+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

ödevime yardım eden var mı

 Forum Hakkında Katagorisinde ve  Sorun Cevaplayalım Forumunda Bulunan  ödevime yardım eden var mı Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  şeker kız
  Misafir

  Oku ödevime yardım eden var mı

  yabncı kökenli ve türkçe kökenli kelimeleri bulun yardım edin lütfen

 2. #2
  Onursal Üye cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi Baktabul'un Çılgını cicekbahcesi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Nov 2010
  Bulunduğu Yer
  Bilinmeyen yerden
  Mesajlar
  4.438
  Blog Yazıları
  740
  Tecrübe Puanı
  107374623

  Tanımlı Ce: ödevime yardım eden var mı

  Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri [değiştir]

  Arapça kökenli alıntı sözcükler [değiştir]
  Bu dizelgede, Osmanlı Türkçesi sözcükler, sözcüğün Türkçe'deki çağdaş yazımı (TDK tarafından önerildiği gibi) ve çağdaş Türkçe karşılığı verilmiştir.
  Osmanlı Türkçesi sözcükleri
  ve onların imce çevirileri Osmanlı Türkçesi sözcüklerin
  çağdaş yazımları Çağdaş Türkçe karşılığı
  abes anlamsız, saçma, boş
  abıhayat bengisu, dirim suyu, ölümsüzlük suyu
  abide anıt
  abus 1) somurtkan 2) asık (yüz)
  acayip 1) şaşırtıcı, yadırgatıcı, şaşılan 2) şaşılıcak şey 3) olağan üstü
  ا جيليacele acele 1) tez, ivedi ** 2) tezelden, ivedilikle 3) ivedilik
  acemi toy, ustalaşmamış, beceriksiz
  aceze düşkünler
  acil ivedi
  aciz 1) güçsüzlük 2) beceriksizlik
  âciz 1) güçsüz 2) beceriksiz
  acul tez canlı, ivecen
  acuze kocakarı
  adabımuaşeret görgü
  عضله ˤaḍale adele kas
  adalet türe
  adap 1) töre 2) yol yordam
  adavet yağılık
  adet sayı
  âdet 1) görenek, töre 2) alışkı, alışkanlık 3) aybaşı
  âdeta neredeyse, bayağı, sanki
  adi 1) düşük nitelikli 2) aşağılık, bayağı 3) olağan, sıradan
  adil doğru, haktanır
  af 1) bağışlama 2) görevden alma
  afaki 1) gelişigüzel, amaçsız 2) nesnel
  afet 1) kıran, yıkım 2) çok güzel (kız,kadın)
  ˤaff etmek* affetmek 1) bağışlamak 2) görevden almak
  afiyet sağlık, esenlik
  ağyar yabancılar, eller
  ahbap arkadaş, tanış, biliş, gönüldeş
  ahdetmek ant içmek
  ahfat torunlar, soy
  ahir son
  ahit 1) antlaşma, sözleşme 2) ant 3) çağ
  ahize almaç
  ahkâm yargılar
  ahlak 1) töre, aktöre 2) alışkanlık
  ahmak beyinsiz, bön
  ahşap ağaç, tahta
  ahval durum, durumlar
  aidat 1) ödenti 2) kesenek
  aidiyet 1) ilişkinlik, değginlik 2) ilgi
  aile * aile ocak **
  ait ilgili, ilişkin, ilişik
  akabinde hemen sonra, ardından, ardı sıra
  akdetmek 1) (sözleşme, antlaşma) yapmak
  akıbet son
  aghl * akıl 1) us 2) bellek 3) öğüt
  akim kısır, verimsiz, sonuçsuz
  akis 1) yankı, tepki 2) yansı
  عقد ˤaqd akit sözleşme, bağıt
  aklıselim sağduyu
  akran yaşıt
  aksam bölümler
  aksi ters, geçimsiz
  aksülamel tepki
  âlâ 1) iyi, çok iyi 2) üstün
  alaimisema gökkuşağı, ebemkuşağı
  alaka ilgi, ilişki
  alamet belirti, iz
  alametifarika ayırtaç
  alelacele ivedilikle, çabucak, çarçabuk
  alelade sıradan, olağan
  alelusul 1) üstünkörü, gelişigüzel 2) yöntemine göre
  âlem 1) evren 2) eğlenti 3) el gün
  âlemşümul evrensel
  alenen açıkça, açıktan açığa
  aleni açık, ortada
  aleyh karşı, karşıt
  âli yüce, yüksek, ulu
  âmâ görmez, görme engelli
  amelî 1) uygulamalı 2) kılgısal
  ameliyat işlemce
  ameliye işlem
  عامل ˤâmil amil etken
  amir buyurucu, baş, buyurgan
  amiyane sıradan, bayağıca
  amme amme kamu
  amudufıkari omurga, belkemiği
  a'nane anane gelenek
  ananevi geleneksel
  ani 1) birden, ansızın 2) beklenmedik
  ani apansız
  araz 1) belirti 2) bulgu
  arazi 1) toprak 2) yer
  arbede çatışma
  ardiye yığımlık
  arıza aksaklık, bozukluk
  arife öngün
  arz (I) sunma, anlatma, bildirme
  arz (II) en, genişlik
  arz (III) yer, yeryüzü
  asabi sinirli, öfkeli
  asabiyet sinirlilik
  asalet soyluluk
  asap sinir, sinirler
  asarıatika eski yapıtlar
  asgari en az, en aşağı, en düşük, en alt
  asıl 1) kök, kaynak 2) gerçeklik 3) gerçek
  asıllı kökenli, uyruklu
  asılsız 1) dayanaksız 2) uydurma
  asır yüzyıl
  asi başkaldıran, dikbaşlı
  asil soylu
  asakir * asker sü, süer **
  asli birincil, köklü, baş
  asr * asır yüzyıl
  asri çağdaş, çağcıl
  âşık 1) tutkun, vurgun 2) ozan 3) sevgen
  aşiret oymak
  aşk sevgi, sevi
  atalet 1) tembellik, gevşeklik, uyuşukluk 2) dinginlik, durağanlık, süredurum
  ateh bunama, bunaklık
  atfen dayanarak, göre
  atıf 1) yöneltme, çevirme 2) gönderme
  atıl 1) işe yaramaz, iş görmez 2) süreduran
  ati gelecek
  avane yardakçılar, kafadarlar
  avdet dönüş
  ayan belli, açık
  ayan beyan apaçık, açık seçik, besbelli
