş Veli düşüncesi Alevî Bektaşî edebiyatının
  beslendiği en önemli kaynaklardandır. Onun Makalât’ında aşk insanla Allah’ın temas çizgisinde zuhur
  eder. Aşk insandaki gönül denen cevherin hakimiyeti olayıdır (Öztürk, 1992:21). Bu düşünce yaşama
  biçimi olmuş, Alevî Bektaşî şiirini şekillendirmiştir.
  Alevî-Bektaşî edebiyatının kökleri Yunus Emre’ye kadar uzanmaktadır; fakat kuruluşu 14.
  yüzyılda Kaygusuz Abdal’la olmuştur. Zamanla bazı önemli farklar kazanan bu edebiyat öncelikle
  Alevî-Bektaşî inançlarını yaymaya hizmet eder hale gelmiştir. Tarih boyunca dinî baskılar, tepkilerle
  karşılaşmışlar yani olumsuz toplumsal ve ekonomik uygulamalara uğramışlardır. Dirlikleri ellerinden
  alınmış, askerî hizmetlerden uzak tutulmuşlar, toprağa bağlı olmaya zorlanmışlardır. Bu nedenle
  zaman zaman ayaklanmışlardır. Alevî-Bektaşî şiiri de bir kavga şiiri hâline dönüşmeye başlamıştır.
  Bunun en güzel örneklerini Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinde görebiliriz.
  14. yüzyılda Kaygusuz Abdal’la kurulan Alevî- Bektaşî edebiyatı 15. yüzyılda “Hataî”
  mahlasıyla ve daha çok heceyle şiirler söyleyen Şah İsmail-i Safavi’yi meydana çıkarmıştır. “Hataî”,
  Alevî-Bektaşî edebiyatının en didaktik şairidir. 16. yüzyılda Sivas’ta asılan “Pir Sultan Abdal” ise bu
  edebiyatın en lirik şairidir. Pir Sultan Abdal’ın mensuplarından “Kul Himmet” ve onun çağdaşı
  “Hüseyin” lirizm açısından Pir Sultan Abdal’a yaklaşan şairlerdir.
  Alevî geleneği bugüne kadar yaşamış şairlerin yedisini çok usta ve kutsal sayar. Bu şairlere
  “Yedi Kutuplar” adı verilir. Bu şairler “Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Hatayî, Yeminî, Viranî, Teslim
  Abdal ve Nesimî”dir.
  Alevî-Bektaşî geleneğinde saz çok önemlidir. Saza büyük bir ilgi vardır. Özellikle ayin-i
  cemlerin semah bölümünde zâkirler saz çaldıkları için saz yüzyıllardır bu geleneğin vazgeçilmez bir
  parçası olmuştur. Alevî-Bektaşî edebiyatı Anadolu’nun öz edebiyatıdır. Alevî- Bektaşî kültürü
  felsefesi, törenleri, ürünleri, dili, her şeyiyle Anadolu’nundur, Anadolu’dan doğmuştur
  (Atalay,1991:88). Kerbela faciası, Alevî ve Bektaşîlere yapılan haksızlıklar şiirlerde işlenir. Şairler 12
  nefeslerinde Allah’la içli dışlıdır. Allah’a sitem şiirleri gerçekte sevgiye dayanan bir inancın ifadesidir
  (Gölpınarlı, 1992 :176). Alevî şairler bu tür deyişler için “Allah, şairleri kusurlarından dolayı
  kınamaz” anlamına gelen bir hadis olduğunu söylerler.
  Alevî-Bektaşî edebiyatında dikkati çeken en büyük özellik hoşgörüdür. Hoşgörü bu edebiyatın
  tadı tuzu niteliğindedir. Hoşgörünün bulunduğu şiirde hissedilebilir bir gülümseme vardır. Bu özellik
  bu şiiri ilginç kılar. Alevî- Bektaşî kültüründe hoşgörü dışa vurulan bir görünüş değil, yüreğin
  derinliklerinden gelen bir onaylama biçimidir. Alevî kültüründe hoşgörü uygun zemini bulunca
  gülmeceyle birleşir. Hoşgörünün arkasında iğneleyici bir dokundurma da kendini gösterir. Bu bir
  noktada onaylanmayacak bir girişimin sezdirilmesidir (Özdemir, 1995:213).
