+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Cakil taslari nasil olusur?

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  Cakil taslari nasil olusur? Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  keremtekin
  Misafir

  Siren Cakil taslari nasil olusur?

  akarsu ve denizkenarlarındaki çakıltaşları nasıl oluşur
  Konu cicekbahcesi tarafından (05-06-2011 Saat 22:07 ) de değistirilmistir.

 2. #2
  Onursal Üye cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Bulunduğu Yer
  Bilinmeyen yerden
  Mesajlar
  4.438
  Blog Yazıları
  740
  Tecrübe Puanı
  107374623

  Tanımlı Ce: yer kabuğu yapsı

  çakıl taşları nasıl oluşur - çakıl taşları nasıl oluşur bilgi - çakıl taşları nasıl
  Soru: Taş ne demektir?
  Cevap: Yer kabuğunun ana malzemesini oluşturan mineral ve organik kökenli katı maddelere taş veya kayaç denir.

  Soru: Taşlar oluşum özelliklerine göre kaça ayrılır?
  Cevap: Taşlar, oluşum özelliklerine göre 3’e ayrılır: Bunlar:
  a) Püskürük (katılaşım, volkanik) taşlar,
  b) Tortul taşlar,
  c) Başkalaşım (metamorfik) taşlar.

  1. Püskürük (katılaşım) taşlar

  Soru: Püskürük (katılaşım) taşlar nasıl oluşmuştur?
  Cevap: Yer kabuğunun derinliklerinde, içinde çeşitli maddeler ve gazlar barındıran ergimiş yüksek sıcaklıktaki magma, yer kabuğunun zayıf direnç alanlarından yeryüzüne çıkma eğilimi gösterir. Magmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne yakın yerlere kadar sokulmasıyla püskürük taşlar oluşur.

  Soru: Püskürük taşlar oluşumlarına göre kaça ayrılır?
  Cevap: Püskürük taşlar oluşumlarına göre ikiye ayrılır. Bunlar:
  a) Dış püskürük (yüzey) taşlar
  b) İç püskürük (derinlik) taşlar

  Soru: Dış püskürük taşlar nasıl oluşmuştur? Özellikleri nelerdir?
  Cevap: Magmanın, yer kabuğunun kırık ve çatlaklarından yeryüzüne çıkarak soğumasıyla oluşan taşlardır. Volkanik patlamayla çıkan materyaller havayla temas ederek hızla soğur. Bu taşlardan bir kısmı volkanik faaliyet sırasında çevreye yayılan lavların, bir kısmı volkanik küllerin, bir kısma da iri parçaların (volkan bombası) soğumasıyla oluşur.
  *Hızlı soğuduklarından ince tanelidir.
  * En tanınmışı bazalt ve andezit’tir.

  Soru: İç püskürük taşlar nasıl oluşmuştur? Özellikleri nelerdir?
  Cevap: Magma, yeryüzüne sokulurken bazen üstteki tabakaların direncini kıramaz. Bu durumda volkanik patlama gerçekleşmez; magma, yeryüzüne yakın yerlere kadar sokularak yavaş yavaş soğur. Bu tür taşlara derinlik taşları da denir.
  * Genellikle açık renklidir.
  * Dış güçlerin üstteki tabakaları aşındırmasıyla yeryüzüne çıkar.
  * En tanınmışı granittir.

  2. Tortul Taşlar

  Soru: Tortul taşlar nasıl oluşmuştur?
  Cevap: Tortul taşlar; su, rüzgâr veya buzullar gibi dış güçler tarafından taşınarak belirli bölgelerde biriktirilen materyallerin birleşmesiyle oluşur.

  Soru: Tortul taşların özellikleri nelerdir?
  Cevap: * Yeryüzündeki taşların büyük kısmını oluşturur.
  * Genellikle tabakalar halindedir.
  * İçlerinde fosiller bulunabilir. (Fosil, bitki ve hayvanların taşlaşmış kalıntı ya da izleridir).

  Soru: Tortul taşlar kaça ayrılır?
  Cevap: Tortul taşlar üçe ayrılır. Bunlar:
  a) Fiziksel (kırıntılı) tortul taşlar
  b) Kimyasal tortul taşlar
  c) Organik tortul taşlar

  Soru: Fiziksel tortul taşlar nasıl oluşur? Başlıca örnekleri nelerdir?
  Cevap: Kayaç kırıntılarının doğal bir çimentoyla birleşmesiyle oluşur. Bu tür taşlar oluşurken, küçük parçacıkların kimyasal yapısında herhangi bir değişiklik olmaz. Başlıcaları; gre (kum taşı), konglomera (çakıl taşı), moren (buzul taşı), breş (köşeli kırıntıların birleşmesiyle oluşan taş) ve şist (kil taşı) tir.

  Soru: Kimyasal tortul taşlar nasıl oluşur? Başlıca örnekleri nelerdir?
  Cevap: Suda çözünmüş halde bulunan maddelerin belirli alanlarda üst üste tortulanmasıyla oluşur. Kalker, jips, kaya tuzu ve travertenler ile yeraltı mağaralarındaki sarkıt ve dikitler kimyasal tortul taşlardandır.

  Soru: Organik tortul taşlar nasıl oluşur? Başlıca örnekleri nelerdir?
  Cevap: Canlı kalıntılarının belirli alanlarda üst üste birikerek taşlaşmasıyla oluşur. Linyit, kömür, mercan kalkerleri, tebeşir organik tortul taşlardan bazılarıdır.