  aynen olduğu gibi, tıpkı
  aynı 1) tıpkı, tıpkısı, özdeş
  ayni nesnesel
  ayniyet tıpkılık, özdeşlik
  ayyaş içkici
  ayyuka çıkmak 1) göklere çıkmak, yükselmek 2) yayılmak
  aza üye
  azamet 1) ululuk 2) çalım, kurum
  azami en çok, en üst, en büyük, en yüksek
  azap ezinç
  azil görevden alma
  azimet gidiş
  badire dar geçit, dar boğaz, sıkıntı
  bahir deniz
  bahis 1) konu 2) söz
  bakaya kalıntı
  baki 1) artan, kalan 2) kalımlı, ölümsüz
  bakir el değmemiş, işlenmemiş, bozulmamış, dokunulmamış
  bakire kız, kız oğlan kız, erden
  bakiye kalan, artan
  bakliye baklagil
  baliğ 1) erin 2) varan, bulan
  bani kuruce, kuran
  bap 1) kapı 2) bölüm 3) konu
  بارز bâriz * bariz açık, belirgin
  basiret sağgörü
  بسيط basîṭ * basit 1) yalın, yalınç 2) kolay 3) sıradan
  batıl boş, dayanaksız
  batıni içrek
  bayi 1) satıcı 2) satış yeri
  bazen kimi kez, arada, arada bir, ara sıra
  bazı * bazı 1) kimi 2) birtakım
  bedel 1) karşılık 2) tutar
  beden gövde
  bedir dolunay
  beis sakınca
  beka kalım
  bekâret erdenlik
  belahet alıklık
  belde kent
  belediye yerel yönetim
  beraat aklanma
  beyan söyleme, bildirme
  beyanat demeç
  beyanname *** bildirge, bildiri
  beyaz * beyaz ak
  beynelmilel uluslararası
  beyzi söbe, yumurtamsı
  bidayet başlama, başlangıç
  bihakkın adamakıllı, iyice
  bilaistisna ayrıksız
  bilakis tersine
  bilavasıta dolaysız, doğrudan
  bilcümle bütün
  bilfarz diyelim ki, sözgelişi
  bilfiil edimli olarak, doğrudan
  bilhassa özellikle
  bililtizam bile bile, isteyerek
  bilistifade yararlanarak
  bilmukabele 1) karşılıklı olarak 2) ben de, siz de
  bilumum bütün
  bina yapı
  binaen 1) -den dolayı, -den ötürü 2) dayanarak
  binaenaleyh dolayısıyla, bundan dolayı
  bittabi doğal olarak
  bizatihi kendisi, kendiliğinden
  bizzat kendisi, aracısız
  buhar buğu
  buhran 1) bunalım 2) (sayrılıkta) bunluk
  buhur tütsü
  burç dönence
  butlan geçersizlik, çürüklük
  buut 1) boyut 2) uzunluk
  bühtan kara çalma
  büluğ ergenlik
  bünye yapı
  camîa * camîa topluluk
  cebren cebren zorla
  celse * celse oturum
  ceninisakıt ceninisakıt düşük
  جنوب cenûb cenup güney
  ceraat ceraat irin
  جواب cevâb * cevap yanıt
  cihaz * cihaz aygıt
  cihet yön, yan
  civarı * civarı dolayları
  جمله cümle * cümle tümce
  دفعه defˤa *, کره kere * defa, kere kez
  daˤir * dair ilişkin
  daire * daire yuvarlak
  define * define gömü
  delil * delil kanıt
  دور devr * devir çağ
  دوره devre * devre dönem
  ابعاد ebˤâd * ebat boyut
  ابدى ebedî * ebedî sonsuz
  اجداد ecdâd ecdat ata
  اجل ecel * ecel ölüm
  edebiyyat * edebiyat yazın
  ehemmiyyet ehemmiyet önem
  elbise * elbise giysi
  emr * emir buyruk
  امنيت emniyyet * emniyet güvenlik
  اثر eser * eser yapıt
  اسير esîr * esir tutsak
  etraf * etraf ortalık
  اوراق evrâk * evrak belge
  اول evvel * evvel önce
  فعال faˤâl * faal etkin
  faiz * faiz ürem **, getiri
  fakir, fukara * fakir yoksul
  فن fenn *, علم ˤilm * fen, ilim bilim
  feyezan feyezan taşkın
  fırkat fırkat ayrılık
  fikr * fikir görüş
  فعل fiˤl * fiil eylem
  غرب garb garp batı
  غير gayr gayri olmayan, başka, dışı
  gıda * gıda besin
  hadise * hadise olay
  حافظه hâfıza * hafıza bellek
  hafif * hafif yeğni **
  حفريات hafriyyât hafriyat kazı
  حق hakk * hak pay
  حقيقت hakîkat * hakikat gerçek
  حاكم hâkim * hâkim yargıç
  حال hâl *, وضعيت vazˤiyet * hâl, vaziyet durum
  خليطه halîta halita alaşım
  haˤmile * hamile gebe
  خراب harâb * harap yıkık
  حرارت harâret * hararet ısı ¹, sıcaklık ²
  harekkat * hareket devinim **
  حرف harf * harf ses, imce **
  hasret * hasret özlem
  hassas * hassas duyarlı
  حشره haşere * haşere böcek
  خطا hatâ *, قصور kusûr * hata, kusur yanlış
  خاطره hâtıra * hatıra anı
  حيات hayât *, عمر ömr * hayat, ömür yaşam
  حيثيت haysiyyet * haysiyet saygınlık
  hazm * hazım sindirim
  هديه hediyye * hediye armağan
  حدت hiddet * hiddet kızgınlık, öfke
  hikâye * hikâye öykü
  خلاف hilâf hilaf karşıt
  his * his duygu
  خواجه hôca * hoca öğretmen
  hukuk * hukuk tüze **tüzük
  خصوص husûs * husus konu
  حضور huzûr * huzur dirlik **
  hucre * hücre göze **
  هجوم hücûm * hücum saldırı
  حرمت hürmet * hürmet saygı
  ısrar * ısrar üsteleme
  ابتدائی ibtidâ'î iptidai ilkel
  içtima içtima toplantı
  içtima içtima kavuşum
  içtimai içtimai toplumsal
  افتخار iftihâr * iftihar övünme
  ihtiras * ihtiras tutku
  ihtiyâc * ihtiyaç gereksinme ya da gereksinim
  اختيار ihtiyâr * ihtiyar yaşlı
  احتياط ihtiyât ihtiyat yedek
  iktibas iktibas alıntı
  ilave * ilave ek
  الهام ilhâm * ilham esin
  عمار ˤimâr * imar bayındırlık
  امكان imkân * imkân olanak