  Alevî-Bektaşî şairlerin nefes, deme ve deyişlerinde kullandıkları kelime terkip ve mazmunlar
  klişeleşmiş söz ve bilgilerdir. Onlar bu bilgileri geçmişte yaşamış şairlerden ve katıldıkları
  sohbetlerden öğrenmişlerdir. Şairler Allah’ın birliğini anlatırlar, insanı iyiye doğruya götürme yolu
  olarak niteledikleri “Hak yolu” için şiirler yazmışlardır. Onlar yürekten bağlı bir sevgiyle Allah
  sevgisini şiirlerinde dile getirirler.
  Sonuç:
  19. yüzyılda, Divan edebiyatında mahallileşme akımı artarken, divan şiirinin çevresine yakın
  âşıklar, divan şiirinin etkisine girmeye başlamışlardır. Âşık zümreleri oluşmaya; imparatorluğun
  parçalanması, politik ve sosyal değişimler, âşık tarzı şiiri etkilemeye başlamıştır. Âşık kollarında usta-
  çırak ilişkilerinin zayıflaması, yeniçeri ocaklarının kapatılması, geleneği besleyen tekkelerin işlevlerini
  yerine getirememesi ve kapatılması âşıkların yetişme kaynaklarının ortadan kalkmasına neden
  olmuştur (Köprülü,1961:29-30).
  Toplumun her kesiminde ve kurumlarında görülen köklü değişikliklerden biri 19. yüzyılda
  Tanzimat'la ortaya çıktı. Batı'da 18. yüzyılda ortaya çıkan Fransız ihtilali dünyayı sarstı. Fransız ihtilâli
  milliyetçilik, hürriyet, eşitlik, hak, adalet gibi yeni kavramları yeni değerleri simgeleştirmiştir. Batı
  uygarlığı etkisinde oluşan Tanzimat edebiyatı bireyi ve toplumu derinden etkileyen yeni bir sanat ve
  edebiyat anlayışıyla yüzü Batı'ya dönük ayrı bir yolda oluştu. Âşık tarzı edebiyat da gelişmelerden
  etkilenerek yüzünü insana çevirdi ve dışa dönük konulara yönelmeye başladı.
  20. yüzyıldan itibaren âşıkların ordudaki görevlerine son verilmesi, tekkelerin kapatılmasıyla
  âşıklar koruyucularını kaybettiler. Âşık edebiyatı gerileme sürecine girdi.
  Tanzimat, Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı Türk toplumunu ve günlük yaşamı hızlı bir değişmeye
  uğramıştır. Yeni kültürle önerilen yeni yaşama biçimi her geçiş döneminde olduğu gibi ikilemler
  yaratmıştır. Toplumsal sorunlar âşıklar tarafından sorgulanmaya başlar. Âşık eskiyen gelenek
  karşısında ne yapacağını bilemez. Değişim başlamış ve gelişime uyum gösteremez hale gelmiştir.
  20. yüzyılda Batı kültürü etkisiyle yeni bir yaşama biçimi arayan Osmanlı toplumunda eski
  gelenekleri sürdüren toplumdaki gelişim ve değişimi yakalayıp izleyemeyen âşıkların eski biçimleriyle
  yaşayamayacakları bir gerçekti. Son elli yılda, çağlar boyu süren kültür ikiliği hızla ortadan
  kalkmaktadır. Bugün halkın yarısı artık aydınla aynı kültür çevresini paylaşmaktadır. Köyde kalanlar
  da kent kültürüne hızla bağlanmaktadırlar. Günümüz insanı düşte görülen soyut sevgiliye sevda şiirleri
  yerine somut, yeni toplumun yarattığı yeni insan tipinin özlemlerine cevap verecek yeni duyuşlarla
  örülü yeni şiirler istiyor. Âşıklık geleneği de belirgin özelliklerini kaybetmeye başlamıştır. Âşık şiiri
  sözle yaratılıp sözle yayılır olmaktan çıkmaya başlamıştır. Örnekleri azalmakla birlikte saz eşliğinde
  topluluk karşısında doğmaca şiirler söyleyen âşıklar vardır. Doğmaca şiirde geleneksel şiir
  malzemesini kullanan âşık, yazarak ürettiği şiirlerde kişisel yaratmayı öne çıkararak yeni âşık tarzı şiire
  imzasını atmaya başlamıştır.
