m eşit degil 0

y=mx2+6mx+9m-2
parabolunun geçtigi sabit noktanın kordinatları toplamı kaçtır?