  imlâ * imla yazım
  imtihân imtihan sınav, yazılı
  imtiyâz * imtiyaz ayrıcalık
  inhisâr inhisar tekel
  insân * insan kul **
  intiba intiba izlenim
  intihal intihal aşırma
  irtifâˤ * irtifa yükseklik
  ارثی irsî * ırsi kalıtsal, kalıtımsal
  اسم ism * isim ad
  istirâhat * istirahat dinlenme
  استثناء istisnâ' * istisna aykırı
  iştigâl iştigal uğraş / uğraşı
  iştirâk * iştirak ortaklık
  izâh * izah açıklama
  izdivâc izdivaç evlilik
  kâbiliyet * kabiliyet yetenek / yeti
  kader * kader yazgı **
  qaffa * kafa baş
  kâfi * kâfi yeter
  كائنات kâ'inât * kâinat evren
  قلب kalb * kalp yürek
  kânûn * kanun yasa
  kanunuesasi kanunuesasi anayasa
  kâfiye * kafiye uyak
  كانون اول kânûn-ı evvel aralık
  كانون ثانی kânûn-ı sânî ocak
  كلمه kelime * kelime sözcük
  ghermez * kırmızı al
  kısm * kısım bölüm
  ketab * kitap betik **
  kufr * küfür sövme
  kuvvet * kuvvet güç ya da erk
  küre * küre yuvar
  لطيفه lâtîfe latife şaka
  لسان lisân * lisan dil
  لغات lûġat lügat sözlük
  لزوملو lüzûmlu * lüzumlu gerekli
  معاش maˤâş * maaş aylık
  maˤbed * mabet tapınak
  maddî * maddî özdeksel **
  mafsal mafsal eklem
  mağdûr * mağdur kıygın **
  maˤlubiyyat * mağlubiyet yenilgi
  mahfuz mahfuz saklı
  mahlûk * mahluk yaratık
  mahsûl * mahsul ürün
  mahsûs * mahsus özgü
  maksad *, gaye *, hedef * maksat, gaye, hedef amaç ya da erek
  maˤkûl * makul uygun, elverişli
  maˤnâ * mâna anlam
  manevî * manevî tinsel **
  مانع mâniˤ * mani engel
  مصرف masraf * masraf gider, harcama
  mavi * mavi gökçe **
  mecaz *, istiare mecaz iğretileme, eğretileme
  مجبور mecbûr * mecbur zorunlu
  مجهول mechûl * meçhul bilinmeyen
  madanni * medeni uygar
  madanniyyat * medeniyet uygarlık
  مفهوم mefhûm * mefhum kavram
  مکروه mekrûh * mekruh iğrenç
  meleke meleke alışkanlık
  melez * melez kırma
  مملکت memleket * memleket ülke
  مراسم merâsim * merasim tören
  مرثيه mersiye mersiye ağıt
  mesafe * mesafe uzaklık
  meselâ * mesela örneğin
  mesele * mesele sorun
  مسعود mesˤûd * mesut mutlu
  maˤsûliyyat * mesuliyet sorumluluk
  مشهور meşhûr * meşhur ünlü
  مشروبات meşrûbât * meşrubat içecek
  موقع mevkiˤ مكان mekân * mevki, mekân yer, konum
  ميدان meydân *, ساحه sâha meydan, saha alan
  ميل meyl * meyil eğim, eğilim
  mezar * mezar gömüt **
  mıntıka mıntıka bölge
  mısra * mısra dize
  mirâs * miras kalıt **
  مسافر misâfir * misafir konuk
  مثال misâl * misal örnek
  مسکين miskîn * miskin uyuşuk, mıymıntı
  معامله muˤâmele * muamele davranış
  معما muˤammâ muamma bilmece
  معاصر muˤâsır muasır çağdaş, güncel
  معاون muˤâvin * muavin yardımcı
  معجزه muˤcize * mucize tansık **
  mugaddii mugaddi besleyici
  mugalata mugalata yanıltmaca
  muganni, muganniye muganni,muganniye şarkıcı
  mugayeret mugayeret aykırılık
  mugayir mugayir aykırı
  mugber muğber küskün, gücenmiş, dargın
  muglak * muğlak çapraşık
  muhabere muhabere iletişim, iletişme
  muhaceret muhaceret göç
  muhacim muhacim saldıran, saldırıcı
  muhacir muhacir göçmen
  muhaddep muhaddep dış bükey
  muhafaza * muhafaza koruma
  muhafazakar * muhafazakar tutucu
  muhafız muhafız koruyucu
  muhakeme * muhakeme yargılama, uslamlama
  muddat * müddet süre
  محقق muhakkak* muhakkak kesin(likle)
  muhakkik muhakkik soruşturmacı
  muhal muhal olanaksız
  muhallaffat * muhalefet karşıtlık
  muhammen muhammen oranlanan, ön görülen
  muhammes muhammes beşgen
  muhammin muhammin ön gören
  محاربه muhârebe, حرب harb muharebe, harp savaş
  muharip muharip savaşçı
  muharrer muharrer yazılı, yazılmış
  muharrik muharrik kışkırtıcı, ayartıcı
  muharriş muharriş tırmalayan, irkilten
  muhassamat muhasamat çarpışma
  muhasara muhasara kuşatma
  muhasebe * muhasebe saymanlık
  muhasebeci * muhasebeci sayman
  muhassır muhasır kuşatan
  muhassala muhassala bileşke
  muhassas muhassas ayrılmış
  muhat muhat kuşatılmış
  muhavvil muhavvil dönüştüren
  muhavvile muhavvile dönüştürücü
  muhtemel muhtemel olası
  محتويات muhteviyyât muhteviyat içindekiler
  مقدس mukaddes mukaddes kutsal
  مقاوله mukâvele mukavele sözleşme
  منتظم muntazam * muntazam düzgün, düzenli
  مربع murabbaˤ murabba dördül
  murafaa murafaa duruşma
  معتدل muˤtedil mutedil ılım(lı)
  موفقيت muvaffakıyyet muvaffakiyet başarı
  مبالغه mübalâga mübalağa abartma
  مجادله mücâdele * mücadele çaba, uğraş
  mücerrit mücerrit soyut
  مدافعه müdâfaˤa müdafaa koruma
  مداخله müdâhale * müdahale karışma
  مدت müddet * müddet süre
  mudrike müdrike anlık
  mudrir müdrir sidik söktürücü
  muebbet * müebbet yaşam boyu, sonsuz
  mueccel müeccel ertelenmiş
  mueddep müeddep uslu