  Köyden kente göçle büyük şehirlerde köy ve kent kültürü iç içe yaşamaya başlamıştır. Köyden
  şehre gelip büyük şehirlerde tutunma uğraşı veren insanların sıkıntıları, ikilemleri, âşığın şiirine konu
  olarak âşıklık geleneğinin konuları yeni bir boyut kazanmaya başladı. Ortaya kentte yaşayan, kent
  ortamında halkın kaynağından yararlanan, geleneğe yani açılımlar sağlayan yeni bir âşık tipi ortaya
  çıkmıştır. Günümüz âşıkları günümüzde gelenekten kopmaya başladılar. 13
  KAYNAKÇA
  Akarpınar, R. Bahar-M. Arslan (2004), “Tekke-Tasavvuf Edebiyatı” Türk Halk Edebiyatı El
  Kitabı, Grafiker Yay., Ankara.
  Akün, Ömer Faruk (1994), "Divan Edebiyatı", TDV İslam Ansiklopedisi, c.9, İstanbul.
  Artun, Erman, (1996), Günümüzde Adana Âşıklık Geleneği (1966-1996) ve Âşık Feymani,
  Adana Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Adana.
  Artun, Erman, (2001), “Anadolu İnanç Önderlerini Besleyen Eski İnanç Sistemleri, Dinler,
  İnanışlar,” Uluslar Arası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, Ankara.
  Atalay, Besim (1991), Bektaşîlik ve Edebiyatı, Ant Yay., 2. baskı, İstanbul.
  Çetin, İsmet , (1997), Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknâmeleri, Ankara, Kültür Bakanlığı
  Yayınları.
  Ceylan, Ömür (2000), Tasavvufi Şiir Şerhleri, İstanbul.
  Eraslan, Kemal (1983), Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları,
  Ankara.
  Erünsal, İsmail (1973), “tarikat”, Meydan Larousse, 11.C, Meydan Yayıncılık, İstanbul
  Gölpınarlı, Abdülbaki, (1992), Yunus Emre ve Tasavvuf, İnkılap Kitapevi, Anka Ofset,
  İstanbul.
  Güngör, Erol (1993), İslam Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul.
  Güvenç, Bozkurt (1993), Türk Kimliği, Ankara Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
  Güzel, Abdurrahman, (1989), “Tekke Şiiri”, Türk Dili-Türk Halk Şiiri Özel Sayısı, TDK,
  Ankara.
  İstanbul.
  İz, Mahir -Kut, Günay (1985), “Divan Nazım ve Nesri”, Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt
  Yay., İstanbul
  Kaplan, Mehmet (1981), Tip Tahlilleri, Türk Edebiyatında Tipler, İstanbul.
  Köprülü, M. Fuat, (1927), Türkiye Tarihi, İstanbul.
  Köprülü, M. Fuat, (1981), Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Yayınevi, İstanbul.
  Köprülü, M. Fuat, (1984), Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet Yay., Ankara.
  Levend, Agah Sırrı (1993), Halk ve Tasavvufi Halk Edebiyatı, Türk Dili Dergisi, Türk Halk
  Edebiyatı Özel Sayısı, s.207, Ankara.
  Ocak, Ahmet Yaşar, (1991), Babailik, TDV İslam Ansiklopedisi, c.4, İstanbul.
  Ocak, Ahmet Yaşar, (1996), "Anadolu Sufiliğinde Ahmet Yesevi ve Yeseviliğin Yerine
  Dair.", Türk Sufiliğine Bakışlar, 2. baskı, İstanbul.
  Ocak, Ahmet Yaşar, (1998), "Alevi", TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul.
  Ocak, Ahmet Yaşar, (1992), Menakıpnameler, Ankara
  Ocak, Ahmet Yaşar, (2000), Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslâm Öncesi Temleri,
  Özcan, Hüseyin (2002), “Bektaşiliğin Sosyo-Kültürel Çevresi” Türkler Ansiklopedisi, C.7,
  Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
  Uçman, Abdullah (1985), "Tekke Şiiri", Büyük Türk Klasikleri, C.2, Ötüken-Söğüt Yay.,
  İstanbul.
  Uçman, Abdullah (1986), "Kaygusuz Vizeli Alaeddin", Büyük Türk Klasikleri, C.4, ÖtükenSöğüt Yay., İstanbul.


  alinti

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. anlatmaya bağlı edebi metinler
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-26-2011, 19:51
 2. anlatmaya bağlı edebi metinler
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-22-2011, 03:01
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 03-14-2011, 00:13
 4. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11-22-2007, 20:42
 5. anlatmaya dayalı edebi metinler
  By alos in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09-23-2007, 13:39

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375