  3. Başkalaşım (Metamorfik) Taşlar

  Soru: Başkalaşım taşlar nasıl oluşmuştur? Özellikleri nelerdir?
  Cevap: Yer kabuğunu oluşturan püskürük ve tortul taşların değişikliğe uğramasıyla oluşur. Bu tür taşlar, basınç ve sıcaklık koşulları değişince ya da içlerine bazı sıvı veya gazlar karışınca yeni bir biçim alır. Başkalaşım taşlar diğerlerine göre daha serttir.

  Soru: Başlıca metamorfik taşları nelerdir?
  Cevap: Mermer kalkerin, gnays granitin, kuvarsit kum taşının, fillad kilin başkalaşıma uğramasıyla oluşur.
  1)Püskürük (volkanik , mağmatik )kayalar:
  Mağmanın yer kabuğunun yarıkları içinde veya yeryüzüne kadar çıkarak soğuması ile oluşan kayalardır.
  *Soğumanın gerçekleştiği yere göre iç ve dış püskürük kayalar şeklinde gruplara ayrılır.
  a)İç püskürük kayalar: Granit, siyanit, gabro ve diyorit gibi.
  b)Dış püskürük kayalar: Andezit, bazalt, volkan camı (obsidiyen), trakit, inci taşı, katrantaşı, sünger taşı gibi.
  Ortak Özellikleri: Kristallidirler.
  2)Tortul (sediment) kayalar: Dış kuvvetlerin etkisiyle fiziksel veya kimyasal çözülmeye uğrayan kayaların çukur alanlarda çökelmesiyle oluşan kayalardır.
  Oluşum bakımından;
  a)Mekanik (kırıntılı) tortul kayalar:
  Kum taşı (gre), kil taşı (şist) ,çakıl taşı (konglomera) örnektir. Çakıllar köşeli ise buna breş denir.

  b)Kimyasal tortul kayalar:
  Kalker ( kireç taşı), Jips (alçı taşı), kaya tuzu, dolamit, traverten , sarkıt ve dikitler örnektir.
  c)Organik tortul kayalar:
  Mercan kaya , antrasit , taşkömürü , linyit , turba ve tebeşir buna örnektir.
  Ortak Özellikleri: Tabakalıdır, fosil bulundururlar.
  NOT:
  • Krom , Kurşun ,Pirit ,Manganez, Alüminyum, Bakır --------- Volkanik
  • Taşkömürü ,Linyit ---------Organik
  • Kaya tuzu, Jips,Borasit ,Potas--- Kimyasal
  yollarla meydana gelirler.

  3 Başkalaşım (metamorfik) kayaları:

  Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanmasıdır.
  Başkalaşım
  Kalker--------Mermer Kömür----------Elmas
  Kil taşı--------Mikaşist
  Kum taşı------Kuvarsit
  Granit---------Gnays

  YERKABUĞUNU OLUŞTURAN TAŞLAR
  1. Püskürük (Katılaşım) Taşlar
  • İç püskürük taşlar: Mağma, her zaman yeryüzüne kadar çıkamaz. Bazen yerkabuğunun belirli yerlerine sokularak katılaşır. Soğuma yavaş olduğundan iri kristalli olurlar. Bu taşlara örnek olarak granit ve siyanit verilebilir.
  • Dış püskürük taşlar: Mağmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucunda oluşur. Soğuma hızlı olduğundan kristalleşme ya hiç olmaz, ya da çok az olur. Bu taşlara örnek olarak andezit ve bazalt verilebilir.
  2. Tortul (Sediment) Taşlar
  • Kimyasal tortul taşlar: Sularda erimiş halde bulunan maddelerin kimyasal yollarla çökelmesi sonucunda oluşurlar. Kireçtaşı (kalker), traverten, kayatuzu, jips (alçı taşı) ve dolomit kimyasal tortul taşlardandır.
  • Organik tortul taşlar: Canlı kalıntılarının üst üste birikerek katılaşması sonucu oluşurlar. Turba, linyit, taşkömürü, antrasit ve mercan kalkerleri organik tortul taşlardandır.
  • Mekanik (klastik veya kırıntılı) tortul taşlar: Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı materyalleri taşıması ve çukur alanlarda biriktirmesi sonucu oluşurlar. Kiltaşı, kumtaşı (Gre), buzultaşı (moren) ve konglomera kırıntılı tortul taşlardandır.
  3. Başkalaşım (Metamorfik) Taşlar
  Püskürük ve tortul taşların, aşırı sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğramasıyla oluşurlar. Bu tür taşlar, eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar. Mermer, killi şist, kristalli şist, gnays ve kuvars başkalaşım taşlarının en yaygın olanıdır.

  alinti

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. toprak nasil olusur?
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05-01-2011, 12:57
 2. ses kısıklıgı nasıl olusur? ses kısıklıgı hakkında
  By Okyanus_Ateş in forum Sağlık Bilimleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-07-2008, 21:26
 3. Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 06-23-2008, 06:41
 4. nasil yapacaksiniz?
  By hayalet_0312 in forum Beyin Fırtınası
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 10-05-2007, 01:04
 5. nasil oldu
  By hayalet_0312 in forum Arsiv (çozulmus olanlar)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 08-09-2007, 16:08

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375