  muelleffat müellefat (yazılı) yapıt
  muellif, muharrir müellif, muharrir yazar
  muemmen müemmen sağlanmış
  muennes müennes dişil
  مؤسسه mu'essese müessese kurum
  muessif müessif üzücü
  muessir müessir dokunaklı
  muessis müessis kurucu
  mueyyide müeyyide yaptırım
  mufekkrireh müfekkire düşünce gücü
  muferrih müferrih iç açıcı
  mufrett müfret tekil
  muflis müflis batkın
  مهم mühim * mühim önemli
  مؤمن mü'min mümin inanan, inançlı
  مناسبت münâsebet * münasebet ilişki
  مراجعت mürâcaˤat müracaat başvuru
  mürekkeb mürekkep birleşmiş, birleşik
  murrettip mürettip dizgici
  مسابقه müsâbaka müsabaka karşılaşma
  مسامحه müsâmaha müsamaha hoşgörü
  musavi müsavi eşit
  مستهجن müstehcen * müstehcen uygunsuz
  مسوده müsvedde * müsvedde taslak
  muşabbih, mumassil müşabih, mümasil benzer
  muşşabbahat müşabehet benzerlik
  müşahhas müşahhas somut
  مشكل müşkül müşkül güç, güçlük, çetin **
  muşkul-pesend müşkülpesent güç beğenen, titiz
  muşrik müşrik çoktanrıcı
  müştak müştak türev
  muştehi müştehi istekli
  muşteki müşteki yakınan, sızlanan
  muştemilat müştemilat eklenti
  muşterek * müşterek ortak
  muştereken müştereken ortaklaşa
  muşteri * müşteri alıcı, alımcı
  mut'a müt'a geçici kazanç
  مطالعه mütâlâˤa mütalâa 1) okuma 2) düşünce 3) irdeleme
  متارکه mütâreke mütareke ateşkes, (silah) bıraışma
  muteaddit müteaddit çok, birçok
  muteaffin müteaffin kokuşuk, pis kokulu
  muteahhid * müteahhit üstenci, yüklenici
  muteahhidlik müteahhitlik üstencilik, yüklenicilik
  muteakiben müteakiben arkadan
  muteakib müteakip sonra, ardından
  mutealiye mütealiye deneyüstücülük
  muteallik müteallik ilişkin, ilgili
  muteammim müteammim yaygınlaşmış, genelleşmiş
  mutearife mütearife belit **
  mutebaki mütebaki kalan
  mutebasbıs mütebasbıs yaltakçı
  mutebeddil mütebeddil değişen, kararsız
  mutebessim mütebessim gülümseyen, güleç
  mutecanis mütecanis bağdaşık
  mutecasir mütecasir yeltenen
  mutecaviz mütecaviz saldırgan
  mutedeyyin mütedeyyin dindar
  muteessir müteessir üzüntülü
  mutefekkir mütefekkir düşünür
  متفرق müteferrik müteferrik dağınık
  mutehammil mütehammil dayanıklı
  muteharrik müteharrik devingen, oynar
  متخصص mütehassıs mütehassıs uzman
  muteşşebbis müteşebbis girişimci
  mütevâzî * mütevazi alçakgönüllü
  muteveffa müteveffa ölü, ölmüş
  muttefik * müttefik bağlaşık**
  muzayyadeh müzayede açık arttırma
  مزمن müzmin müzmin süreğen
  nadir *, ender * nadir, ender seyrek
  نغمه nağme nağme ezgi
  nafile * nafile boşuna
  نصيحت nasîhat * nasihat öğüt
  nâzır nazır bakan
  نفس nefes * nefes soluk
  nesiç nesiç doku
  nesl * nesil kuşak
  نتيجه netîce * netice sonuç
  nezif nezif kanama
  nısf nısıf yarı(m)
  نهايت nihâyet * nihayet son(unda)
  نكاح nikâh * nikâh düğün
  نسبت nisbet * nispet oran
  نطق nutk * nutuk söylev
  ragmen * rağmen karşın
  رأی re'y rey oy
  رئيس re'îs reis başkan
  ruh * ruh tin **
  rutûbet * rutubet yaşlık, ıslaklık
  رؤيا rü'ya * rüya düş
  sahil * sahil kıyı
  sahip * sahip iye **
  sahte * sahte düzmece
  samimî * samimi içten
  سطح sath satıh yüzey
  سياره sayyâre seyyare araba
  سبب sebeb * sebep neden
  safarat sefaret büyükelçilik
  سلامت selâmet selamet esenlik
  سما semâ sema gök
  سنه sene * sene yıl
  seviye * seviye düzey
  صحت sıhhat sıhhat sağlık
  sihr * sihir büyü
  صحبت sohbet * sohbet söyleşi
  سؤال su'âl sual soru
  صلح sulh sulh barış
  sunî suni yapay
  سکوت sükût sükût sessizlik
  sürˤat * sürat hız
  şâhid * şahit tanık
  şair * şair ozan
  شرق şark şark doğu
  şart * şart koşul
  şatafat(lı) şatafat(lı) gösteriş(li)
  şehir * şehir kent
  شمال şimâl şimal kuzey
  şuˤûr * şuur bilinç
  şübheli * şüpheli sanık
  tabaqqa * tabaka katman
  طبيعت ṭabîˤat * tabiat doğa
  طبيعى ṭabîˤî * tabii doğal
  taˤbîr, ifâde* tabir, ifade deyiş**
  tahlil * tahlil inceleme
  tahmin * tahmin kestirim**
  taˤkib* takip izlem**
  طلب ṭaleb * talep istek
  طلبه ṭalebe talebe öğrenci
  تعمير taˤmîr *, تعديلات taˤdîlât * tamir, tadilat onarım
  taraf * taraf yan
  taraftar * taraftar yandaş
  tarih * tarih günay **
  tasallut tasallut sarkıntılık
  tasavvur tasavvur canlandırma, tasarı
  tasdîk * tasdik onay
  tashîh tashih düzeltme
  تصوير tasvîr * tasvir betimleme
  طياره tayyâre tayyare uçak
  توصيه tavsiye * tavsiye salık
  تعادل teˤâdül teadül denklik
  تعامل teˤâmül teamül 1) yapılageliş 2) tepkime, davranış
  tebessüm tebessüm gülümseme
  تبديل tebdîl tebdil değişiklik
  تبريك tebrîk * tebrik kutlama
  تجلى tecellî tecelli belirme
  تجسم tecessüm tecessüm görünme
  tecrübe * tecrübe deneyim
  techîzât * teçhizat donanım
  tedavi * tedavi sağaltım **
  tedbîr * tedbir önlem
  te'essür teessür üzüntü
  teferruat teferruat ayrıntı
  تكامل tekâmül tekamül evrim, gelişim, gelişme, olgunlaşma
  تقاعد tekaˤüd tekaüt emeklilik
  tekeffül tekeffül yükümlenme
  تكليف teklîf * teklif öneri
  tekrar * tekrar yine
  تلاش telâş * telaş tasa, kaygı
  tenâsüb tenasüp uyum
  تنبيه tenbîh * tembih uyarı
  tercîh etmek * tercih etmek yeğlemek
  tercüme * tercüme çeviri
  terreddut * tereddüt duraksama
  tertip * tertip düzen
  tesir * tesir etki
  teselli * teselli avunma
  teşhis * teşhis tanı
  تشرين اول teşrîn-i evvel ekim
  تشرين ثانی teşrîn-i sânî kasım
  teşvik * teşvik özendirme, kışkırtma
  usûl * usul yöntem
  unvan * unvan san
  uslup * üslup biçem
  vaˤd * vaat söz
  vakˤâ * vaka olay
  vakûr vakur ağırbaşlı
  vasf * vasıf nitelik
  vasıta vasıta araç
  vâsi vâsi engin
  vatan * vatan yurt
  vatandaş * vatandaş yurtdaş
  vaz geçmek * vazgeçmek caymak
  وضيفه vazîfe * vazife görev
  ve * ve ile
  vehm vehim kuruntu
  vilâyet* vilayet il
  tefsîr * tefsir yorum
  ضمير zamîr * zamir adıl
  zaviye zaviye açı
  * Yeni Türkçe karşılıklarıyla birlikte günümüzde de çağdaş Türkçe'de kullanılmakta olan eski sözcükler.
  ** Eski sözcükler kadar sıkça kullanılmayan yeni sözcükler.
  *** Sözcükler Arapça ile Farsça birleşimidir.
  Farsça kökenli alıntı sözcükler [değiştir]
  Bu listede Farsça kökenli sözcüklerin Osmanlı Türkçesindeki yazılışları, Türkçedeki günümüz yazılışları ve Öz Türkçe karşılıkları yer almaktadır.
  Günümüzde birçok Farsça sözcük çağdaş Türkçe içerisinde kullanılmaktadır. Öyle ki, Türkçede 1,500 adet Farsça kökenli sözcüğün bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu sözcüklerin birçoğunun Arapça kökenli sözcüklerden farklı olarak Türk Dil Kurumu tarafından önerilen birer Türkçe karşılığı bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu da geçmiş süreç içinde Farsça kökenli sözcüklerin Türkçe içine kalıcı olarak işlediğini öne sürerek daha çok Arapça kökenli sözcükleri Türkçeleştirme yoluna gitmiştir. Öyle ki tarihsel süreç içinde Arap kültürü ve dili, Türkler tarafından daha yabancı olarak karşılanmıştır. Aslen Türkçe sözcüklerin Farsça yazılışları için kullanılan Osmanlı Türkçesi, buna karşılık Arapça ile daha uzak yazı sistemine sahipti.
  Osmanlı Türkçesi sözcükler Günümüz yazılışı Çağdaş Türkçe karşılığı
  abdesthane ayakyolu
  agâh bilgili, uyanık, öngörülü
  aguş kucak
  ahenk uyum
  aheste yavaş, ağır
  alayiş gösteriş
  arzu istek, dilek
  arzuhâl** dilekçe
  asayiş güvenlik
  asude dingin, sessiz
  asuman gökyüzü
  aşikâr açık, besbelli, ortada
  aşina tanış, biliş 2) bilen, anlayan
  avare işsiz, aylak
  ayin kuttören
  azar paylama
  azat özgür bırakma
  bahane sözde neden, nedensi
  bahar ilkyaz
  bahş(etmek) eriştirmek, vermek
  bahşiş sevinmelik
  baht yazgı, yazı
  bahtiyar mutlu
  bahtsız karayazılı, karagünlü
  bahusus** özellikle, hele, üstelik
  becayiş (etmek) karşılıklı yer değiştirmek
  bedava** karşılıksız, emeksiz
  bedbaht mutsuz
  bedbin kötümser
  beddua** ilenç, ilenme, kargış
  behemehâl** kesinlikle, ne yapıp yapıp, her durumda
  beher her bir
  bende kul, köle
  beraber birlikte
  beraber(e kalmak) yenişememek
  berbat kötü, çok kötü
  berdevam** sürüp giden
  berduş başıboş
  bermutat** alışılageldiği gibi, alışıladığı gibi
  bertaraf** kaldırılmış, giderilmiş
  bet kötü, çirkin
  beter daha kötü
  beyhude boşuna, boş yere, yararsızca
  biçare umarsız
  bigâne 1) ilgisiz 2) yabancı
  bihaber** 1) salıksız 2) bilgisiz
  biperva 1) çekinmez, sakınmaz 2) korkusuz 3) çekinmeden, korkmadan
  birader 1) erkek kardeş 2) arkadaş
  bitap bitkin, yorgun (argın)
  bitaraf** yansız, yan tutmayan
  bizar bezmiş, bıkmış, tedirgin
  بوسه buse öpücük
  جنگ cenk savaş
  چابك çabuk ivedi *
  çare çözüm
  چهره çehre yüz
  چنبر çember yuvarlak
  çeşit tür
  çehar-yek çeyrek dörtte bir
  درد dert ağrı
  diğer öbür, öteki
  دشمن düşman yağı *
  اجنبى ecnebi el, yad *
  انديشه endişe kaygı
  گزيده güzide seçkin
  خسته hasta sayrı*
  هنوز henüz daha
  همان hemen çabucak
  kurnaz açıkgözlü
  مهتاب mehtap ay ışığı
  پاپوش pabuç ayakkabı
  روزگار rüzgâr yel
  ساده sade yalın
  سارخوش sarhoş esrik *
  سار ser baş
  serbest erkin *
  serseri başıboş
  سياه siyah kara
  بهار sonbahar güz
  taze yeni
  تنبل tembel haylaz
  ویران viran yıkık
  yaver yardımcı
  yeknesak tekdüze
  yekpâre yekpare bütün
  زهر zehir ağı *
  zengin varsıl *, varlıklı
  زور zor çetin *
  * Yeni sözcükler eski sözcükler kadar sıkça kullanılmamaktadır. ** Sözcükler Farsça ile Arapça birleşimidir.
  Fransızca kökenli alıntı sözcükler [değiştir]
  Hellence veya Lâtince kökenli Fransızca sözcükler, Türkçeye 19. yüzyılda girmeye başladı. Özellikle Tanzimat Dönemi sonrasında bu oran artmaya başladı. Günümüzde yaklaşık 5,000 Fransızca sözcük Türkçede yer almakta olup, çoğu günlük yaşamda kullanılmaktadır.
  Geçen sözcükler Türkçe karşılığı Özgün Fransızca yazımı
  aberasyon sapınç aberration
  ablatif çıkma durumu ablatif
  abone 1) sürdürümcü 2) sürdürüm abonné
  absorbe 1) emme 2) soğurma absorbé
  abstre soyut abstrait
  absürt saçma, usdışı absurde
  adaptasyon uyarlama adaptation
  adapte uyarlanmış adapté
  adaptör uyarlaç adapteur
  adenit akkan yangısı adénite
  adres bulunak adresse
  aerometre havaölçer aéromètre / η αερομετρία
  afazi söz yitimi aphasie / η αφασία
  aferist vurguncu, çıkarcı affairiste
  afiş ası affiche
  afişe açıklamak, açığa vurmak affiché
  afoni ses yitimi aphonie / η αφωνία
  aforizma özlüsöz, özsöz, özdeyiş aphonie / ο αφορισμός
  aglütinasyon kümeleşim agglutination
  agnosi tanısızlık agnosie / η αγνωσία
  agnostik bilinemezci agnostique ο/η/το αγνωστικ-/ός/ή/όν
  agorafobi alan korkusu agoraphobie / η αγοραφοβία
  agrafi yazma yitimi agraphie / η αγραφία
  agrandisman büyültme agrandissement
  ajan 1) görevli, aracı 2) gizli görevli, gizmen agent
  ajanda * andaç agenda
  ajur delikli işleme, gözenek ajour
  akont öndelik àcompte
  akort (çalgı için) düzen accord
  akromatopsi renkkörlüğü achromatopsie / η αχρωματοψία
  akrostiş adlama acrostiche / η ακροστοιχεία
  aks dingil axe
  aksan vurgu, söyleyiş accent
  akselerasyon ivme accélération
  akselerograf ivmeyazar accélérographe
  akselerometre ivmeölçer accéléromètre
  aksesuar * 1) eklenti 2) donatımlık accessoire
  aksiyom belit axiome / το αξίωμα
  aksiyon eylem action
  aksiyoner paydaş actionnaire
  aktif * 1) etkin, canlı 2) etkili, etken actif
  aktör (erkek) oyuncu acteur
  aktüel güncel actuel
  akustik 1) yankıbilim 2) yankı düzeni 3) yankılanım, sesdağılım acoustique / η ακουστική
  akuzatif belirtme durumu accusatif
  akü (akümülatör) akımtoplar accumulateur
  alafranga batılıca alla franca
  alaminüt çarçabuk, ayaküstü à la minute
  alarm tetikdur à la minute
  alaturka doğuluca alla turca
  alegori yerine allégorie / η αλληγορία
  aleksi okuma yitimi alexie / η αλεξία
  alfabe abece alphabet / το αλφάβητων
  alivre dalında satış, önceden satış à livrer
  almanak yıllık almanach
  alpinizm dağcılık alpinisme
  alpinist dağcı alpiniste
  alternatif * 1) seçenek 2) almaşık 3) dalgalı alternatif
  alternatör dalgalı akım üreteci alternateur
  altimetre yükseklikölçer altimètre
  alturist özgeci, özgecil, elcil altruiste
  alturizm özgecilik, elcillik altruisme
  amatör özngen, özenci amateur
  ambalaj (yapmak) sarmak emballage
  ambale (olmak) 1) şaşkına dönmek 2) başı şişmek emballé
  ambargo engelleyim embargo
  amblem belirtke emblème / το έμβλημα
  ambulans cankurtaran (taşıt) ambulance
  amenajman düzenleyim aménagement
  amfibi yüzergezer amphibie / το αμφίβιων
  amnezi bellek yitimi amnésie
  amoral aktöredışı, töredışı amoral
  amortisman sönüm amortissement
  amortisör yumuşatmalık amortisseur
  amplifikatör yükselteç amplificateur
  ampirizm deneycilik empirisme
  anabolizma özümleme anabolisme
  anakronik çağaşımsal anachronique / αναχρονικό
  anakronizm çağaşım anachronisme / ο αναχρονισμός
  analitik 1) çözümleyici 2) çözümsel, çözümlemeli analytique / αναλυτικ-ός/ή/όν
  analiz * çözümleme analyse / η ανάλυσις
  analjezi acı yitimi, ağrı yitimi analgésie / η αναλγησία
  analjezik ağrıkesici analgésique / αναλγητικ-ός/ή/όν
  analoji 1) benzeşim, benzeme 2) örnekseme 3) andırışma analogie / η αναλογία
  anarşi 1) başsızlık 2) kargaşa anarchie /η αναρχία
  anarşik kargaşalı, karışık anarchique / άναρχος αναρχικός
  anarşist 1) baştanımaz 2) kargaşacı anarchiste / ο αναρχικός
  anatomi 1) gövde yapısı 2) gövdebilim 3) içyapı anatomie / η ανατομία
  ançüez balık ezmesi anchois
  anemi kansızlık anémie / η αναιμία
  anestezi uyuşturma anesthésie / η αναισθησία
  anestezik uyuşturucu, duyumsuzlaştırıcı, bayıltıcı anesthésique / αναισθητικ-ός/ή/όν
  angaje bağımlı, bağlanmış engagé
  angajman bağlantı engagement
  animizm canlıcılık animisme / ο ανιμισμός
  anjin boğaz yangısı angine
  anket soruşturma, sormaca enquête
  anketör soruşturman enquêteur
  anomali sapıklık, sapaklık anomalie / η ανομαλία
  anonim adsız anonyme / η ανωνυμία
  anons (sesli) duyuru annonce
  anormal 1) olağandışı, dengesiz 2) sapık anormal / ανόμαλ-ος/η/ον
  anot artıuç anode
  ansiklopedi bilgilik encyclopédie / η εγκυκλοπαίδια
  antant antlaşma entente
  anten duyarga antenne
  anterit incebağırsak yangısı entérite
  antet başlık en-tête
  antik ilkçağ işi antique
  antikor karşınözdek anticorps
  antipati sevimsizlik, soğukluk, karşıtduyu antipathie / η αντιπάθεια
  antitez karşısav antithèse / η αντίθεση
  antoloji seçki anthologie / η ανθολογία
  antre giriş entrée
  antrenman 1) çalışım 2) alıştırma entraïnement
  antrenör çalıştırıcı entraîneur
  antrparantez ayraç içinde, ayrıca, sırası gelmişken entre parenthèses
  anyon eksin anion
  apandisit körbağırsak yangısı appendicite
  apel çağrım appel
  aperitif açar apéritif
  apolet omuzluk épaulette
  apraksi işlev yitimi apraxie / η απραξία
  apriori önsel à priori
  apse irinlenme, yangı, irinşiş abcès
  arabesk 1) arap müziği 2) girişik bezeme arabesque
  aranje (etmek) düzenlemek, uyarlamak arrangé
  aranjman düzenlemek arrangement
  arazöz yersular arroseuse
  areometre sıvıölçer aréomètre
  aristokrasi soyluerki aristocratie / η αριστοκρατία
  aristokrat beysoylu, soylu aristocrate
  aritmetik 1) sayıbilim, sayıbilgisi 2) sayıbilimsel, sayıbilgisel arithmétique
  arkaik eskil archaïque / αρχαϊκ-ός/ή/όν
  arkaizm 1) aşnılık, eskillik 2) çağaşım archaïsme / ο αρχαϊσμός
  arkeolog kazıbilimci archéologue / ο αρχαιολόγος
  arkeoloji kazıbilim archéologie / η αρχαιολογία
  armatür donatı armature
  armoni uyum harmonie / η αρμονία
  arşiv belgelik archives/ το αρχείων
  arter 1) atardamar 2) anayol artère / η αρτηρία
  arterit atardamar bozukluğu artérite / η αρτηρήτις
  artist 1) sanatçı 2) oyuncu artiste
  asansör inerçıkar ascenseur
  asimetri bakışımsızlık asymétrie / η ασυμμετρία
  asimetrik bakışımsız asymétrique / ασυμμετρικ-ός/ή/όν
  asimilasyon 1) özümleme 2) benzeşme assimilation
  asistan yardımcı assistant
  aspiratör emmeç aspirateur
  astronomi * gökbilim astronomie / η αστρονομία
  astronot uzayadamı astronaute / ο αστροναύτης
  atak 1) atılım, akın 2) saldırı attaque
  atavizm atacılık atavisme
  ateizm tanrıtanımazlık athéisme / ο αθεϊσμός
  atlet yarışımcı athlète / ο αθλητής
  atletizm yarışımcılık athlétisme / ο αθλητισμός
  atölye işlik atelier
  avangart öncü avant-garde
  avanproje öntasarı avant-projet
  avans öndelik avance
  avantaj * 1) çıkar, yarar 2) üstünlük avantage
  averaj ortalama average
  avukat savunman avocat
  bagaj 1) yük, denk 2) yük yeri bagage
  baget çubuk baguette
  balans denge balance
  balast kırmataş ballast
  balistik atışbilim balistique
  bandaj 1) sargı 2) kayış bandage
  bank sıra banc
  banliyö dolaylık, çevre, yörekent banlieue
  baraj 1) su bendi 2) büğet, bağlağı 3) engel barrage
  barisfer ağıryuvar barysphère / η βαρυσφαίρα
  bariyer engel barrière
  barometre basınçölçer baromètre / το βαρόμετρο
  batonsale tuzluçubuk bâton salé
  bej sazrengi beige
  betoniyer karmaç bétonnière
  biblo süslük bibelot
  bigudi sarmaç, kıvırtmaç bigoudi
  bisiklet çiftteker bicyclette
  biyografi özgeçmiş, yaşamöyküsü biographie
  biyoloji yaşambilim, dirimbilim biologie
  biyonik 1) dirimkurgu 2) dirimkurgusal bionique
  biyosfer dirimyuvar biosphère
  blokaj 1) bekletim 2) yığım blocage
  blöf kandırmaca, kurusıkı bluff
  bobin sarımlık bobine
  boks yumrukoyunu boxe
  bombardıman topa tutma bombardement
  bombe şişkinlik, kabarıklık bombé
  bonbon şekerleme bonbon
  bone başlık bonnet
  bonkör eliaçık, iyiliksever bon coeur
  bonservis iyi iş belgesi, iş başarı belgesi bon service
  botanik bitkibilim botanique / η βοτανική
  boykot direniş boycott
  brakisefal kısakafalı brachycéphale
  branş dal, kol branche
  bröve uzluk belgesi brevet
  brülör yakaç, yakmaç brûleur
  brüt kesintisiz brut
  bukle büklüm, kıvrım boucle
  buldozer yoldüzler, yoldüzer bulldozer
  bulvar genyol boulevard
  burjuva kentsoylu, kenter bourgeois
  burs öğrenimlik bourse
  done veri donnée
  detay * ayrıntı détail
  direk * doğrudan directe
  dikte * yazdırım dictée
  doktrin * öğreti doctrine
  doküman * belge document
  domestik evcil domestique
  dominant baskın dominant
  egzersiz * alıştırma exercice
  endemik * salgın endémique
  enerji * erke énergie
  enflamasyon * yangı inflammation
  enformasyon, enformatik * bilişim information, informatique
  enteresan * ilginç intéressant
  eritrosit alyuvar érythrocyte
  eksper* bilirkişi expert
  faks * belgeç, belgegeçer fax
  faktör * etken facteur
  filoloji dilbilim phylologie
  filtre * süzgeç filter
  fizyoloji * işlevbilim physiologie
  fonksiyon * işlev fonction
  fotokopi * tıpkıbasım photocopie
  garanti * güvence garantie
  global * küresel globale
  gramer dil bilgisi grammar
  grup * öbek groupe
  halüsinasyon * varsanı hallucination
  histoloji doku bilimi histologie
  homojen * bağdaşık homogenous
  illüzyon * yanılsama illusion
  istatistik * sayımlama statistiques
  izolasyon * yalıtım insulation
  kalite * nitelik qualité
  kampüs * yerleşke campus
  kapasite * sığa, kapsam capacité
  karakter * kişilik caractère
  kategori * ulam catégorie
  kompleks * karmaşık complexe
  komünikasyon * iletişim communication
  konsantrasyon * derişim concentration
  konsolidasyon * süreletme consolidation
  kontrol denetim contrôle
  kramp kasınç crampe
  kriter * ölçüt critères
  kronik * süreğen chronique
  lenf * akkan lymphe
  liste * dizelge liste
  lokosit akyuvar leucocyte
  medya * basın-yayın média
  mekânizma * düzenek mécanisme
  meridyen * boylam méridien
  mesaj, posta * ileti message
  metamorfoz * başkalaşım métamorphose
  metot * yöntem méthode
  monoton * tekdüze monotone
  moral * özgüç morale
  mutasyon * değişinim mutation
  normal * olağan normale
  numara * sayı nombre
  objektif * nesnel objectif
  organizasyon * düzenleme organisation
  orijinal * özgün original
  otorite * yetke autorité
  over yumurtalık ovaire
  paradoks * çelişki paradoxe
  pasif * edilgen passif
  performans * başarım performance
  plaj * kumsal plage
  plato * yayla plateau
  popüler, favori * gözde populaire, favori
  prensip * ilke principal
  prezantasyon sunum présentation
  primer birincil primer
  problem * sorun problème
  prodüktör yapımcı producteur
  program * izlence programme
  proje * tasarı projet
  prosedür * işlem, işleyiş procédure
  proses * süreç process
  provokasyon kışkırtma provocation
  radyoaktif * ışın etkin radioactive
  randıman * verim rendement
  rapor * yazanak rapport
  rejisör yönetmen régisseur
  resesif çekinik récessif
  restoran * aşevi restaurant
  rezistans direnç résistance
  sekunder * ikincil secondaire
  sekreter * yazman secrétaire
  sembol * simge symbole
  semptom * belirti symptôme
  sentez * bireşim synthèse
  sistem * dizge système
  simülasyon * öğrence simulation
  solüsyon çözelti solution
  spesifik özgül spécifique
  spesiyal özel spécial
  standart * ölçün standard
  statik * duruk statique
  statü * durum statut
  subjektif * öznel subjectif
  teori * kuram théorie
  testis * erbezi testicle
  trotu[v]ar kaldırım trottoir
  tümör * ur tumeur
  versiyon * sürüm version
  viraj * dönemeç virage
  ultrason * yansılanım ultrason
  * Bu sözcüklerin hem Fransızca, hem Türkçe karşılıkları çeşitli yerlerde kullanılmaktadır.
  Diğer diller kökenli alıntı sözcükler [değiştir]
  Geçen sözcük Türkçe karşılığı Özgün diller Özgün yazımı
  abluka kuşatım, kuşatma, çevirge İtalyanca abloco
  aforoz toplumdışılama Hellence ο αφορισμός
  akut iveğen Almanca akut
  anahtar açkı Hellence το ανοιχτήρι
  angarya yüklenti Hellence η αγγαρεία
  antifriz donmaönler İngilizce antifreeze
  aposteriori sonsal Latince
  aysberg buzdağı İngilizce iceberg
  banyo 1) yunak 2) yıkanma 3) yıkama İtalyanca bagno
  bek savunucu İngilizce back
  biblografya kaynakça Hellence η βιβλιογραφία
  bilanço dengelem İtalyanca bilancio
  bravo yaşa! İtalyanca bravo
  brifing 1) özetleyim, özetlem 2) bilgilendirme İngilizce briefing
  endoskopi * içgörüm Hellence η ενδοσκόπηση
  fenomen * olgu Hellence το φαινόμενο
  fetüs * dölüt Latince FETVS
  genetik * kalıtım (bilimi) Hellence η γενετική
  hegemonya boyunduruk Hellence η ηγεμονία
  internet * genel ağ İngilizce internet
  kompüter bilgisayar İngilizce computer
  konsonant ünsüz Almanca Konsonant
  kundura * ayakkabı İtalyanca
  otoban * otoyol Almanca Autobahn
  parallel * enlem Hellence παράλληλ-ος,-η,-ον
  parazit * asalak Hellence το παράσιτων
  printer yazıcı İngilizce printer
  rate büyük fare Almanca Ratte
  sendrom * belirgi Hellence το σύνδρομο
  uptake tutulum İngilizce uptake
  vokal * ünlü Almanca Vokal
  * Bugünkü Türkçe karşılıkları ile birlikte kullanılan sözcükler.

  vikipedi

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. 'Bize ilk yardım eden Türkler oldu'
  By KARLALESİ in forum Dünyadan Haberler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-31-2011, 19:48
 2. ödevime yardım edecek var mı?..
  By yakışıklı_33 in forum Türkçe
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 03-31-2011, 11:05
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-22-2009, 18:20
 4. Arkadaşlar Edebiyat Ödevime Yardım Edin Lütfen =(
  By кıνıяcıк in forum Edebiyat
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02-10-2009, 18:55
 5. yardım eden var mı?!!!
  By BLACKROSE in forum MSN Messenger
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-14-2008, 13:31

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may post new threads
 • You may post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375